01.09.2018r.

Dokumenty Wewnątrzszkolne

 

Procedury postępowania

Otwórz

Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

Otwórz

Regulamin oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

Otwórz

Regulamin oceniania zachowania uczniów od klasy IV

Otwórz

Tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i do Rady Rodziców

Otwórz

Regulamin Pracy

Otwórz

Regulamin występowania Sztandaru i udział Pocztu Sztandarowego

Otwórz

Regulamin Stołówki Szkolnej

Otwórz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Otwórz

Regulamin Dowożenia Uczniów

Otwórz

Regulamin Wielofunkcyjnego Boiska

Otwórz

Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych w szkole

Otwórz

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie w czasie pandemii Covid - 19 od 01 września 2020 r.

Otwórz

Zasady zdalnego nauczania/pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

Otwórz

Hymn szkoły - tekst

Otwórz

Hymn szkoły - muzyka

Otwórz