ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY:

spszczawin.szkoly.lodz.pl

Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Platforma do nauki zdalnej

https://classroom.google.com/

18.09.2020r.

Wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

 

W dniu 18 września 2020r. odbyły się w szkole wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły, uczniowie przekonali się, że w dorosłym życiu czeka ich wiele trudnych wyborów. W głosowaniu wzięło udział 132 uczniów którzy wybierali opiekuna samorządu uczniowskiego spośród 4 kandydatów. Wybory w tym roku zostały przeprowadzone w formie elektronicznej

Były opiekun samorządu uczniowskiego pan Krzysztof Skolik  czuwał nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonał obliczeni głosów.

W tym roku wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego wygrała pani Natalia Lesiak, której serdecznie gratuluję.

Rezultat wyborów opiekuna samorządu uczniowskiego:

 

 

 

Opiekun samorządu uczniowskiego
Krzysztof Skolik

16.09.2020r.

Narodowy Dzień Sportu

 

 

 

11.09.2020r.

 

 

11.09.2020r.

Ubezpieczenie NNW uczniów


Szanowni Rodzice, w zakładce "Dla Rodziców" dostępna jest propozycją warunków i zakresu ubezpieczenia uczniów w firmie Compensa S.A. Mogą Państwo wybrać sumę ubezpieczenia i tym samym wysokość składki spośród trzech wariantów: A, B lub C. Na zebraniach wypełnicie Państwo oświadczenie przystąpienia do ubezpieczenia, podając imię i nazwisko dziecka, jego nr PESEL oraz wskazując wybraną wysokość składki.
Opłatę będzie trzeba dokonać przelewem na konto, którego numer podamy w późniejszym terminie.
Ubezpieczenie jest dobrowolne.

10.09.2020r.

Projekt programu profilaktyczno-wychowawczego

 

Szanowni rodzice, nauczyciele i uczniowie!

Proszę o zapoznaniem się z projektem programu wychowawczo-profilaktycznego  oraz na rok szkolny 2020/2021. Program będzie zatwierdzany podczas zebrania z radą rodziców w dniu 22.09.2020 r. Jeśli mają Państwo jakieś potrzeby lub oczekiwania wobec programu proszę o zgłaszanie propozycji poprzez dziennik elektroniczny do Pedagoga Szkolnego do dnia  14.09.2020 r.

 

Otwórz

 

Wioletta Plich-Patora - pedagog

09.09.2020r.

Dzień w przebraniu

 

Regulamin akcji „Dzień w Przebraniu”

1. Celem akcji jest zintegrowanie oddziałów szkolnych poprzez wspólną zabawę w przebranie według danego tematu.

2. W akcji mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.

3. Przebranie musi być zgodne z tematem według poniższego harmonogramu:

 

15.09 Dzień w przebraniu – Kropki rządzą! (części garderoby w kropki, kółka)

02.10 Dzień w przebraniu – paski, cętki, skóra, panterka, zamsz – zwierzęce inspiracje

05.11 Dzień w przebraniu – Postać z bajki, filmu, serialu. (przebranie wybranej postaci)

30.11 Dzień w przebraniu – Skarpetkowe szaleństwo (skarpetki na wierzchu, im bardziej kolorowo tym lepiej)

13.01 Dzień w przebraniu – Międzynarodowy Dzień Koszuli (zakładamy koszulę)

17.02 Dzień w przebraniu – Dzień Kota (przebranie kota)

17.03 Dzień w przebraniu – Dzień św. Patryka -zielono mi! (części garderoby w kolorze zielonym)

27.04 Dzień w przebraniu – kwiatowo i kolorowo (jak najwęcej kolorów i wzorów kwiatowych)

21.05 Dzień w przebraniu – złoto, srebro, gwiazdy – kosmos! (kolor złoty i srebrny nadruki w gwiazdy, księżyce, słońca, planety, rakiety itp.)

01.06 Dzień w przebraniu – All that JEANS! (części garderoby wykonane z jeansu)

 

4. Przebraniem nie jest wyłącznie namalowanie elementów na skórze (np. kropek). Musi być to co najmniej jedna widoczna część garderoby.

5. Nauczyciel przedmiotu decyduje czy osoby biorące udział w akcji będą zwolnione z pytania w tym dniu. 

28.08.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

28.08.2020r.

 

 

01.07.2020r.

Komunikat

 

W okresie wakacji istnieje możliwość korzystania z boiska wielofunkcyjnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Możliwe będzie także skorzystanie z boiska w sobotę, jednak po wcześniejszym ( minimum 2 dniowym) zgłoszeniu pod numerem telefonu 518 645 367.

Korzystający z boiska zobowiązani są do zapoznania i stosowania się do „Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie” oraz do aktualnych obowiązujących procedur obowiązujących w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

Regulamin Wielofunkcyjnego Boiska

Otwórz

24.06.2020r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Szacowni Nauczyciele!

 

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego, dla Nas Wszystkich tworzących społeczność szkolną szkoły w Szczawinie, jest inne niż w latach poprzednich.

Ale niezmiennie, Drodzy Uczniowie i Absolwenci, będzie to chwila podsumowująca Waszą całoroczną pracę. Zapewne były w tym roku chwile radości i smutku, zwycięstwa i porażki. Ale zawsze dążyliście do celu. Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności, poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji oraz, co jest tak ważne, we wzajemną pomoc koleżeńską.

Absolwentom naszej szkoły życzę dobrego startu w nowych szkołach i abyście czuli się w nich tak samo dobrze jak w naszej szkole.

Szkoła nasza to Nauczyciele - ludzie pełni pasji, oddania i zaangażowania, którzy nie szczędzą trudu, aby zrealizować najważniejsze cele edukacyjne, ale też sprawić, by Wasz pobyt tutaj był interesujący, przyjemny i pozostawił dobre wspomnienia. Dziękuję zatem Nauczycielom za ich wysiłek, bez którego nasza szkoła nie miałaby szansy istnieć. To Oni odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.

Szkoła nasza to Rodzice - dziękuję Rodzicom – za ich życzliwość, współpracę oraz za pomoc i wsparcie, które okazują nam na każdym kroku. Bez Państwa udziału z całą pewnością nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych imprez i przedsięwzięć. Zawsze możemy na Państwa liczyć.

Szkoła nasza to Panie Woźne, Pani Kucharka, Pani Sekretarz, Pani Intendentka, Pani Księgowa i Pan Konserwator – dziękuję Państwu za wspieranie pracy szkoły na rzecz edukacji i wychowania.

Dziękuję, Jolanta Chojecka-Stępniewska

 

Życzymy wszystkim Uczniom radosnych i niezwykłych wakacji. Bądźcie uważni i bezpieczni. Życzymy Wam samych przyjemnych chwil i dużo, dużo słońca.

Do zobaczenia po wakacjach!

Dyrekcja, Nauczyciele i Pozostali Pracownicy

24.06.2020r.

Życzenia końcoworoczne od klasy 4A

 

22.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Uczniowie lub rodzice będą odbierać świadectwa szkolne 26.06.2020 r. według następującego harmonogramu:

Godzina

Miejsce: wejście boczne
przy sali gimnastycznej

Miejsce: wejście główne
do szkoły

8.00

OA

OB

8.30

IA

IB

9.00

IIA

IIB

9.30

IIIA

IIIB

10.00

IV

VA

10.30

VB

VIA

11.00

VIB

VIIA

11.30

VIIB

VIIIA

12.00

 

VIIIB

- Uczniowie klas ósmych podpisują odbiór świadectwa swoimi długopisami.

- Istnieje możliwość odbioru świadectwa przez inną dorosłą osobę niż rodzic dziecka tylko w przypadku posiadania pisemnego upoważnienia.

- Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko rodzic może w czasie jednego wskazanego w harmonogramie terminu odebrać wszystkie świadectwa.

- Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego ustalonego przez GIS w czasie pandemii.

- W dniu 26.06.2020 nie będzie zorganizowanego dowozu i odwozu uczniów.

- Rodzice i nauczyciele nie parkują aut na parkingach szkolnych!

17.06.2020r.

Informacja dla rodziców dzieci nowych oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 

Szanowni Rodzice, w zakładce Dla Rodziców zamieszczone są informacje przygotowane dla Państwa przez wychowawców. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

28.06.2020r.

Organizacja egzaminów ósmoklasisty w SP im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

 

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy dla uczniów klas ósmych. W tych dniach nie ma innych zajęć w szkole.

16 czerwca 2020 r.  godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego, czas trwania 120 minut

(lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);

17 czerwca 2020 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki, czas trwania 100 minut

(lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);

18 czerwca 2020 r. godz.9:00 – egzamin z języka obcego, czas trwania 90 minut

(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

 

Informacja dla uczniów przystępujących do egzaminu:

- uczniowie stosują się do wytycznych dotyczących organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. opracowanych na czas pandemii koronawirusa;

- uczniowie przynoszą wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę tylko na matematykę; nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych;

- uczniów obowiązuje strój galowy;

- godz. 8:30 – zbiórka wszystkich zdających przed szkołą.

 

Organizacja dowozu i odwozu dla uczniów zdających egzamin:

Dowozy: 8:00 – Skotniki – Łagiewniki Nowe – Smardzew – Szczawin

                8:00 – Skotniki – Janów – Józefów – Czaplinek – Podole – Szczawin

Odwóz (jednym autobusem na trasie: Szczawin – Podole – Czaplinek – Józefów – Janów – Skotniki – Łagiewniki Nowe – Smardzew):

16.06.2020 r. (wtorek) – o godz. 11:15

17.06.2020 r. (środa) – o godz. 11:00

18.06.2020 r. (czwartek) – o godz. 10:45

 

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

 

I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), dodatkowo na egzaminie z matematyki konieczna jest linijka. Zdający nie mogą pożyczać przyborów innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego

1.Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

3.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stolikach (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu w danej sali).

 

III. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2.Zdający zbierają się każdego dnia trwania egzaminu o godz. 8.30 na placu szkolnym. Pierwszego i drugiego dnia przed wejściem bocznym do szkoły (wejście do sali gimnastycznej), a trzeciego dnia przed wejściem głównym do szkoły, z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu.

3.Zdający wchodzą na egzamin w następującej kolejności:

1) w pierwszym i drugim dniu egzaminu (egzamin odpowiednio z języka polskiego i matematyki):

- przystępujący do egzaminu w odrębnych salach ze względu na przyznane dostosowania (sala nr 2 i sala nr 3 – skrzydło A)

- pozostali zdający (sala gimnastyczna – sala nr 1)

2) w trzecim dniu egzaminu (egzamin z języków obcych):

- przystępujący do egzaminu w sali nr 1 – piętro skrzydło A

- przystępujący do egzaminu w sali nr 2 – parter skrzydło B

- przystępujący do egzaminu w sali nr 3 – piętro skrzydło A

- przystępujący do egzaminu w sali nr 4 – piętro skrzydło A

- przystępujący do egzaminu w sali nr 5 – piętro skrzydło A

4.Zdający swoje rzeczy osobiste (plecak, torbę, kurtkę, itp.) może zostawić w szatni w szafce, którą otrzymał do dyspozycji.

5.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

6.Wypuszczanie zdających z sal odbywa się z zachowaniem społecznej izolacji w celu uniknięcia gromadzenia się.

7.Przy wyjściu ze szkoły zdający unikają spotkań w grupie. Dzielą się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

 

Procedury opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 15.05. 2020 r.

 

oświadczenie

Otwórz

02.06.2020r.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji!

 

       1. Do 26 czerwca br. prowadzone będzie zdalne nauczanie.

       2. Dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego:

 (w tych dniach nie jest realizowane zdalne nauczanie i nie są prowadzone żadne zajęcia w szkole)

- 12 czerwca 2020 r. – piątek

- 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.  – egzaminy ósmoklasisty

- 25 czerwca 2020 r. – czwartek

- 26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć w  roku szkolnym 2019/2020

3. Harmonogram zwrotu do szkoły podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki:

Data

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

15.06. (poniedziałek)

VIIA, VIIB

VIA, VIB

19.06. (piątek)

VIIIA, VIIIB

VA, VB

22.06. (poniedziałek)

IIIa, IIIb

IV

23.06. (wtorek)

Ia,Ib

IIa, IIb

- Uwaga! – uczniowie klas ósmych razem z podręcznikami oddają kluczyki do szafek z szatni

01.06.2020r.

Dzień Dziecka

 

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej jak umiesz...

 

Wszystkiego najlepszego,
szczęścia i radości moc,
ciepłego słoneczka co dzień,
kolorowych snów co noc
Życzą Wam nauczyciele

29.06.2020r.

Konsultacje dla uczniów według zgłoszonego zapotrzebowania

 

oświadczenie

Otwórz

26.05.2020r.

Komunikat dla rodziców i uczniów klas ósmych!!!

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

16 czerwca 2020 r. (wtorek)

9:00 - egzamin z języka polskiego

 

17 czerwca 2020 r. (środa)

9:00 - egzamin z matematyki

 

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

9:00 - egzamin z języka obcego nowożytnego

 

komunikat MEN w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

 Otwórz

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym harmonogram dowozu i odwozu uczniów) oraz wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w SP im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie  będą podane w terminie późniejszym.

21.05.2020r.

Komunikat dla rodziców i uczniów!!!

 

W dniu 27 maja b.r. (środa ) w godzinach 8:15 – 10:50 odbędą się konsultacje dla uczniów klas ósmych (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym wychowawcom klas).

Plan konsultacji:

8:15 – 9:00 – język polski

9:10 – 9:55 – matematyka

10:05 – 10:50 – język angielski

Miejsce konsultacji: pracownia plastyczna.

Do szkoły uczniowie mogą przyjechać busem liniowym: 7:50 – wyjazd ze Zgierza, a odjechać także busem o godzinie 11:05. Dojazd i odjazd busem jest bezpłatny. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zeszytów, książek, długopisów. Potrzebne materiały otrzymają na miejscu. Uczniowie przynoszą ze sobą wypełnione oświadczenia, które znajdują się pod treścią komunikatu.

 

oświadczenie

Otwórz

20.05.2020r.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

 

harmonogram

Otwórz

terminy postępowania rekrutacyjnego

Otwórz

Materiały są dostępne także na stronie:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

15.05.2020r.

Komunikat dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Procedura

Otwórz

załącznik 1

Otwórz

załącznik 2

Otwórz

zaświadczenie

Otwórz

09.04.2020r.

Komunikat

 

W dniu 10 kwietnia b.r. (piątek) administracja i obsługa pracuje do godziny 12.00

06.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

08.04.2020r.

Komunikat

 

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

PRZYPOMINAMY:

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

24.03.2020r.

Kształcenie na odległość w dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 roku

 

1. Nauka zdalna odbywa się w godzinach zgodnych z tygodniowym rozkładem zajęć od 25 marca 2020 roku. Podczas zajęć uczniowie razem z nauczycielami będą realizowali treści ujęte w podstawie programowej z uwzględnieniem w szczególności możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

2. Głównym narzędziem do komunikacji jest dziennik elektroniczny VULCAN. Nauczyciele komunikują się tylko poprzez „Zadania domowe” w dzienniku lub poprzez SMS (numer telefonu rodzica) z uczniami, którzy nie mają dostępu do dziennika.

3. Uczniowie powinni się rozliczyć z zadań z lekcji do końca dnia. Jeśli nie uda się pobrać materiałów w trakcie trwania zajęć, można je przesłać w dniu następnym.

4. Nauczyciel ma prawo oceniać ucznia. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie. Oceny uzyskane w zdalnym nauczaniu będą uwzględnione przy ustalaniu oceny rocznej.

5. W dzienniku w zakładce „frekwencja”, nauczyciele na każdej obowiązkowej lekcji zaznaczają dla każdego ucznia wpis „ns”.

20.03.2020r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

 

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych,

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakładce "Rodzice i uczniowie" >>> "Rekrutacja" pozostają do Państwa dyspozycji prezentacje dotyczące rekrutacji 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych. 

Link do zakładki "Rekrutacja":

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

17.03.2020r.

Nauka zdalna

 

W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole zamieszczamy poniżej linki, gdzie można znaleźć materiały edukacyjne do nauki w domu.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

16.03.2020r.

Komunikat!!!

 

Od 16 marca 2020 roku, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem, dokumenty dotyczące rekrutacji będą przyjmowane w godzinach: 7.00 – 15.00 tylko do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą elektroniczną ( skany ) na adres: gimszczawin@op.pl , a także korespondencyjnie na adres:  95-002 SMARDZEW, Szczawin Kościelny, ul. Kościelna 21, Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego.

Druki dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie www. szkoły w zakładce: Rekrutacja.

11.03.2020r.

PILNA  WIADOMOŚĆ !!!

 

- Od dnia 12  do 25 marca 2020 roku zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych i szkolnych.

- W dniach 12 – 13 marca w oddziałach przedszkolnych i szkolnych będą jedynie zajęcia opiekuńcze. W tych dniach przewidziany jest dowóz i odwóz dzieci i uczniów autobusami szkolnymi.

- Zapewniamy także gorący posiłek.

Kolejne informacje będziemy przekazywać  poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę www szkoły.

Jolanta Chojecka-Stępniewska

12.03.2020r.

Informacja!

 

Od 16 marca 2020 roku sekretariat pracuje i przyjmuje dokumentację rekrutacyjną do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w godzinach 7:00 – 15:00.

11.03.2020r.

Ważny komunikat!

 

Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wycieczek i wydarzeń szkolnych, skierowany do dyrektorów szkół i placówek oświatowych gminy Zgierz:
„W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania”.
Wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Zgierz wprowadziły niniejsze zarządzenie w życie, w związku z czym, w trosce o zdrowie uczniów, rodzice oraz opiekunowie są proszeni o wyrozumiałość.

04.03.2020r.

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

02.03.2020r.

1%

 

04.03.2020r.

Arena Młodych

 

Od trzech lat  w łódzkiej Atlas Arenie, z inicjatywy arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia, odbywają się spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży naszej archidiecezji, zwane Areną Młodych. Jest to wydarzenie,  w którego organizację zaangażowani są członkowie różnych środowisk Kościoła łódzkiego, m.in.: Centrum Mocni w Duchu, Ruchu Światło-Życie, Wspólnoty "Chemin Neuf", salezjańskiego teatru, Centrum Służby Rodzinie, Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży. Udział w Arenie Młodych daje okazję doświadczenia wspólnoty Kościoła,  zwłaszcza ludzi młodych. Pomaga w tym z pewnością nowoczesna forma spotkań, wykorzystująca ruch, taniec, gest, flagi i śpiew.

W tegorocznej Arenie po raz pierwszy wzięła udział młodzież naszej szkoły. Uczniowie niemal natychmiast włączyli się w taniec, a później w procesję ze światłem. Mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania czy modlitwy wstawienniczej.

Całe spotkanie oparte było na słowie Bożym. W tym roku dotyczyło ono fragmentu Ewangelii św. Marka, opowiadającego o uwolnieniu opętanego.

Młodzież miała również możliwość obejrzenia pantomimy "Jestem do Niego podobny", zaprezentowanej przez Wspólnotę "Młodość - lubię to!". Podczas Eucharystii niezwykle poruszający był akt pokuty. Wszyscy uczestnicy Areny Młodych podchodzili wtedy do kapłanów, którzy polewali ich dłonie wodą. Następnie każdy przemywał swoje oczy i otrzymywał biały szal - symbol białej szaty.

Z Areny Młodych wróciliśmy pełni pozytywnych wrażeń, a przede wszystkim umocnieni duchowo. Jak zapowiada metropolita łódzki, już za rok kolejne spotkanie, na które wszyscy jesteśmy już dziś zaproszeni. My z pewnością z zaproszenia skorzystamy.

 

Dorota Gwóźdź 

Magdalena Kamińska 

oraz uczniowie klasy 7a, 7b oraz 8a

04.03.2020r.

Ancymondo

 

W piątek, 28 lutego 2020r. uczniowie z klas IB, IIB, IIIA i IIIB  wybrali się na wycieczkę do sali zabaw Ancymondo znajdującej się na terenie Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu. Opiekę nad klasami sprawowały panie: Iwona Kołodziejczak, Lucyna Kubiak, Joanna Stachurska, Agnieszka Szcześniak i Aleksandra Linek. Na dzieci czekało wiele ciekawych atrakcji takich jak: różnego rodzaju zjeżdżalnie, tor pontonowy, trampoliny, park linowy i tyrolka, strefa armatek, basen z piłkami, orle gniazdo na wieży.

Uczniowie doskonale wiedzieli jak korzystać z tych atrakcji. Ich wyobraźnia nie miała sobie równych. Bawili się świetnie, doskonaląc przy tym sprawność fizyczną i rozładowując dziecięcą energię. Podejmowali nowe wyzwania, zaspokajali ciekawość.

Każdy, kto poczuł zmęczenie lub chciał coś zjeść miał możliwość skorzystać z osobnej sali, gdzie w ciszy i spokoju mógł odpocząć. Dwie godziny szalonej minęły bardzo szybko.  Zmęczone, ale szczęśliwe dzieci wróciły do szkoły na pyszny obiad.

 

Linek Aleksandra

27.02.2020r.

Podziękowanie

 

25.02.2020r.

 

 

24.02.2020r.

Planetarium EC1

 

W piątek 21.02.2020r. przedszkolaki z oddziału OB odbyły wycieczkę po Układzie Słonecznym. Odwiedziliśmy poznawane w przedszkolu planety, zobaczyliśmy ogromne gwiazdy i naszą galaktykę. Wiemy już jak wygląda Słońce i Ziemia wewnątrz, jak długo musielibyśmy lecieć na inne planety, jak wyglądają gwiazdozbiory, jak określać kierunki świata w dniu i w nocy. Była to niesamowita wyprawa do Planetarium EC1.

Wycieczka nasza jednak się na tym nie skończyła. Następnie udaliśmy się do Muzeum Etnograficzno- Archeologicznego w Łodzi. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach o polskich zwyczajach wielkanocnych. Dzieci zobaczyły jak wyglądały przygotowania do świąt oraz najważniejsze tradycje związane z nimi. Była to bardzo ciekawa wyprawa w przeszłość.

Wycieczka była bogata w nowe wiadomości i intensywna, dlatego wróciliśmy nieco zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni.

 

Magdalena Wnuk

20.02.2020r.

Pierwsze miejsce chłopców w gminie i drugie dziewcząt

 

Mistrzostwa Gminy Zgierz w Piłce Koszykowej Chłopców i Dziewcząt w Kategorii Szkół Podstawowych  Rocznik 2007 i Młodsi (Klasy 4-6)

W miniony wtorek 11 lutego rozegrano w Szkole Podstawowej w Giecznie  turniej piłki koszykowej, który wyłonił najlepsze drużyny wśród  dziewcząt i chłopców w naszej gminie w kategorii szkół podstawowych.  Jak zwykle frekwencja dopisała i naszymi rywalami były cztery szkoły podstawowe z naszej gminy. Byli to uczniowie z Białej, Dąbrówki Wielkiej, Słowika i oczywiście gospodarze czyli Gieczno. Jak zwykle podczas naszej gminnej imprezy nie brakowało emocji sportowych, walki pomiędzy zawodnikami i ciekawych akcji pod koszami. Dzięki gospodarzom atmosfera była jak zwykle wspaniała  i rozgrywki były  świetną okazją do pogłębiania  przyjacielskich relacji.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

 

DZIEWCZETA:

Dyankov Natalia

Kabat-Lisiecka Marika

Kucharska Karolina

Mazur Zofia

Patora Weronika

Przybysz Martyna

Skowrońska Aleksandra

Sołtysik Martyna

 

CHŁOPCY

Cebulski Julian

Jędrzejczak Bartosz

Kosielski Radosław- KAPITAN DRUŻYNY

Marciniak Konrad

Mereć Kordian

Miklaszewski Tomasz

Mirecki Rafał

Pakuła Szymon

Pilichowski Konrad

Przybysz Mateusz

Stefankiewicz Franciszek

Trybuła Szymon

 

Zarówno chłopcy jak i dziewczęta grali systemem „każdy z każdym”.

W podstawowym składzie u chłopców,  z niewielkimi zmianami występowali: Radek Kosielski, Bartek Jędrzejczak, Mateusz Przybysz, Konrad Pilichowski, Rafał Mirecki, Tomek Miklaszewski i Julek Cebulski. W  całym turnieju świetnie spisywał się nasz  kapitan Radek Kosielski. W obronie pewnym punktem był bardzo aktywny Bartek Jędrzejczak, natomiast w ofensywie wyróżniał się Konrad Pilichowski.

Chłopcy bardzo dobrze rozpoczęli zawody. W pierwszym meczu spotkali się z silną drużyną ze Słowika. Dzięki dobrej dyspozycji całej drużyny  i skuteczności Radka Kosielskiego udało się zwyciężyć w tym meczu 6:1. Nasi reprezentanci nabrali pewności siebie  i z pozytywnym nastawieniem przystąpili do drugiego spotkania z gospodarzami z Gieczna. Mecz był wyrównany i bardzo zacięty jednak w końcowym rozrachunku to nasi reprezentanci schodzili  z boiska ze zwycięstwem 4: 2. Ważne punkty dla naszej drużyny z  rzutu z dystansu zdobył w tym spotkaniu Rafał Mirecki.

W trzecim spotkaniu na parkiecie zameldowali się zawodnicy rezerwowi: Franek Stefankiewicz, Szymon Pakuła, Kordian Mereć, Szymon Trybuła i Konrad Marciniak. Również zmiennicy sprostali zadaniu  i przy pomocy kolegów z pierwszego składu pokonali rywali ze Szkoły Podstawowej z Dąbrówki Wielkiej 20:0. W ostatnim spotkaniu zwyciężyliśmy rówieśników ze Szkoły Podstawowej w Białej 5:2 i przypieczętowaliśmy zdobycie Mistrzostwa Gminy Zgierz.

Nastroje w drużynie były  bardzo dobre i chłopcy z niecierpliwością czekają na Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego, które odbędą się 24.02 w hali MOSiR w Zgierzu. Liczymy , że do drużyny dołączy  Mateusz Kowalski , którego z tego turnieju wyeliminowała choroba. Powinien on być znacznym wzmocnieniem naszego zespołu.

 

Oto wyniki i tabela końcowa:

Słowik – Szczawin 1:6

Gieczno – Szczawin 2:4

Dąbrówka Wielka – Szczawin 0:20

Szczawin – Biała 5:2

 

Szczawin 8pkt

Biała 6pkt

Gieczno 4pkt

Słowik 2pkt

Dąbrówka Wielka 0pkt

 

Natomiast dziewczyny z naszej szkoły przystąpiły do gminnych rywalizacji zdziesiątkowane przez choroby. Nie były co najmniej trzech podstawowych zawodniczek: Mai Salamon, Wiktori Zalepińskiej i Basi Maciaszczyk.

W tych trudnych okolicznościach   już w pierwszym spotkaniu doznały dość dotkliwej porażki z rówieśniczkami z Gieczna 0:20. Wydawać by się mogło , że nasze dziewczyny nie wytrzymają trudów tego turnieju. Jednak po tym pierwszym nieudanym  spotkaniu zdołały się zmobilizować i w dalszej części zawodów prowadziły równorzędną walkę ze swoimi przeciwniczkami.

W kolejnym spotkaniu wygrały ze szkołą ze Słowika 2:0. W ostatniej odsłonie zawodów nieznacznie nasza szkoła uległa  reprezentacji  z Białej 4:2.

W ostatecznym rozrachunku  dzięki dobremu bilansowi rzuconych punktów nasze dziewczyny zdobyły drugie miejsce w tym turnieju.

Wszystkim reprezentantom naszej szkoły należą się wyrazy uznania za te osiągnięcia jak również za całą pracę włożoną podczas przygotowań do turnieju koszykarskiego.

Liczymy na dobry występ reprezentacji chłopców podczas turnieju powiatowego.

 

Opiekunowie drużyn

Krzysztof Zatorski

Włodzimierz Ziółkowski

18.02.2020r.

Bal karnawałowo-walentynkowy

 

W dniu 14 lutego 2020 roku odbył się w naszej szkole bal Karnawałowo-Walentynkowy. Wzięły w nim udział uczniowie klas V-VIII. Uczestnicy zaprezentowały się we wspaniałych przebraniach. Na sali pojawiły się: diabełki, ekipa remontowa, rycerze Jedi, lekarze i wiele innych niezwykłych postaci. Na balu, którą poprowadził opiekun Samorządu Uczniowskiego przygotowano przez poszczególne klasy i przeprowadzono szereg zabaw ruchowo-muzycznych umilających uczniom zabawę. Była Belgijka, pociągi, Casanova i wiele, wiele innych ciekawy zabaw. Podczas balu odbyły się dwa konkursy. Pierwszy na strój grupowy, a drugi na najlepsze indywidualne przebranie. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców. Uczniowie klas V – VIII SP wesoło spędzili to karnawałowe popołudnie, rozgrzewając się przy muzyce. W przerwie między tańcami uczestnicy balu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.

 

Krzysztof Skolik

18.02.2020r.

Wizyta w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu

 

W dniu 17 marca 2020r. wraz z grupą uczniów zainteresowanych udziałem w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zabiega Pożarom" pojechaliśmy zwiedzić Straż Pożarną w Zgierzu. Celem wycieczki było przygotowanie uczestników konkursu do etapu gminno-miejskich eliminacji TWP. Strażacy oprowadzili nas po strażnicy i z zaangażowaniem opowiedzieli nam o  ich pracy oraz zawartościach wozów strażackich. Teraz wiedzę poukładamy i w piątek mierzymy się z konkursem.

 

Opiekun

Wioletta Plich-Patora

12.02.2020r.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. DBI 2020 odbywał się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Nasza szkoła brała udział w konferencji wraz z debatą dla młodzieży zorganizowanej przez Społeczeństwo Informacyjne Województwa Łódzkiego. Część uczniów z klas 8 wyjechała na konferencję, a pozostali dzięki transmisji streamingowej mogła oglądać konferencję i debatę on-line w szkole. W roli prelegentów wystąpili: przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wydział do walki z cyberprzestępczością oraz przedstawiciele firmy CyberRescue, która na co dzień zajmuje się sprawami dot. bezpieczeństwa w sieci. Zwieńczeniem spotkania był spektakl pt. "Trollololo”.

Jedną z atrakcji przygotowanej w naszej szkole przez informatyka, były kody QR. W różnych miejscach w szkole były rozwieszone kody z informacjami na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Do zabawy uczniowie wykorzystywali telefony z darmową aplikacja do skanowania kodów QR.

Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

 

Krzysztof Skolik

12.02.2020r.

Kościuszko – ostatnia bitwa

 

W dniu 05 lutego 2020 roku uczniowie klas ósmych ze Szczawina oglądali spektakl historyczny „Kościuszko – ostatnia bitwa” w Tatrze Nowym w Łodzi. Spektakl opisuje wydarzenia z życia Tadeusza Kościuszki, bohatera walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, od upadku insurekcji z 1794 r. Następnie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z reżyserem i aktorami  zgłębiając od kulis tajniki zawodu aktora i prezentowanego wcześniej przedstawienia. Pobyt w teatrze zakończyło wykonanie wspólnego zdjęcia.

 

Krzysztof Wołowski

12.02.2020r.

Udany egzamin próbny

 

W dniach 3-5 grudnia 2019 r. odbył się Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Egzamin obejmował przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny ( w naszej szkole uczniowie pisali egzamin  z języka angielskiego lub języka niemieckiego). Była to próba generalna egzaminu ósmoklasisty, zgodna z wymogami Centralnej Komisj Egzaminacyjnej. W styczniu br. opublikowano wyniki szkół, z  których wynika, że Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie zajęła III miejsce w województwie łódzkim.

Gratulujemy udanej próby, ale pracujemy dalej pamiętając, że państwowy egzamin czeka uczniów w kwietniu.

 

Cezary Piotrowski

07.02.2020r.

Bal Karnawałowo-Walentynkowy

 

04.02.2020r.

WOŚP 2020 – podsumowanie zbiórki

 

10 stycznia 2020 roku zagrała szkolna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraz z 27 uczniami – wolontariuszami i opiekunem. W tym roku graliśmy na rzecz specjalistycznego, operacyjnego sprzętu ratującego małe dzieci. W szkole odbyła się aukcja przedmiotów zrobionych lub podarowanych przez grono pedagogiczne i uczniów. Klasa 8A zorganizowała na Sali gimnastycznej kabaret, na który biletem wstępu było wrzucenie do puszki. Klasa 2A wraz z wychowawczynią Anną Isert pomimo braku identyfikatorów zaangażowała się w zbiórkę na rzecz WOŚP i uzbierali prawie 500zł!!! Choć dziś orkiestra już nie gra, to jej pozytywna melodia wybrzmiewa nadal, ponieważ kwota uzbierana przez naszą szkolną społeczność, w tym roku jest niezwykle wysoka:

14470,22 zł!!!

Dziękuję za wszystko ofiarodawcom i uczestnikom wspólnej zabawy. Do zobaczenia na kolejnym finale, już za rok… Sie ma!!! A właściwie jak mówi kapitan Jerzy Owsiak: „Wiatr w żagle. Wszystkie ręce na pokład i kurs na pomaganie, bo pomagać można cały rok”.

 

Krzysztof Skolik

04.02.2020r.

Zbiórka dla bezdomnych zwierząt

 

Samorząd Uczniowski

30.01.2020r.

Warsztaty majsterkowe w Castoramie

 

W dniu 28.01.2020r. uczniowie klas IIB i IIIA uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Castoramę w ramach akcji „Majsterkowo”.

Celem warsztatów było rozbudzenie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzenie ich wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych. Uczniowie wykonali własnoręcznie drewnianą zabawkę – lokomotywę z wagonem. Zadanie polegało na odpowiednim dopasowaniu i sklejeniu elementów oraz udekorowaniu gotowej pracy. Dzieci były bardzo zaangażowane w wykonanie zadania. Gotowe zabawki, które wykonały bardzo starannie ozdobiły według własnego pomysłu.

Dzięki tym warsztatom uczniowie uczyli się samodzielności i mieli okazję przekonać się, jak wiele satysfakcji może im sprawić ich własna praca.

Zdaniem dzieci i nauczycieli były to praktyczne i interesujące zajęcia, które z całą pewnością będą chcieli powtórzyć w przyszłości. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Lucyna Kubiak, Dorota Gwóźdź i Aleksandra Linek.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Castoramy za zaproszenie i organizację bezpłatnych warsztatów.

 

Aleksandra Linek

10.01.2020r.

Ferie zimowe

 

Godziny pracy szkoły w czasie ferii zimowych:

7.00 – 15.00

W czasie ferii w środy: 15 i 22 stycznia w godz. 16.45 – 17.45 odbędzie się trening karate.

Sekretarz szkoły przebywa na urlopie do 22.01.2020 roku.

08.01.2020r.

WOŚP w SP w Szczawinie

 

Nasza szkoła ruszyła do działania w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Zachęcamy do udziału w atrakcjach! Już dziś dziękujemy za hojność i WIELKIE SERCA!!!

Pozdrawiamy

Szkolny Sztab WOŚP

08.01.2020r.

Zebranie z rodzicami

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 zapraszamy na wywiadówkę podsumowującą pierwsze półrocze.

07.01.2020r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

 

20 grudnia 2019 r. zostały zaprezentowane w naszej szkole Jasełka w odsłonie przygotowanej przez uczniów klas 7A i 7B oraz przez przedstawicieli młodszych klas: czwartych oraz 1A i 2B. Przedstawienie pokazywało wydarzenia nawiązujące do biblijnego przyjścia Pana Jezusa na świat w Betlejem. Na scenie nie mogło zabraknąć takich postaci jak Maryja, w znakomitym wykonaniu Natalii Szcześniak oraz Józefa – Szymon Królikowski, który również prezentował wysoki poziom aktorski. Byli oczywiście także mieszkańcy Betlejem, pasterze, aniołki, trzej królowie, narrator, dzieci oraz chór prowadzony przez panią Natalię Lesiak, którego śpiew wzbogacał cały występ. Uczniowie i ich rodzice włożyli ogromny wysiłek, aby przygotować piękne stroje i odpowiednie rekwizyty. Perełką tego przedstawienia były role najmłodszych dzieci odegrane przez Bartka Dąbrowskiego i Pawła Pawlaka, które chwytały za serce. Jasełka wystawione zostały także w kościele w Szczawinie, gdzie występujący otrzymali owacje na stojąco. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań, aby występ był tak piękny i wzruszający.

 

Agnieszka Dzikowska

07.01.2020r.

Orszak Trzech Króli

 

„Mędrcy świata monarchowie gdzie śpiesznie dążycie...” Tak jak trzej królowie i my uczniowie, szkoły podstawowej Szczawnie wraz z rodzicami i dziadkami w dniu 6 stycznia 2020 roku braliśmy udział w wielkimi wydarzeniu Zgierskim Orszaku Trzech Króli, aby powitać Nowonarodzonego Jezusa. Nasze kolędowanie rozpoczęliśmy Mszą świętą w Kościele Matki Bożej Dobrej w Zgierzu. Po Mszy świętej ruszyliśmy w zwartej grupie w stronę kościoła św. Katarzyny. Podczas marszu śpiewaliśmy piękne polskie kolędy, które przypomniały nam o polskiej tradycji. Bo przecież tegoroczne hasło Orszaku to "Cuda, cuda ogłaszają". Bardzo dziękuję uczniom ich rodzicom i dziadkom za obecność w dniu Objawienia Pańskiego.

 

Dorota Gwóźdź

07.01.2020r.

Bombka

 

W grudniu my, klasa 6b wzięliśmy udział w konkursie szkolnym na najładniejszą bombkę w szkole. Mieliśmy nadzieję, że nasza bombka spodoba się innym i udało się. Zwyciężyliśmy! Wraz z nami pierwsze miejsce zajęły klasy 7a i 7b. Nasz pomysł na świąteczną bombkę zrodził się na jednej z lekcji. Pracowaliśmy nad nim wspólnie. Umówiliśmy się, że ubierzemy się świątecznie i zrobimy sobie zdjęcia. Przy robieniu zdjęć pomogła nam pani Agnieszka Wyrębowska. Wszyscy wyglądali świetnie i bawiliśmy się przy tym doskonale. Potem wywołane zdjęcia włożyliśmy do bombek i udekorowaliśmy światełkami i innymi ozdobami. Wyglądało to nie codziennie i naprawdę odświętnie. Cieszymy się, że udało nam się zwyciężyć. W imieniu całej klasy życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

 

Pola Kamińska wraz z uczniami klasy 6b i wychowawczynią Elżbietą Truszkiewicz

24.12.2019r.

 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2020 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

 

20.12.2019r.

Godziny pracy szkoły

 

Godziny pracy szkoły od 23.12.2019 roku do 03.01.2020 roku:

7.00 – 15.00

z wyjątkiem

24.12 ( Wigilia ) i 31.12 ( Sylwester ) – 7.00 – 12.00.

W czasie przerwy świątecznej sekretarz szkoły przebywa na urlopie wypoczynkowym.

20.12.2019r.

Orszak Trzech Króli

19.12.2019r.

Bezpieczne ferie zimowe

 

17.12.2019r.

Z wizytą w Karolinie

 

13 grudnia klasa VI B uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy. W siedzibie Państwowego zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie obejrzała niezwykłe patriotyczne widowisko oparte na dramacie Lucjana Rydla „Betlejem Polskie” przygotowane przez 150 wykonawców: aktorów, solistów, balet i orkiestrę. Brawurowe wykonanie spektaklu spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem widowni.  Ten grudniowy wyjątkowy dzień pamięci – rocznicy „stanu wojennego” spędziliśmy dodatkowo zwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Krzysztof Wołowski

17.12.2019r.

Projekt „Biblioteka na kółkach”

 

W sobotę 14 grudnia biblioteka w Szczawinie gościła warszawskich animatorów – wolontariuszy z Fundacji „Humanistyczny Uniwersytet Młodzieży” i XVII LO im. T. Czackiego w Warszawie. Zorganizowano w Szczawinie warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży promujące czytelnictwo.  Projekt „Biblioteka na kółkach”  realizowany jest w ramach programu mikrograntów „Łódzkie na plus” 2019 we współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  i Łódzkiego Wydawnictwa Literatura.

Krzysztof Wołowski

Wielu uczniom może się wydawać, że przychodzenie do szkoły w sobotę jest nudne i bezcelowe, ale tak nie jest! W ten weekend odwiedził naszą szkołę Humanistyczny Uniwersytet Młodzieżowy. Na spotkaniu została omówiona książka pt. „1989. DZIESIĘĆ OPOWIADAŃ O BURZENIU MURÓW”. Książka składa się z 10 opowiadań, autorstwa współczesnych pisarzy, skierowanych do młodzieży. Lektura porusza problemy dzisiejszego świata dotyczące relacji między ludźmi i jak ważny jest kontakt z innymi. Dla zainteresowanych uczniów, organizatorki przygotowały wiele rozwijających zabaw i ćwiczeń. Zgromadzenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie mogli wyrazić swoje zdanie na dany temat i podzielić się swoimi poglądami. Po spotkaniu każdy wyszedł wzbogacony o nową wiedzę i doświadczenia.

Natalia Augustyniak I Maria Dominczyk

17.12.2019r.

Moniuszko - muzyką i sercem malowany

 

Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki. Nie bez powodu, ponieważ  to właśnie w tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin kompozytora. Korzystając z tego, że oficjalne obchody Roku Moniuszki dobiegają końca, chcemy zakończyć go, podsumowując konkursy związane z tym wyśmienitym kompozytorem. Pierwszy z nich to powiatowy konkurs plastyczny „Moniuszko oczami dzieci” zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Zgierzu. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, inspirowanej biografią lub twórczością Stanisława Moniuszki. W konkursie wzięło udział 8 szkół, z których to wpłynęło aż 68 prac. W naszej szkole, wykonanie prac konkursowych było świetną okazją do wspólnego muzykowania i zabawy, ale przede wszystkim do poznawania świata dźwięków i postaci samego Stanisława Moniuszki. Dzięki temu, teraz  już nawet „Straszny dwór” nie taki straszny. Uczniowie naszej szkoły godnie reprezentowali szkołę tworząc piękne prace. II miejsce za swoją plastyczną interpretację „Halki” zdobyła Maja Skalmierska z Ia, a Gabriela Linek z IIb zdobyła wyróżnienie za wykonanie portretu kompozytora.

Kolejny konkurs związany ze Stanisławem Moniuszko odbył się w naszej szkole. Organizatorkami konkursu były p. Agnieszka Dzikowska i p. Natalia Lesiak. Tematyką konkursu było wykonanie portretu kompozytora. Komisja konkursowa stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem wybrania tych najpiękniejszych. Wszystkie prace były wspaniałe i pomysłowe i wyróżnienia postanowiono przyznać następującym osobom:

Aleksandrze Gralewskiej z Ob

Janowi Sawickiemu z Ia,

Janowi Sobańskiemu z Ib,

Oskarowi Modlińskiemu z IIIa

Annie Ulei z VIIa

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Bogumiła Bienias

16.12.2019r.

W ubogiej stajence Syn Boży się rodzi…

 

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym

z nich jest odgrywanie wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem

przyszło na świat Boże Dzieciątko. Uczniowie naszej szkoły postanowili odtworzyć ten dzień, własnoręcznie wykonując szopki bożonarodzeniowe. Okazją do zrobienia ich, był konkurs zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Dzierżąznej. Do konkursu zostały zgłoszone, aż 22 przepiękne szopki z naszej szkoły. Dlatego to, w piątek 13 grudnia w bardzo licznym składzie, pojechaliśmy do siedziby organizatora na rozstrzygnięcie konkursu. Okazało się, że piątek trzynastego, wcale nie okazał się pechowy dla naszych uczniów. W kategorii klas I – III to właśnie nasze szopki podobały się jurorom najbardziej. I tak:

I miejsce zajęła Antonina Kochanek z III b

II miejsce - Liliana Sylwestrzak z I a

III miejsce - Karolina Antoniewicz z I a

Natomiast szopka Marianny Kosielskiej z I a zdobyła wyróżnienie.

Ale tak naprawdę zwycięzcami zostali wszyscy startujący w tym konkursie. Pozostali autorzy szopek otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Kolejną formą nagrody były również świąteczne warsztaty. Każdy z uczestników mógł podczas nich samodzielnie wykonać ozdoby świąteczne. Oprócz dyplomów i nagród wracaliśmy do szkoły z własnoręcznie wykonanymi bombkami, choinkami, świątecznymi kartkami, pudełkami na prezenty oraz innymi bożonarodzeniowymi dekoracjami. Wszystkim   uczniom gratulujemy, a organizatorom serdecznie dziękujemy, że już po raz jedenasty mogliśmy wziąć udział w tak wspaniałym konkursie.

 

Bogumiła Bienias

16.12.2019r.

Szlachetna Paczka

 

" Prawdziwą miarą człowieka jest to jak traktuje kogoś, kto nie może mu się w żaden sposób odwdzięczyć." Ann Landers

W tym roku nasza szkoła po raz siódmy włączyła się w akcję Szlachetna Paczka.

Jak co roku wystartowaliśmy pełni zapału i wiary w to, że i tym razem uda się nam spełnić marzenia wybranej rodziny, na twarzy samotnej i potrzebującej osoby pojawi się uśmiech  a w sercu  nadzieja i wiara  w ludzi. Nasi wolontariusze przygotowali ogłoszenie o akcji oraz listę potrzebnych rzeczy, żeby każdy chętny mógł wybrać konkretne produkty, które chce kupić i zapakować do świątecznej paczki. Gdy tylko rodzice i uczniowie naszej szkoły zostali zachęceni do włączenia się w akcje, już  tego samego dnia pojawili się pierwsi potencjalni darczyńcy deklarujący zakup potrzebnych artykułów. Z każdym dniem akcji w szkole przybywało artykułów i trzeba było zorganizować tymczasowy magazyn. Zaangażowanie całej szkolnej wspólnoty przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Historia Pana "Jana" poruszyła wiele serc.  Dzięki szlachetności i pomocy wszystkich darczyńców udało się nam zebrać wszystkie niezbędne przedmioty i  przygotować 14 ogromnych wypełnionych po brzegi paczek. Przez cały okres trwania akcji nasi wolontariusze piekli przepyszne babeczki, które  były sprzedawane w czasie przerw. Dzięki tej inicjatywie zebraliśmy 902zł za które zakupiliśmy opał dla naszego podopiecznego.

Bardzo dziękujemy za oddanie i czynny udział tym, którzy wspomagali akcję: rodzicom, nauczycielom i uczniom. Dziękujemy za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka. Dziękujemy za wielkie serce!!! To ludzie pomagają, nie rzeczy. Wasze prezenty to promień nadziei i impuls do zmiany dla rodzin w potrzebie. SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra. To dobro już działa i pomnaża się w tych, którzy przyłączyli się do projektu i wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu.

 

Szkolne Koło Wolontariatu

A. Gajda-Limanówka

11.12.2019r.

Gwiazdka Zakonu św. Jerzego Męczennika 2019

 

W dniu 6 12 2019 roku z grupą dziesięciu uczniów z naszej szkoły wzięłyśmy udział w spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez Zakon Rycerski Świętego Jerzego Męczennika w gmachu  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 w Łodzi.

Jak co roku Damy i Rycerze Zakonu przygotowali dla milusińskich animacje, zabawy świąteczne, śpiewanie kolęd, poczęstunek oraz duże paczki słodkich prezentów.

Za spędzony czas- pełen wzruszeń i przemyśleń, za niezapomniane chwile spędzone wspólnie z dziećmi, za uśmiech naszych podopiecznych dziękujemy wszystkim, którzy dzięki swojej szczodrości i ogromnemu zaangażowaniu przyczynili się do tego, że i my tam byłyśmy.

 

Opiekunowie

Wioletta Plich-Patora

Sylwia Maciaszczyk

 

11.12.2019r.

Choinka w  Giecznie

 

W sobotę 7 12 2018 roku wraz z grupą uczniów naszej szkoły spędziliśmy miło czas  w Szkole Podstawowej w Giecznie podczas Mikołajek. Dla przybyłych dzieci uczniowie szkoły przygotowali wzruszający występ chóru szkolnego, a występ Iluzjonisty oczarował nas magią i to nie tylko tą – zbliżających się Świąt.

Na koniec oczywiście Mikołaj nie zapomniał o prezentach, okazało się, że nasza dzieci są bardzo grzeczne, bo każde wróciło z ogromną paczką prezentów.

 

Opiekun

Wioletta Plich-Patora

05.12.2019r.

Andrzejki na... Kaniej Górze

 

"Płot nie płot, las nie las, wieś nie wieś, biesie nieś" – to zaklęcie, za pomocą którego czarownice przenosiły się wprost na szczyt Łysej Góry. Od dawna również wiadomo, że wieczór wróżb, magii i czarów przypada w wigilię świętego Andrzeja. Dlatego to, uczniowie naszej szkoły, w andrzejkowy wieczór, udali się nie na Łysą, a Kanią Górę. Aby tam się dostać nie musieli wypowiadać żadnego zaklęcia. Wystarczyło zrobić kalendarz adwentowy i wziąć udział w konkursie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Dzierżąznej. W podziękowaniu za wykonanie przepięknych kalendarzy, wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na kreatywne warsztaty andrzejkowe. Podczas spotkania goście mogli nie tylko własnoręcznie wykonać nastrojowe lampiony, kolorowe torby, wesołe magnesy czy niepowtarzalne kartki, ale wziąć też udział w licznych grach i zabawach ruchowych. Tego wieczoru zostały również ogłoszone wyniki w konkursie na najpiękniejszy „Kalendarz Adwentowy”. I tak niezmiernie miło mi jest poinformować, że w kategorii klas I – III zaszczytne pierwsze miejsce zajął uczeń klasy Ia – Jaś Sawicki. Natomiast w kategorii klas IV – VIII Julia Knach z Va zajęła III miejsce. Cieszymy się, że to nie magia, a wyjątkowe zdolności plastyczne, pozwoliły uczniom naszej szkoły zdobyć tak wysokie miejsca. Ponadto, ogromne podziękowania należą się również pozostałym konkursowiczom: Oliwce Szczęsnej, Marysi Popławskiej, Michałowi Cebulskiemu, Nikodemowi Wrońskiemu, Maksymilianowi Woźniakowi oraz Antosiowi Zając za wykonanie przepięknych, niepowtarzalnych kalendarzy. Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu takich sukcesów!

 

Bogumiła Bienias

04.12.2019r.

Wyjazd do Manufaktury

 

22 listopada uczniowie klas IA i IIA wybrali  się na kolejny już w tym roku szkolnym wspólny wyjazd. Tym razem celem naszej eskapady była Manufaktura. Wycieczkę rozpoczęliśmy od pełnej emocji wizyty w Eksperymentarium, gdzie pod opieką przewodnika odbyliśmy fascynującą przygodę z nauką. Mogliśmy poczuć dreszczyk emocji i lekki zawrót głowy przechodząc przez kosmiczny tunel. Poznaliśmy fascynujące tajemnice przyrody. Wykonując różnorodne doświadczenia mogliśmy zrozumieć proste zasady rządzące światem ludzi i zwierząt.

Po wizycie w  Eksperymentarium udaliśmy się do Cinema City na film przygodowy pt. „Yeti”. Akcja filmu toczyła się wśród przepięknych krajobrazów najwyższych gór świata Himalajów. Mali bohaterowie pomagają odzyskać wolność młodemu Yeti. Po wielu perypetiach  groźnej, niebezpiecznej podróży docierają do podnóża najwyższej góry świata Mont Everest. Film dostarczył nam wielu pozytywnych emocji, poruszył ważne tematy dotyczące przyjaźni, więzów rodzinnych i ochrony środowiska przyrodniczego. W filmie mieszały się uczucia smutku i radości. Ostatecznie opowieść skończyła się szczęśliwie, co wszystkich oglądających szczególnie ucieszyło.  Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, tak więc i nasz wyjazd dobiegł końca. Zadowoleni i radośni wróciliśmy do szkoły.

 

Wychowawcy klas:

Anna Isert-Miękus IIA

Bogumiła Bienias IA

02.12.2019r.

"Ślady Boga w świecie"

 

Zajęci codziennymi sprawami, obowiązkami zapominamy często o tym, co najważniejsze. Nie rozmyślamy nad celem naszej ziemskiej wędrówki. Myśl o Bogu niejednokrotnie spychamy na margines życia.
Nasza wiara staje się letnia, słaba. Nie uświadamiamy sobie obecności Boga, Jego wierności, a wystarczy rozejrzeć się i zobaczyć  działanie Stwórcy w tym wszystkim, co jest tak blisko nas: w przyrodzie, pięknie otaczającego świata. Często nie zastanawiamy się nad tym albo jest to dla nas tak oczywiste, że nie dostrzegamy w tym subtelnej ręki Boga.
Właśnie dlatego uczniowie klas siódmych oraz ósmych zachęceni zostali do uchwycenia w obiektywie aparatu tego, co świadczy o obecności Boga wokół nas. Wielu uczniów z zaangażowaniem przystąpiło do pracy. Na zdjęciach utrwalone zostały fragmenty jesiennego krajobrazu, górskich pejzaży, nadmorskich plaż, przydomowych ogrodów...
Wszystko po to, aby zadziwić nas wielkością, doskonałością oraz pięknem świata.
Warto odwiedzić kościół parafialny w Szczawinie, zatrzymać się przy pracach uczniów, by podziwiać utrwalone przez nich ślady Boga wokół nas.
Wystawę zdjęć zatytułowaną "Piękny świat mówi nam o Bogu" można oglądać do 15 grudnia.
Serdecznie zapraszamy.

 

Magdalena Kamińska
oraz uczniowie klas siódmych i ósmych

02.12.2019r.

Relacja z rozgrywek – Mistrzostwa  Powiatu Zgierskiego w Piłkę Ręczną Chłopców

 

Nasz pierwszy mecz piłki ręcznej rozegrany pomiędzy SP Szczawin, a SP nr 12 Zgierz wzbudzał olbrzymie emocje zarówno u zawodników, jak i kibiców obydwu zespołów. Żadna z drużyn bowiem do tej pory nie zaznała smaku zwycięstwa. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla naszych rywali. Pojedynek był bardzo wyrównany, niestety w końcówce pojedynku rywale przejęli rozgrywaną przez nas piłkę i przeprowadzili decydującą kontrę zakończoną celnym rzutem. Nasza drużyna otrzymała jeszcze szansę na doprowadzenie do remisu , ale presja była bardzo duża i zespół nie wykorzystał ostatnich 30 sekund posiadania piłki. Dla nas 2 bramki rzucił Radek Kosielski.

Drugi mecz decydował o miejscu na podium naszej ekipy. Walczyliśmy o 3 miejsce z Zespołem Szkół Sportowych z Aleksandrowa Łódzkiego. Szansa na wygraną spowodowała determinację zawodników SP Szczawin. Od początku spotkania mecz przebiegał w spokojnej atmosferze. Miało się wrażenie, że obie drużyny dopiero rozgrzewają się do prawdziwego natarcia.  Tak rzeczywiście było. W pierwszej połowie miała miejsce wyrównana walka po rzuceniu gola przez obydwie drużyny. W drugiej połowie zawodnicy z Aleksandrowa przetoczyli się jak walec po boisku, miażdżąc przeciwników w stosunku 3 do 1, a w kolejnych minutach ciągle zwiększając przewagę, która po gwizdku wynosiła 4 punkty. Nie bez znaczenia dla ostatecznego wyniku było także nasze zaangażowanie w obronie własnej bramki.

Ostateczne wyniki zawodów o Mistrzostwo Powiatu Zgierskiego:

pierwsze miejsce dla SP Parzęczew

drugie miejsce dla SP nr 12 Zgierz

trzecie miejsce dla ZSS Aleksandrów Łódzki

Poza podium:

IV miejsce - SP Szczawin

V miejsce - SP Niesułków

Podsumowując dzisiejszą grę naszej reprezentacji, uważam, że była to dla wartościowa nas nauka. Zdarzało się, że zawodnicy doskonale kierowali akcją i pokazali kilka efektownych akcji pod bramkami przeciwnika. Niestety często zawodziła skuteczność. W ciągu dwóch spotkań oddaliśmy około 14 niecelnych lub obronionych rzutów. Łatwo sobie wyobrazić jak wyglądałby wynik tych zawodów gdyby choć część tych prób znalazła drogę do bramki przeciwnika.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas: piątych, szóstych i siódmej:

Karol Józwiak - bramkarz , VIa

Radosław Kosielski - kapitan drużyny , środkowy rozgrywający, VI b

Miłosz Laska, prawy rozgrywający, VIa

Bartosz Jędrzejczak, lewy rozgrywający, VIIb

Rafał Chmielecki, obrotowy, VIa

Franciszek Stefankiewicz , prawy skrzydłowy, Va

Filip Chęcielewski, lewy skrzydłowy, VIa

Mateusz Przybysz, lewy  rozgrywający, VIb

Konrad Pilichowski, prawy rozgrywający, Vb

Tomasz Miklaszewski, VI b

Szymon Trybuła Va

Mateusz Michalski Vb

 

Opracował: Szymon Trybuła, uczeń klasy V a

28.11.2019r.

Wycieczka do… Zgierza

 

Jedno z polskich przysłów mówi: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Rzeczywiście, najczęściej wybierając się na szkolną wycieczkę, szukamy ciekawie turystycznie miejsc odległych od naszej miejscowości. Tym razem jednak było inaczej. Uczniowie Ia wybrali się na niezapomnianą wycieczkę do pobliskiego Zgierza. Pierwszym punktem był Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Aby przybliżyć historię już odrestaurowanych zabytkowych domów tkaczy, musieliśmy cofnąć się o 200 lat, czyli do początków powstania  tej dzielnicy. Budowa tych efektownych drewnianych domków, związana była z tym, że to właśnie Zgierz wybrany został na miejsce produkcji sukna. Dlatego to, aby zachęcić rzemieślników do otwierania warsztatów na tym terenie, otrzymywali oni plac, a także darmowy surowiec do budowy domu połączonego z warsztatem. Miasteczko z zakładami rozrastało się, aż swego czasu, było jednym z większych producentów tkanin w Europie. I tak oto dziś, mogliśmy poruszać się po odrestaurowanych domach historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta. W jednaj z sal podziwiać mogliśmy wnętrze pokoju w stylu biedermaier, w innej wystawę fotograficzną autorstwa państwa Pasikowskich. Natomiast w Galerii Sztuki obejrzeliśmy pokonkursową wystawę pt. „Wszystko zależy od nas”, zorganizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wystawa ta, była nam wyjątkowo bliska, gdyż znalazły się tutaj nasze prace. Dodatkową atrakcją tego dnia było wręczenie nagród naszym zwycięzcom, którzy to, w konkursie w kategorii indywidualnej i grupowej zajęli I miejsce. Następnie skierowaliśmy się do Muzeum Miasta Zgierza w celu obejrzenia trzech wystaw. Pierwsza z nich poświęcona była dziejom tego miasta. Tutaj mogliśmy zobaczyć ogromną makietę starego miasta Zgierza. Druga z nich to „Kruszówka”, gdzie podziwialiśmy wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku, należące do zgierskiej rodziny fabrykantów. Jednak największe wrażenie zrobiła na nas wystawa „Dziecięcy świat – zabawki z dawnych lat”. Ekspozycja zabawek, którymi bawili się nasi rodzice, babcie, dziadkowie, a nawet i starsze pokolenia, dostarczyła najmłodszym najwięcej radości. Niestety wszystko, co dobre się kiedyś kończy, więc, szczęśliwsi i bogatsi o nowa wiedzę, wróciliśmy do szkoły. Wycieczka dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń i uświadomiła nam, iż Zgierz to miejsce wyjątkowe, które warto poznać bliżej. Szczególne podziękowania należą się pani Dorotce Gwóźdź, za wspaniała opiekę, oraz cudownym  przewodnikom (w szczególnie panu Karolowi Maślińskiemu, za pomoc w zaplanowaniu każdego punktu wycieczki).

 

Bogumiła Bienias

25.11.2019r.

Zajęcia z podleśniczym Leśnictwa Szczawin

 

19 listopada 2019r. klasę III A odwiedziła pani Bernadetta Jaworska – podleśniczy Leśnictwa Szczawin, aby opowiedzieć o swojej pracy. Przypomniała dzieciom, że jesień jest czasem przygotowania się roślin i zwierząt do zimy, dlaczego liście stają się kolorowe i opadają z drzew oraz o tym, że las zasypia na zimę tylko pozornie. Przybliżyła dzieciom kilka sposobów na przetrwanie chłodu, czyli uciec, przespać i wytrwać. Opowiadała o tym, jak poszczególne zwierzęta przygotowują się do zimy – które robią zapasy, które zapadają w sen, a które przez cały czas pozostają aktywne i poszukują pożywienia.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały gościa, wykazały się dużą wiedzą na omawiany temat, chętnie odpowiadały i zadawały pytania. Z łatwością rozwiązywały przygotowane dla nich zagadki.

Na koniec wizyty dzieci otrzymały książki o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Serdeczne dziękujemy pani Bernadetcie Jaworskiej za wizytę.

 

Linek Aleksandra

22.11.2019r.

Dzień Praw Dziecka

 

"Prawdziwego ducha społeczeństwa poznajemy po tym, w jaki sposób traktuje ono swoje dzieci".
N. Mandela

           

            W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, który gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Dnia 20 listopada br., w 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka uczniowie i pracownicy naszej szkoły, wzięli udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

Jest to szczególny dzień i dlatego dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań mających na celu zwrócenie uwagi na ich prawa.

Nasi uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – w kolorze UNICEF, a dzieci wzięły udział w zajęciach, podczas których dowiedziały się wszystkiego o ich prawach. Oglądały filmy, dyskutowały i wymieniały się spostrzeżeniami. Powstały prace plastyczne, opaski na włosy, a wszystko w kolorze niebieskim.

Nie zabrakło również wielu balonów – białych i niebieskich, dzięki którym dzieci, szczególnie z klas I-III, korzystały z przysługującego im prawa do zabawy.

Ten dzień był bardzo radosny, ale jego przesłanie niezwykle poważne.

 

Linek Aleksandra

21.11.2019r.

Wycieczka do fabryki bombek

 

21.11.2019r. odbyła się wycieczka do fabryki bombek Decor- Szkło  w Piotrkowie Trybunalskim. W wycieczce uczestniczyły przedszkolaki z obu oddziałów oraz klasa 1B pod opieką nauczycieli.

Dzieci mogły obserwować długi proces produkcji ozdób choinkowych i zobaczyły jak powstają bombki.  Podziwiając ogrom pracy włożony w tworzenie cudownych ozdób w pierwszym etapie dzieci zostały zapoznane z procesem formowania bombek, a następnie  z etapem „srebrzenia” , gdzie bombka uzyskiwała podkład potrzebny do dalszych etapów. Następnie odwiedziliśmy „dekoratornię”. Tam powstają prawdziwe dzieła. Wszystkie bombki ozdabiane są w tradycyjny sposób, zachowując ręczny charakter wytwarzania. Praca ta wymaga niezwykłej precyzji, trudu i poświęcenia. Najwięcej radości sprawiły dzieciom warsztaty. Każdy własnoręcznie ozdabiał barwne bombki. My również byliśmy wybrokatowani i błyszczący. 

Wizyta w tym miejscu niewątpliwie wprowadziła nas w  świąteczny nastrój. Tegoroczne święta będą na pewno wspaniałe, bowiem dzieci ozdobią choinki własnoręcznie zdobionymi bombkami.  To była naprawdę udana wycieczka!

 

Magdalena Wnuk

21.11.2019r.

8 klasiści podbijają Zgierskie Liceum, czyli Festiwal nauki w Staszicu

 

20 listopada ósmoklasiści z naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w festiwalu nauki, organizowanym przez uczniów Zgierskiego liceum im. Stanisława Staszica. Podczas trwania lekcji razem z opiekunami P. Baleją, P. Wołowskim i P. Skolikiem wyruszyliśmy w podróż do Zgierza by poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie... no właśnie...

Podczas festiwalu uczestniczyliśmy w krótkiej lekcji biologii, niemieckiego, informatyki, braliśmy udział w grze logiczno-matematycznej, a nawet rozmawialiśmy z wolontariuszami pochodzącymi z całej Europy.

Po wejściu do szkoły przywitała nas Pani Dyrektor oraz dwoje licealistów, którzy najpierw zaprowadzili nas na zajęcia z tworzenia stron internetowych. Jako następne, były zajęcia biologii. Dowiedzieliśmy się czym jest DNA, a potem sami je budowaliśmy. Nasze własne haliksy robiliśmy z żelków co tylko uprzyjemniło nam pracę. Po ich skonsumowaniu udaliśmy się na lekcje niemieckiego. Poznaliśmy na niej podobieństwa między językiem niemieckim i angielskim i zrozumieliśmy, że znajomość jednego z nich ułatwia naukę tego drugiego. Po poznaniu tajemnic ,,Deutchlish" mogliśmy popisać się swoimi umiejętnościami w języku angielskim. Poznaliśmy wolontariuszy pochodzących z różnych zakątków Europy, którym mogliśmy zadać nurtujące nas pytania. Po rozmowie z zagranicznymi gośćmi przyszedł czas na ostatni punkt festiwalu, jakim były zawody z matematyki. Podczas tego projektu nie wykorzystywaliśmy jednak tylko naszych matematycznych zdolności! Przydały się również niezawodna pamięć oraz umiejętność rozwiązywania sudoku. Grupa, która wygrała zawody otrzymała w nagrodę certyfikat, który gwarantował 5 z matematyki.

Nadszedł czas pożegnania ze Staszicem, ale wrażenie, która zrobiła na nas ta szkoła, uczniowie oraz atmosfera, która w niej panuje zdecydowanie zachęciły wielu z nas do powrotu tam już we wrześniu 2020 roku.

 

Maria Dominczyk – uczennica klasy VIIB

20.11.2019r.

Pasowanie pierwszoklasistów

 

W piątek 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się długo oczekiwana uroczystość pasowania na uczniów klasy pierwszej. Na to radosne wydarzenie nasi najmłodsi uczniowie zaprosili znakomitych gości: dyrekcję naszej szkoły, swoich najbliższych członków rodziny, a także Dobrą Wróżkę. I tak punktualnie o godzinie 17.00 do naszej szkolnej społeczności miały dołączyć przyszłe pierwszaki. Niestety tak się nie stało, gdyż ceremonia pasowania została przerwana. Do naszej szkoły wtargnęła Zła Czarownica, która za brak zaproszenia rzuciła na dzieci zaklęcie. Na szczęście Dobra Wróżka wiedziała jak pozbyć się złego uroku. Mianowicie, chłopcy i dziewczynki musieli udać się w podróż do dziewięciu krain, w których to musieli udowodnić, że podołają trudom nauki. Do każdej z nich wiodła kręta droga i w każdej z nich czekały na pierwszaków ważne zadania. W krainie muzyki, mądrości, języka polskiego, matematyki, miłości, ruchu drogowego, grzeczności, plastyki oraz tańca, uczniowie wykazali się umiejętnościami, zdobywając symbole tych krain.  I tak po wielu trudach, długa podróż zakończyła się sukcesem a dzieci zostały odczarowane.  Wreszcie  odbyła się oczekiwana ceremonia pasowania, której wielkim piórem dokonała dyrektor szkoły Jolanta Chojecka- Stępniewska. Na koniec nasi już pełnoprawni uczniowie otrzymali wiele gratulacji i życzeń, a także legitymacje szkolne. Po uroczystości, na bohaterów tego wydarzenia, czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Bogumiła Bienias

13.11.2019r.

Kwesta na Starym Cmentarzu w Zgierzu

 

Już po raz trzynasty młodzież SP w Szczawinie brała udział w kweście na rzecz odnowy historycznych nagrobków ludzi zasłużonych dla miasta Zgierza i regionu zgierskiego. 1 listopada 2019 r. kwestowano w godzinach 11.oo – 17.oo na Starym Cmentarzu przy ulicy Piotra Skargi w Zgierzu. Wspólnie z wolontariuszami ze szkól zgierskich pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Zgierza zebrano 12712, 54 zł.

 

Krzysztof Wołowski

13.11.2019r.

Ogólnopolska Akcja „Szkoła do Hymnu”

 

W dniu 8 listopada 2019 r. o symbolicznej godzinie 11.11 cała społeczność Szkoły Podstawowej w Szczawinie (młodzież, dyrekcja, nauczyciele i administracja szkolna) wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości został odśpiewany Hymn w pełnej czterozwrotkowej wersji. W całej Polsce wzięło udział przeszło 4 mln uczniów i 400 tysięcy nauczycieli.

 

Krzysztof Wołowski

13.11.2019r.

Teatr profilaktyczny Kurtyna

 

W dniu 8 listopada 2019 roku odwiedził nas Teatr Kurtyna z Krakowa z przedstawieniami profilaktycznymi:

„Miś Niegrzeczniś” dla uczniów 0-3 SP

Treści wychowawczo- profilaktyczne spektaklu:

- profilaktyka uzależnień/ alkohol, nikotyna

- podkreślenie możliwości dokonywania wyborów między dobrem i złem

- nauka szacunku dla rodziców, osób starszych, ukazanie sposobów do realizacji wsparcia i pomocy takich osób

- wpływ grupy rówieśniczej na zachowania młodego człowieka

- konsekwencje niebezpiecznych zachowań. Wskazanie prawidłowych wzorców

- ekologia- segregowanie śmieci, nauka prawidłowego zachowania w lesie

- wpływ czytania książek na rozwój wyobraźni i powiększania zasobu słów

- potrzeba zdobywania wiedzy-edukacja szkolna.

 

„Super prank” dla uczniów kl. 4-8SP

Wartości wychowawczo-profilaktyczne przedstawienia:

- niebezpieczeństwo używania narkotyków, alkoholu oraz e- papierosów

- wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków

- depresja wśród dzieci/ młodzieży

- uleganie modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka

- nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w wieku dorastania

-  niedojrzałość emocjonalna, nierozwinięta w pełni wyobraźnia, a co za tym idzie brak umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.

 

Wioletta Plich-Patora

11.11.2019r.

Uczymy się jak ratować życie!

 

Dzięki uprzejmości Pani Natalii Cybulskiej - studentki medycyny, klasa Vb miała okazje nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Przyszła pani doktor opowiedziała dzieciom jak należy ratować zagrożone życie drugiej osoby nie narażając przy tym własnego. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą teoretyczną: znali numery alarmowe, wiedzieli jakie informacje należy podać prosząc o pomoc i jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Po części teoretycznej przyszła kolej na działanie. Każdy uczestnik warsztatów miał okazję wykonać resuscytację na fantomie pod fachowym okiem ekspertki. Uczyliśmy się również jak należy ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej co wcale nie było takie łatwe. Spotkanie i wyniesiona z niego wiedza na długo pozostaną w naszej pamięci! Bardzo dziękujemy Pani Natalii za poświęcony czas i całe mnóstwo przydatnych i fachowo przekazanych informacji.

 

Klasa Vb z wychowawcą p. A. Gajdą-Limanówką

11.11.2019r.

Pamiętamy...

 

29 października grupa ochotników Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem udała się na szczawiński cmentarz aby posprzątać na mogiłach żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej. Mimo mroźnego poranka ochoty i sił do porządkowania nie zabrakło. Wynieśliśmy niezliczoną ilość worków wypełnionych liśćmi, patykami i wypalonymi zniczami. Po półtorej godzinie ciężkiej pracy, która z pewnością nie pozwoliła nam zmarznąć zobaczyliśmy pożądany efekt. Patrząc na przygotowane do uroczystości Dnia Wszystkich Świętych groby poczuliśmy, że chociaż w ten sposób  możemy podziękować tym, którzy  oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Pamiętamy i dziękujemy!

 

Opiekun SKW A. Gajda-Limanówka

11.11.2019r.

Niezwykły list...

 

W ramach zajęć koła języka angielskiego uczennice klas 7 pod kierunkiem p. A. Gajdy-Limanówki napisały niezwykły list, którego adresatką była sama królowa Elżbieta II. Uczennice opisały swoją szkołę, pasję do nauki języka angielskiego, kultury brytyjskiej i poznawania faktów na temat Rodziny Królewskiej. List został zwieńczony gratulacjami dla najdłużej panującej Monarchini brytyjskiej oraz życzeniami wielu lat zdrowia i szczęścia.

Po wysłaniu listu pozostało tylko cierpliwie czekać na odpowiedź.

Nikt nie spodziewał się, że nadejdzie ona tak szybko bo już po 3 tygodniach. 4 listopada naszą szkołę spotkał zaszczyt i w drżących rekach trzymaliśmy białą kopertę z pieczęcią Pałacu Buckingham.

Królowa Elżbieta II (za pośrednictwem swojej dworki - Lady in Waiting) pochwaliła znajomość języka angielskiego uczniów. Jej Wysokość wyraziła wdzięczność za życzliwy list, zadowolenie z faktu iż uczennice pragną poznać kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii, interesują się życiem i zwyczajami panującymi w Rodzinie Królewskiej. Otrzymana korespondencja została napisana w bardzo podniosłym i jednocześnie życzliwym tonie, a do listu zostały dołączone dwie fotografie Królowej Elżbiety II z dnia koronacji oraz jubileuszu. Odpowiedź monarchini sprawiła wszystkim ogromną radość oraz z pewnością będzie motywacją do pisania kolejnych listów i nauki języka angielskiego.

 

Aleksandra Gajda-Limanówka

11.11.2019r.

Rok Moniuszkowski 2019

 

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki "imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej". W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.

Zdaniem autorów uchwały, Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i - jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki - "krew z krwi i kość z kości Polakiem". W naszej szkole podczas obchodów Święta Niepodległości została zaprezentowana część artystyczna przygotowana przez uczniów klas siódmych (przebranych w przygotowane przez siebie stroje z epoki), którzy przedstawili fragmenty życiorysu tego wybitnego muzyka oraz wcielili się w role głównych bohaterów jego dzieł - opery "Halka" i "Straszny dwór". Szymon Królikowski odegrał nawet rolę samego kompozytora. Występom towarzyszyła muzyka - pieśni wykonane przez chór szkolny pod kierunkiem pani Urszuli Cłapińskiej oraz fragmenty arii z oper Moniuszki. Wyjątkowym momentem było również zaśpiewanie "Pieśni wieczornej" przez uczennicę kl. IV przygotowaną przez panią Natalię  Lesiak. Znakomicie zaprezentowali biografię Stanisława Moniuszki uczniowie klasy VIII B we współpracy z panem Krzysztofem Wołowskim, który wprowadził wszystkich w podniosły patriotyczny nastrój, mówiąc o odzyskaniu wolności przez ojczyznę, poszanowaniu flagi i barw narodowych

 

Agnieszka Dzikowska

07.11.2019r.

Pierwsze miejsce chłopców i drugie miejsce dziewcząt!!!

 

Mistrzostwa Gminy Zgierz w Piłce Ręcznej Chłopców i Dziewcząt w kategorii Szkół Podstawowych klasy IV – VI.

W miniony wtorek, 05 listopada rozegrano w naszej szkole turniej piłki ręcznej, który wyłonił najlepsze drużyny wśród  dziewcząt i chłopców w naszej gminie w kategorii szkół podstawowych – rocznik 2007 i młodsi. Jak zwykle frekwencja dopisała i gościliśmy cztery szkoły podstawowe z naszej gminy. Byli to uczniowie z Białej , z Gieczna ,ze Słowika i z Grotnik. W sumie w zawodach wzięła udział ponad setka uczniów i uczennic z wyżej wymienionych szkół. Atmosfera była bardzo przyjazna, ale w trakcie gry nie brakowało walki, dużego wysiłku fizycznego i emocji sportowych.

 Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

DZIEWCZĘTA:

Maja Salamon

Barbara Maciaszczyk – bramkarka

Wiktoria Zalepińska

Oktawia Szymczak

Karolina Kucharska

Martyna Przybysz

Martyna Sołtysik

Zofia Mazur

CHŁOPCY:

Bartosz  Jędrzejczak

Radosław  Kosielski

Karol Józwiak- bramkarz

Miłosz Laska

Rafał Chmielecki

Tomasz Miklaszewski

Franciszek Stefankiewicz

Mateusz Piechota

Hubert Nowak

Aleksander Jaszczak

 

W obydwu kategoriach mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Łącznie odbyło się  16 spotkań, a każde z nich trwało 2 razy po 6 minut.

Oto wyniki  rywalizacji dziewcząt:

 

Słowik – Szczawin 2:6

Gieczno – Biała 8:3

Szczawin – Gieczno 0:8

Słowik – Biała 3:1

Gieczno – Słowik 10:1

Szczawin – Biała 8:2

 

Końcowa Tabela wyglądała następująco:

 

Gieczno 6 pkt

Szczawin 4 pkt

Słowik 2 pkt

Biała 0 pkt

 

Ostatecznie nasz zespół zajął II miejsce w zawodach. W naszej drużynie na wyróżnienie zasłużyła  najskuteczniejsza w rzutach na bramkę przeciwnika Maja Salamon. Nasze reprezentantki odniosły dwa zwycięstwa, a raz musiały uznać wyższość zespołu z Gieczna. Nasze rywalki miały przewagę  jeśli chodzi o warunki fizyczne i dysponowały lepszymi rzutami z dystansu 7-8 metrów. Gratulujemy zwycięskiej, a naszym dziewczętom dziękujemy za walkę i zaangażowanie w każdym spotkaniu.

 

Wśród chłopców wystąpiło 5 zespołów i również oni grali systemem „każdy z każdym”:

Wyniki naszej drużyny wyglądały następująco:

Szczawin – Słowik 9:1

Gieczno – Szczawin 1:3

Szczawin – Biała 3:2

Szczawin – Grotniki 6:0

 

Tabela końcowa

Szczawin 8pkt

Biała 5pkt

Gieczno 4 pkt

Słowik 3 pkt

Grotniki 0 pkt

 

Jak widać nasza drużyna wygrała wszystkie 4 spotkania  i z kompletem 8 punktów zdobyła mistrzostwo Gminy Zgierz. Jednak same zawody nie były łatwe i niemal o każde zwycięstwo trzeba było stoczyć ciężką walkę.

Najlepszym meczem był pierwszy pojedynek ze Słowikiem gdzie nasi zawodnicy grali zgodnie z założeniami taktycznymi. W następnych dwóch pojedynkach rywale postawili wyżej poprzeczkę i w nasze poczynania wkradła się niepewność i nerwowość.

Kluczowym spotkaniem był pojedynek z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Białej. Zagrali oni bardzo twardo  i jednocześnie dobrze rzucali z dystansu. Na szczęście dobrze blokowała  ich rzuty nasza obrona, a kilkukrotnie przed stratą  gola obronił nas, bardzo dobrze dysponowany w tym pojedynku bramkarz Karol Józwiak.

Na 15 sekund przed końcem na tablicy wyników widniał  remis 2:2. Wtedy to nasz zespół wyprowadził ostatnią akcję meczu  i bardzo dobry rzut w okienko bramki rywali oddał nasz najlepszy zawodnik Radek Kosielski. Mogliśmy odnotować kolejne zwycięstwo.

W ostatnim meczu szansę na debiut w roli reprezentantów szkoły otrzymali nasi uczniowie z klasy 4: Olek Jaszczak, Hubert Nowak i Mateusz Piechota. Sprostali temu zadaniu i przy wsparciu starszych kolegów pokonali najmłodszy zespół z Grotnik 6:0.

Po całodniowych zmaganiach na koniec zawodów wicedyrektor szkoły p. Cezary Piotrowski wręczył wszystkim zespołom pamiątkowe dyplomy , a zwycięzcom poszczególnych kategorii puchary.

Chłopcy naszej szkoły  po udanych zawodach nie mogą się doczekać zawodów powiatowych gdzie jako reprezentanci naszej gminy będą walczyli  o kolejne sportowe sukcesy.

Organizatorami zawodów przy wsparciu Dyrekcji Szkoły byli nauczyciele wychowania fizycznego: Izabela Puszczyńska-Mirecka, Krzysztof Zatorski i Włodzimierz Ziółkowski.

Nauczycielom z innych szkół dziękujemy za udział w turnieju i za sędziowanie poszczególnych spotkań.

 

Włodzimierz Ziółkowski

06.11.2019r.

Superbohaterowie, gwiazdy i my! Klasy piąte w EC1

 

DC Comics to jedno z największych amerykańskich wydawnictw komiksowych, które od 1937 roku raczy swoich odbiorców przygodami komiksowych superbohaterów. Dotychczas najbardziej zagorzali polscy fani tych postaci mogli wejść z nimi w „kontakt” jedynie za sprawą komiksów i filmów z nimi w roli głównej. Ale od września, w centrum EC1 Łódź – Miasto Kultury, można obejrzeć jedyną w swoim rodzaju wystawę z kostiumami i rekwizytami przeniesionymi wprost z hollywoodzkich planów filmowych. Dotyczy to m.in. takich produkcji jak „Superman”, „Batman” czy „Wonder Woman”.

Aby doświadczyć tego, co pewnie szybko się nie powtórzy, obejrzeliśmy wystawę „Sztuka DC – Świt Superbohaterów”. To niecodzienne spotkanie z ikonami popkultury, do których należy zaliczyć superzłoczyńców (np. Joker) i superbohaterów (np. Batman), potwierdza nieśmiertelność kultowych już postaci. I czy tego chcemy, czy nie, na zawsze rozpaliły one wyobraźnię całych pokoleń widzów i czytelników.

Drugim, równie „gwiazdorskim” wydarzeniem, w jakim wzięliśmy udział tego dnia, była wizyta w Planetarium EC1, które 1 września zwyciężyło w ogólnopolskim plebiscycie magazynu National Geographic Traveler i uzyskało tytuł pierwszego z „7 Nowych Cudów Polski”. Dlatego tym bardziej z niekłamaną przyjemnością uczestniczyliśmy w gwiezdnym pokazie „Najbliższe podwórko”. Dowiedzieliśmy się, gdzie w Drodze Mlecznej jest nasze miejsce. Spotkaliśmy się oko w oko z wielkim obłokiem molekularnym, z którego narodził się Układ Słoneczny. Obejrzeliśmy z bliska powierzchnię Słońca i odbyliśmy podróż po niezwykłych miejscach naszego systemu planetarnego, aż po jego odległe granice.

To naprawdę niezwykłe doświadczenie, łączące galaktyczną przygodę z charyzmatycznym urokiem superbohaterów, wprawiło nas w doskonały humor i jednocześnie skłoniło do postawienia pytania: Jak po tym wszystkim wrócić do codziennych obowiązków? No cóż… nie jest łatwo.

 

Alicja Matusz-Rżewska
Aleksandra Gajda-Limanówka
Agata Kupis-Piestrzeniewicz
(organizatorzy wycieczki)

05.11.2019r.

Halloweenowe konkursy rozstrzygnięte!!!

 

W minionym tygodniu samorząd uczniowski SP w Szczawinie zorganizował dla uczniów naszej szkoły 2 diabelskie... znaczy halloweenowe konkursy. W pierwszym, który był adresowany do całych klas, zadaniem było wykonanie lampionu z dyni z motywami horroru. Drugi konkurs był już przeznaczony do indywidualnych uczniów i polegał na wykonaniu dowolną techniką figurki halloweenowej tzw. Halloween Monster". A teraz czas, na który zapewne wszyscy czekają czyli ogłoszenie wyników!!!

W kategorii na halloweenowy lampion wygrała klasa VA!!! I tym sposobem wywalczyła sobie 1 dzień bez pytania, sprawdzianów, klasówek, kartkówek. Gartulacje

W kategorii halloween monster, ze względu na bardzo dużą ilość prac jury postanowiło przyznać trzy miejsca: I miejsce należy do Wiktorii Zalepińskiej z klasy VIB, II miejsce otrzymuje Julia Klamerus z klasy IIA, a III miejsce należy do Antoniego Kacprzaka.

Wszystkim odważnym GRATULUJEMY, a nagrody już się drukują, znaczy szykują ;-)

Opiekun samorządu uczniowskiego

Krzysztof Skolik

29.10.2019r.

XIII Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych 28. Pułku Strzelców Kaniowskich

 

W niedzielę 29 września 2019 r. młodzież  naszej  szkoły uczestniczyła w XIII Rajdzie Edukacyjnym "Szlakiem Walk Wrześniowych w Gminie Zgierz. Na szlaku rajdu od stacji Swędów do SP w Białej towarzyszyli uczniom rodzice i członkowie grupy rekonstrukcyjnej 28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii. W promieniach jesiennego słońca rajdowicze przemieszczali się leśnym  szlakiem przemarszu wojsk polskich z 1939 roku.  Z inicjatywy uczniów zebrano w trakcie rajdu 8 worków śmieci pozostawionych w lesie przez ludzi żyjących na bakier z ekologią. Przy obelisku w Kęblinach wystawiono uroczystą wartę pełnioną przez członków grupy rekonstrukcyjnej.  Na cmentarzu w Białej, gdzie pochowani są uczestnicy bitwy pod Kęblinami,  zapalono znicze i złożono kwiaty. Dzięki przygotowanym materiałom uczestnicy rajdu mogli poznać przebieg bitwy i losy ich uczestników. Rajd zakończono tradycyjnym ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. Dla wszystkich uczestników był to niezapomniany  udział w żywej lekcji historii i oddanie hołdu obrońcom Ojczyzny.

 

Krzysztof Wołowski

29.10.2019r.

Sesja Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

 

W środę 23 października 2019 r. młodzież naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach 80. rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Organizacji, która w tragicznym dla narodu polskiego okresie II wojny światowej, w  warunkach ścisłej konspiracji w okupowanym kraju, rozpoczęła organizowanie tajnego nauczania dzieci i młodzieży.

Obchody rozpoczęła sesja popularno-naukowa w Urzędzie Miasta Zgierza poświęcona pamięci nauczycieli i ich odważnych uczniów z terenu Zgierza i gminy. Po jej zakończeniu nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta wszystkich przybyłych delegacji i  pocztów sztandarowych szkół z terenu całego powiatu zgierskiego, pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Zgierza p. Przemysława Staniszewskiego, do tablicy poświęconej „Nauczycielom walczącym o polską szkołę” przy ulicy ks. Sz. Rembowskiego 29. Na zakończenie uroczystości zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze upamiętniając bohaterskich pedagogów tajnego nauczania, którzy zapłacili życiem za własne poświecenie. Zdjęcia wykonał Adam Zamojski.

 

Krzysztof Wołowski

21.10.2019r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

11 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniów klasy VII B przy współpracy z Samorządem Szkolnym. Były życzenia dla dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Naszą uroczystość uświetniły piosenki chóru szkolnego oraz satyryczna scenka w wykonaniu dziewcząt klasy VII B.

 

Agata Kupis-Piestrzeniewicz

21.10.2019r.

Konkursy - Moniuszko

 

regulamin

Otwórz

 

regulamin

Otwórz

18.10.2019r.

Jesienna wycieczka

 

Jesień, a zwłaszcza październik, zachęcają do podróży. Już nie jest zbyt gorąco, a natura zachwyca niezwykłością barw. W takiej scenerii miło jest wędrować i podziwiać zabytki. W takiej jesiennej wycieczce wzięli udział uczniowie klas siódmych. Kierunek wiódł Piastowskim Szlakiem do Gniezna i okolic. Urodę jeziora Gopło i panoramę Kruszwicy mogliśmy podziwiać ze znanej z legendy o Popielu Mysiej Wieży. Jak się okazuje Kruszwica to nie tylko przeszłość. W mieści znajduje się klub sportowy, w którym trenują wioślarze, korzystając ze znakomitych warunków na Gople. Niezwykle interesujące okazały się zabytki w Strzelnie. Znajdują się tam najstarsze w Polsce zabytki kultury sakralnej, m. in. poklasztorny kościół p.w. Św. Trójcy, a w nim odkryte w trakcie remontu XII- wieczne kolumny, na których można podziwiać figuralne przedstawienia ludzkich wad i zalet. Godny uwagi okazał się romański kościół p.w. Św. Prokopa, w którym akustyka jest tak doskonała, że niepotrzebne są mikrofony. W Gnieźnie , pierwszej stolicy Polski ,gdzie odbył się zjazd w 1000r. ,udaliśmy się do Katedry, oglądaliśmy słynne drzwi, będące zapisem życia i śmierci Św. Wojciecha. Następnie udaliśmy się do Muzeum Historii Piastów, gdzie mogliśmy prześledzić interesującą multimedialną opowieść o życiu naszych piastowskich przodków. Wyjazd dostarczył niezapomnianych wrażeń.

 

Dorota Pogorzelska, Agata Kupis-Piestrzeniewicz, wychowawczynie klas VIIA i VIIB

18.10.2019r.

Najpiękniejsza Suknia Matki Bożej

 

Październik to miesiąc maryjny. W naszych kościołach słyszymy nieustanne w tym miesiącu Zdrowaś Maryjo..... W związku z tym dzieci naszej szkoły postanowiły wziąć udział w konkursie religijnym pt. „Najpiękniejsza Suknia Matki Bożej”. Oddając cześć i hołd Czarnej Madonnie. Powstały piękne pracę, które możemy podziwiać w naszym szczawińskim kościele. Rozstrzygnie konkursu i wręczenie nagród 10 listopada 2019 roku godz. 12.30 w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczawnie. Serdeczne zapraszam.

 

Dorota Gwóźdź

17.10.2019r.

Drukarka 3D już w naszej szkole!

 

Coraz większa fascynacja drukiem 3D powoduje, że drukarki 3D są coraz bardziej dostępne i mają zastosowanie w wielu dziedzinach. W ramach projektu „Gmina Zgierz stawia na edukację” nasza szkoła właśnie otrzymała drukarkę 3D XYZprinting da Vinci 1.0 Pro. Korzystanie z takiej drukarki to świetny sposób, aby uczyć o tym, jak wytwarza się produkty, porównując na przykład drukowanie 3D do innych (konwencjonalnych) form produkcji, takich jak na przykład linia produkcyjna. Zajęcia takie niosą za sobą ogromną wartość edukacyjną. Dzisiaj niewiele szkół oferuje możliwość drukowania w 3D przez uczniów. Inwestycja szkoły w drukarkę 3D z pewnością  przyniesie szkole wiele korzyści. Dzięki takiej inwestycji szkoła zademonstruje, że jest liderem w edukacji z użyciem najnowszych technologii. Drukarka 3D będzie miała zastosowanie w wielu przedmiotach, stanowiąc niejako łącznik pomiędzy nimi. Dzięki wielu gotowym modelom, dostępnym w sieci, nauczyciele będą mogli szybko przygotować ciekawe i niestandardowe pomoce szkolne. A na razie uczymy się wspólnie z uczniami obsługi drukarki i modelowania w przestrzeni trójwymiarowej, wyniki naszej nauki można „podziwiać” na poniższym obrazku.

 

Krzysztof Skolik

01.10.2019r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze.

11.10.2019r.

Policjanci w szkole

 

17 września 2019r.  nasze przedszkole i szkołę podstawową odwiedzili panowie policjanci. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, szkole i w domu. Policjanci przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po niej na rowerze oraz na poboczu. Jest to szczególnie dla nas ważne, gdyż większość dróg w naszych okolicach nie posiada chodników i ścieżek rowerowych.

 Panowie policjanci przypomnieli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjanci omówili, a dzieci zademonstrowały, co należy robić podczas ataku psa. Przedszkolaki i uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości.

Magdalena Wnuk

10.10.2019r.

Warsztaty

 

10 października 2019 r. na pierwszej godzinie lekcyjnej klasy VII uczestniczyły w warsztacie prowadzonym przez Panią Beatę Hajduk z  „Kurtyny”.

Podczas spotkania prowadząca omówiła zagadnienia związane z szeroko rozumianą przemocą, Celem zajęć było zapoznanie młodych ludzi z wiedzą na temat mechanizmów przemocy oraz prawno-społecznych form jej przeciwdziałania, rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów oraz różnorodnych uwarunkowań przemoc.

Wioletta Plich-Patora

09.10.2019r.

Królewna z drewna

 

Przedszkolaki z obu oddziałów wybrały się 8 października na wycieczkę do Teatru Arlekin na  spektakl "Królewna z drewna". Proekologiczne przedstawienie przybliżyło dzieciom rodzaje drzew rosnących w lesie. Piękna opowieść o odważnej i niesfornej Sosence, bardzo się wszystkim spodobała. Dzieci dowiedziały się dlaczego zające mają duże uszy, a biedronki są w kropki oraz jakich niebezpieczeństw boją się drzewa. W przyszłości jeszcze nie raz odwiedzimy teatr, a sztukę oczywiście polecamy.

 

 Przedszkolaki z OA i OB z wychowawcami

03.10.2019r.

Komunikat

 

W dniu 8 października 2019 r. o godz. 16:00 zapraszamy na konsultacje.

02.10.2019r.

Telefon zaufania 800 080 222

 

Już od, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy  w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu:

www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

02.10.2019r.

"Hobbit" - czyli ze Szczawina do Łodzi i z powrotem ...

 

Jesienne przedpołudnie 25 września  klasy piąte i szóste spędziły w łódzkim Teatrze Dom oglądając spektakl pt. "Hobbit". Wartka akcja sztuki i dynamiczna gra aktorów porwały młodych widzów w pełną przygód i zagadek podróż. Historia małego Bilbo, to nie tylko piękna bajka o smokach i krasnoludach ale przede wszystkim rzecz o przyjaźni, odwadze, wytrwałości i poświęceniu. Tajemnicze elfy, łakomy hobbit, śmieszne trole, przerażające gobliny, pająki, sprytny golumn, odważne krasnoludy i mądry czarodziej na długi czas zawładnęły wyobraźnią uczniów. Dzięki licznym efektom specjalnym i przepięknym kostiumom trudno było oderwać oczy od sceny. Po przedstawieniu, zadowoleni i pełni wrażeń w drodze powrotnej planowaliśmy kolejne wyjazdy, które z pewnością umilą nam nadchodzące jesienne dni.

Opiekunowie:

p. A. Gajda-Limanówka

p. W. Plich-Patora

p. I. Puszczyńska-Mirecka

01.10.2019r.

Wybory do samorządu uczniowskiego

 

W dniu 1 października 2019r. odbyły się w szkole wybory do samorządu uczniowskiego. Uprawnionych do głosowania było 264 uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów w dniach od 23.09.2019r. – 27.10.2019r. w formie plakatów z programem wyborczym kandydata.

Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły, uczniowie przekonali się, że w dorosłym życiu czeka ich wiele trudnych wyborów. W głosowaniu wzięło udział 227 uczniów którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 11 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych kart do głosowania, 4 były nieważnych (ze względu na zbyt dużą liczbę znaków X zaznaczonych na karcie wyborczej, brak znaku X lub dopisane inne treści niezgodne z kartą głosowania) i 223 kart do głosowania ważnych. Frekwencja w wyborach wyniosła 85,98%.

Komisja wyborcza w składzie: Zuzanna Rygielska, Oliwia Marciniak, Natalia Augustyniak, Gabriela Gabara, Wiktoria Felczak, Filip Chęcielewski, Konrad Plichowski, Wiktoria Zalepińska czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Nauczyciel nadzorujący przebieg wyborów: Krzysztof Skolik

 

Rezultat wyborów do Samorządu Uczniowskiego (według ilości otrzymanych głosów):

 

Aleksander Minkowski -           60 głosów

Oktawia Szymczak -                  29 głosów

Wojciech Klamerus -                  26 głosów

Hanna Fortuna -                         25 głosów

Kornelia Wężyk -                        20 głosów

Franciszek Stefankiewicz -        18 głosów

Aleksander Cebulski -                12 głosów

Anita Migała -                              10 głosów

Zuzanna Zagozda -                     10 głosów

Oliwia Kondracka -                     9 głosów

Tomasz Kondracki -                   4 głosy

Opiekun samorządu uczniowskiego
Krzysztof Skolik

01.10.2019r.

Święto Patrona

 

W piątek 27 września uczciliśmy urodziny naszego patrona Króla Stefana Batorego. Do tego wyjątkowego dnia przygotowywaliśmy się wszyscy bardzo starannie.

Uroczystość naszą zaszczycili tak znakomici goście, jak: Wójt Gminy Zgierz – p. Barbara Kaczmarek oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – p. Ewa Peplińska-Chałaj. Radę Rodziców reprezentowała p. Beata Placek-Kujawska. Wśród zaproszonych gości była również p. Orsolya Zsuzsanna Kovάcs – ambasador Węgier. Niestety nie mogła uczestniczyć w naszej uroczystości z powodu innych obowiązków. Szkoła otrzymała jednak list od pani ambasador z życzeniami udanej uroczystości. Pani ambasador wyraziła również swoją radość z potrzymania przez naszą szkołę tradycji współpracy z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Łodzi. Swoją obecnością zaszczycili nas  natomiast uczniowie i nauczyciele SP nr 5 w Łodzi im. Króla Stefana Batorego, którzy przybyli wraz z pocztem sztandarowym.

Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście samego Króla Stefana Batorego. Jego przybycie wraz z małżonką rozpoczęło naszą uroczystość, w trakcie której nastąpiło rozstrzygnięcie licznych konkursów.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowało konkursy dla młodszych uczniów: konkurs rysunkowy pt. „ Wjazd Batorego do Krakowa” oraz konkurs pt. „ Krótki test o papryce”. Starsi uczniowie mieli okazję na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności plastyczno-językowych w konkursach przygotowanych przez naszych nauczycieli. Odbył się     „ Konkurs Wiedzy o Patronie” i konkurs warcabowy. Piękne prace przygotowali uczniowie w konkursie plastyczno-językowym pt. „ Komiksowe przygody Króla Stefana Batorego”. Dużo śmiechu i radości sprawiły też memy o Batorym i jego żonie w ramach konkursu z języka polskiego oraz turnieje sportowe.

Święto Patrona było też świetną okazją do złożenia uroczystego ślubowania klas pierwszych. No i nie zabrakło, jak co roku, przepysznej zupki paprykowej serwowanej dla wszystkich na szkolnym boisku.

Kolejne święto już za rok!!!

Agata Kupis-Piestrzeniewicz

25.09.2019r.

Śladami naszych przodków

 

Nowy rok szkolny  uczniowie klasy Ia i IIa rozpoczęli już w pełni. Za nimi już nie tylko pierwsze dni nauki, ale również  wspólna wycieczka, na którą wybrali się do Biskupina. Była to wyjątkowa wycieczka, ponieważ przeniosła w czasie o całe tysiące lat wstecz i pozwoliła na własne oczy zobaczyć, jak wyglądało wówczas życie. Bo to właśnie na tych terenach podziwiać możemy dawne ślady osadnictwa, począwszy od czasów epoki kamienia po wczesne średniowiecze.

W rezerwacie dzieci podziwiały obozowiska łowców i zbieraczy, osady pierwszych rolników, osadę obronną na półwyspie, wioskę piastowską, a także Chatę Pałucką – obiekt etnograficzny, wpisany do rejestru zabytków. Ta „podróż w czasie”, pozwoliła dzieciom zobaczyć jak wyglądało życie w Polsce u samych początków państwowości. Dzieci mogły podglądać pracę garncarza, snycerza, mincerza, rogownika, a także wędrownego jubilera.   W wiosce, dzieci natknęły się również na książęcych wojów, którzy czuwają nad jej bezpieczeństwem i nad tym, aby do grodu trafiała odpowiednia ilość dóbr. Chłopcy z podziwem obserwowali zaprezentowany przez nich pokaz walk. Wszystko to umilały dźwięki wczesnośredniowiecznych instrumentów muzycznych. Kolejną atrakcją była wizyta w indiańskiej wiosce, w której,  gospodarzyła grupa Huu-Ska Luta. Ubrani w piękne i barwne stroje Indianie, zaprezentowali  pokaz tańca Powwow.

Wycieczka nie byłaby w pełni zaliczona, gdyby nie było czasu na kupno pamiątek. Po powrocie do szkoły, rodzice odbierali z autobusu zadowolone dzieci, które w rękach trzymały średniowieczne łuki strzały, miecze, tarcze, i inne, również przyjemne pamiątki. To był długi, pełen atrakcji, radosny dzień. 

 

Wychowawczynie oddziałów Ia i IIb

Bogumiła Bienias i Anna Isert

17.09.2019r.

Wyniki głosowania na opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Krzysztof Skolik    100 głosów

2. Natalia Lesiak    64 głosy

3. Izabela Puszczyńska-Mirecka    11 głosów

4. Włodzimierz Ziółkowski    9 głosów

 

Komisja wyborcza: Urszula Cłapińska

Głosowało 186 uczniów w tym 2 głosy nieważne.

Nowym Opiekunem Samorządu Szkolnego na rok 2019/2020 zostaje pan Krzysztof Skolik.

GRATULUJEMY!

Natalia Lesiak

16.09.2019r.

Konkursy o królu Stefanie Batorym z okazji Dnia Patora

 

Konkurs plastyczno-językowy

Konkurs informatyczny

06.09.2019r.

Zebranie z rodzicami

 

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00.

 

Dyrekcja Szkoły

04.09.2019r.

Szanowni rodzice, nauczyciele i uczniowie!

 

Proszę o zapoznaniem się z projektem programu wychowawczo-profilaktycznego  oraz na rok szkolny 2019/2020. Program będzie zatwierdzany podczas zebrania z radą rodziców w dniu 10.09.2019 r. Jeśli mają Państwo jakieś potrzeby lub oczekiwania wobec programu proszę o zgłaszanie propozycji na piśmie do Pedagoga Szkolnego do dnia 09.09.2019 r.

 

Otwórz

 

Pedagog Wioletta Plich-Patora

26.08.2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

01.07.2019r.

Godziny pracy szkoły podczas wakacji

 

Szkoła w okresie wakacyjnym jest czynna w godzinach 7:00 - 15:00

18.06.2019r.

UWAGA!

 

Dyrekcja zaprasza rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 na spotkanie z wychowawcami w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w holu szkoły.

18.06.2019r.

Bardzo pracowity sezon biegaczy ze Szczawina

 

Sportowy rok szkolny 2018/2019 lekkoatleci rozpoczęli 1.09.2018r, Mistrzostwami Aleksandrowa, a skończą 07.07.2019 Mitingiem „Złota Róża” w Kutnie. W sumie wzięli udział 37 imprezach lekkoatletycznych  różnej rangi od Mistrzostw gminy, powiatu, województwa i Mistrzostw Polski. Biegacze ze Szczawina rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi. Geografia wyjazdu przedstawiała się następująco: Warszawa, Łódź, Jelenia Góra, Bełchatów, Piotrków, Kielce, Tarnobrzeg, Skierniewice, Sieradz, Zgierz, Głowno, Ostrzeszów, Łęczyca, Mszczonów, Aleksandrów, Kutno. Najlepszy sezon w swojej karierze zaliczył Kacper Tworski, który w swojej kategorii junior młodszy wywalczył, dwa tytuły Mistrza Województwa w biegu przełajowym oraz na 800m na stadionie. Kacper rewelacyjnie spisał się na Mistrzostwach Polski w przełajach gdzie w stawce 85 biegaczy wywalczył 14 miejsce. Natalia Zatorska to wice Mistrzyni Województwa w przełajach i trzecia zawodniczka w województwie na 8100m na stadionie. Zwyciężczyni kilku Ogólnopolskich biegów ulicznych i przełajowych. Czwartym sprinterem w województwie na 100m jest Kamil Abramczyk. W kategorii młodzików (kl.7-8) Krzysztof Jóźwiak zajął 2 miejsce w Mistrzostwach Województwa na 1000m w hali oraz 4 miejsce na tym samym dystansie na otwartym stadionie. Agata Romanowska 3 zawodniczka w województwie na 1000m na stadionie i 4 w biegu na 1000m na hali. Michał Hućko 5 zawodnik w Halowych Mistrzostwach Województwa na 600m i 6 na tym dystansie na otwartym stadionie. Maja Zając 6 w Halowych Mistrzostwach na 600m i 2 w Ogólnopolskim Biegu Nad Wiślańskim. Biegacze klas 4-6 brali udział przez cały rok w zajęciach objętych programem Lekkoatletyka dla każdego, w zajęciach brało udział 22 osoby. Wyróżniający się sportowcy to Oliwia Marciniak, Amelia Brynkiewicz, Maja Salamon, Wiktoria Zalepińska, Zofia Mazur, Zofia Ujazdowska, Liliana Gralewska, Julia Nowak, Filip Chęcielewski, Konrad Marciniak, Krystian Piekarski, Szymon Wysocki. Teraz odpoczynek i wakacje ale nie dla wszystkich. Od sierpnia przygotowania do drugiej części sezonu i wyjazd na obóz do Wisły.   Na  uwagę zasługuje też wynik naszej uczennicy w łucznictwie Gabrieli Gabary, która na Mistrzostwach Polski Młodzików wywalczyła 16 miejsce, zajęcia z łucznictwa prowadzi Włodzimierz Ziółkowski.

 

Krzysztof Zatorski

18.06.2019r.

Adopcja na odległość.

 

Przyszedł czas na roczne podsumowanie naszej pracy na rzecz dzieci z Afryki, która jak co roku  okazała się sukcesem. Wspólnie uzbieraliśmy 821 zł. przez cały rok ( 300zł w pierwszym i 521zł w drugim półroczu). To kolejna wysoka,  płynąca prosto z serc  suma , zapewniająca wykształcenie rodzinie, którą sie opiekujemy. Pieniążki już zasiliły konto misyjne Sióstr Służebniczek w Zambii  gdzie z pewnością zostaną przekazane na wskazany cel. Bardzo gorąco chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w zbiórkę osobom, w szczególności wolontariuszom: Marysi, Julce, Agacie, Weronice, Wiktorii, Emilii i Mateuszowi  oraz wszystkim tym którzy wpłacali złotóweczki wolontariuszom. Od sióstr  również otrzymaliśmy list z podziękowaniem i  pozdrowieniami  ze słonecznej Zambii.

 

Opiekun SKW    A. Gajda-Limanówka

18.06.2019r.

Olimpus

 

Czerwiec sprzyja rozstrzyganiu wyników konkursów i oto mamy kolejne sukcesy. Lilianna Gralewska i Emilia Nowosielecka - uczennice  z naszej szkoły zdobyły tytuł Laureata w konkursie Olimpus zajmując 8 i 10 miejsce w kraju. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!!!

 

A. Gajda-Limanówka

18.06.2019r.

The Big Challenge

 

3 kwietnia  33 uczniów z oddziałów IV SP oraz III gimnazjalnych przystąpiło do międzynarodowego, internetowego konkursu z języka angielskiego The Big Challenge. Konkurs wymagał wykazania się wiedzą z zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia tekstów pisanych i czytanych oraz kultury i historii krajów anglojęzycznych. Na wyniki czekaliśmy aż do  czerwca, ale cierpliwość się opłaciła.

 W konkursie brało udział ponad  6tys. uczestników z całej Europy a my możemy pochwalić się, że uczniowie gimnazjum ze Szczawina osiągnęli jedną z lepszych średnich międzynarodowych. Największy sukces odniosła uczennica oddziału III b gimnazjum Martyna Antczak zdobywając 1 miejsce w regionie. Gratulacje należą się również uczennicom tej samej klasy : Aleksandrze Pisarskiej, Magdalenie Bartczak i uczennicy z oddziału IIIa Emilii Nowosieleckiej. Startujący po raz pierwszy czwartoklasiści również bardzo dobrze poradziła sobie  z rozwiązaniem zadań. W tej grupie najlepsze okazały się Sonia Adamczewska i Kornelia Wężyk. Wszystkim anglomaniakom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

 

A. Gajda-Limanówka

17.06.2019r.

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2018/2019

 

17.06.2019r.

Szkolny Dzień Języków Obcych

 

10 czerwca uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum wzięli udział w Szkolnym Dniu Języków Obcych. Konkursowa forma spotkania sprzyjała rywalizacji i dobrej zabawie. Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji dotyczącej życia Królowej Elżbiety II, drużyny z poszczególnych klas musiały rozwiązać quiz z pytaniami o monarchini. Kolejną konkurencją były angielskie i niemieckie przysłowia, które należało uzupełnić brakującymi słowami. Chociaż zadanie należało do trudnych to dla naszych zawodników był to przysłowiowy "piece of cake". Uczniowie ponadto musieli wykazać się znajomością, geografii Niemiec i Zjednoczonego Królestwa oraz rozpoznać sławnych Brytyjczyków i Niemców. Najzabawniejszą konkurencją okazały się kalambury oraz odgadnięcie jak brzmi słowo "dziękuje" w różnych językach świata.

Po rozwiązaniu wszystkich zadań i podliczeniu punktów okazało się, że konieczna jest dogrywka pomiędzy  reprezentantkami klasy III b gimnazjum i VIIb SP. Po zaciętej walce jednym punktem zwyciężyły  Aleksandra Pisarska i Martyna Antczak (IIIb) miejsce drugie zajęły Natalia Augustyniak i Maria Dominczyk (VIIb) na miejscu trzecim uplasowały się Natalia Łuba i Aleksandra Grodzka (VIIa)

Gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę.

 

A. Gajda-Limanówka

17.06.2019r.

Wycieczka przedszkolaków do Zoo Safari w Borysewie

 

Zoo Safari w Borysewie, to niezwykłe miejsce. To tutaj przedszkolaki z grupy OA i OB mogły zobaczyć zwierzęta z Afryki, Europy, Ameryki Północnej i Południowej Azji i Australii.  Zoo zamieszkują m.in. białe tygrysy bengalskie, lwy białe, antylopy, lamy, alpaki, małpy, bawoły, tapiry, zebry, kangury, kajmany, dingo, żyrafy, słonie, wilki oraz wielbłądy. Ponadto żyją tam zwierzęta zamieszkujące świat wodny, m. in. ptactwo wodne, żółwie czy foka. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od udziału w zajęciach edukacyjnych, pt.  "Poznajemy okrywy ciała zwierząt", z udziałem żywych zwierząt. Przedszkolaki mogły pogłaskać żółwia, jaszczurkę, jeża, czy szynszylę i samodzielnie sprawdzić, jakie są różnice pomiędzy sierścią, kolcami jeża, piórami oraz łuskami jaszczurki.

Dzieci skorzystały również z niepowtarzalnej okazji i zobaczyły jak wygląda karmienie foki szarej, surykatek, żyraf i lwów. 

Najwięcej spontanicznych reakcji uwidoczniło się przy karmieniu lwów. Tam przeżyliśmy chwilę grozy – jeden chciał na nas zapolować. 

 Jadąc kolejką zwiedzaliśmy zoo oraz usłyszeliśmy wiele ciekawostek o zwierzętach. 

Do przedszkola dzieci wróciły zachwycone podróżą, pełne nowych wrażeń i nowych wiadomości.  

 

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych OA i OB

Magdalena Wnuk i Bogumiła Bienias

14.06.2019r.

Od Sandomierza do Kazimierza

 

Czerwiec dobiega końca. Słońce nie daje odetchnąć i smaga bezlitośnie promieniami wszystkich bez wyjątku. A jeszcze tak niedawno, w drugiej połowie maja, w sezonie wycieczkowym, było na wagę złota. Na jego pojawienie się liczył każdy uczestnik trzydniowej wycieczki do Sandomierza, Janowca i Kazimierza Dolnego, w której wzięli udział uczniowie klas czwartych. Zwiedzanie Muzeum Ojca Mateusza w  Sandomierzu, Magicznych Ogrodów w Janowcu i ruin zamku w Kazimierzu Dolnym upłynęło nam na nieustającej ucieczce przed deszczem – rzęsistym, gwałtownym i bezlitosnym. Stąd też tak dużą część naszej uwagi pochłaniały parasolki, kalosze i płaszcze przeciwdeszczowe.

Mimo tego, że pogoda wykazała się ostentacyjnym lekceważeniem naszych potrzeb, wyjazd możemy uznać za udany. Jesteśmy pełni wrażeń, bogatsi w nowe doświadczenia i przekonani, że stanowimy zgrany zespół, a to ostatnie jest dla nas najcenniejsze.

 

Opiekunowie:

Alicja Matusz-Rżewska
Aleksandra Gajda Limanówka
Izabela Puszczyńska-Mirecka

11.06.2019r.

„A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa…”

 

28 maja uczniowie klasy IA i III SP w Szczawinie uczestniczyli w fantastycznej wycieczce. Celem wyjazdu było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Tomaszowa Mazowieckiego i  jego okolic. Wycieczka miała bardzo ciekawy i urozmaicony program. Wyjazd nastąpił już o 7:30. Pierwszym etapem podróży był Oddział Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Uczniowie uczestniczyli w szkoleniu przeciwpożarowym, obejrzeli  materiał filmowy mówiący o przyczynach pożarów, dowiedzieli się jak  alarmować odpowiednie służby ratownicze, a następnie zapoznali się ze sprzętem specjalistycznym będącym na wyposażeniu jednostki. Dużą atrakcją był szybki zjazd po rurze i obsługa skomplikowanego sprzętu przeciwpożarowego.

Następnym etapem wycieczki były Groty Nagórzyckie, które zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem. Zagłębiliśmy się w ciemne korytarze dawnej kopalni, gdzie dawniej wydobywano piasek i złoża kwarcu wykorzystywane w hutach szkła. Poznaliśmy historię tego niezwykłego miejsca wraz z wieloma pasjonującymi legendami, w tym najciekawszymi o zbóju Madeju i podstępnym Diable.

Po opuszczeniu Grot Nagórzyckich udaliśmy się aby podziwiać  zaporę na rzece Pilicy oraz Zalew Sulejowski. Stamtąd pojechaliśmy do Skansenu Rzeki Pilicy, gdzie zwiedziliśmy zabytkowe młyny, budynek dawnej stacji kolejowej oraz militaria wydobyte z dna rzeki. Rządni wrażeń podążyliśmy do Błękitnych Źródeł. W drodze powrotnej towarzyszyła nam straszna ulewa, która postanowiła zostać z nami do końca wycieczki. Zabezpieczeni przed deszczem podążyliśmy do Spały, gdzie udało się nam zaspokoić wilczy apetyt. Spałaszowaliśmy smaczny obiad, poprawiliśmy pysznymi lodami. Tak posileni wyruszyliśmy w ostatni etap podróży, którym były ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Mimo ciągle padającego deszczu udało się nam zdobyć  mury posępnego zamczyska. Usatysfakcjonowani , zmęczeni i przemoknięci  do suchej nitki postanowiliśmy złożyć broń, poddać się i wrócić do ciepłego autobusu.

Tym akcentem postanowiliśmy zakończyć naszą pasjonującą wycieczkę. Wróciliśmy do domu zmęczeni ale bardzo zadowoleni.

 

Opiekunowie:

 Ania Isert,  Renatka Niszczak, Wiola Plich-Patora, Pani Kinga Brzozowska-mama

10.06.2019r.

 

 Współpracują ludzie duzi. Pomagają wielcy

 

Tymi kilkoma słowami można scharakteryzować ludzi skupiających się wokół szkoły w Szczawinie. To oczywiście Rodzice, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Druhowie z OSP, Członkowie z Orkiestry Dętej, Radni, Sponsorzy, Absolwenci, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie – słowem Przyjaciele. Wspólnym celem jest bezinteresowna praca na rzecz  stworzenia jak najlepszych warunków dla edukacji dzieci i młodzieży.  Potrafią jak nikt jednoczyć się w działaniu. Jak co roku współpracują i pomagają.

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich uczestniczących czynnie w „Kolorowym Pikniku Rodzinnym” – Dyrekcja, Nauczyciele, Dzieci i Uczniowie

05.06.2019r.

Orzeł Informatyczny

 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie – Orzeł Informatyczny stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych. Najlepszy wynik w naszej szkole osiągnęła Julia Knach z kl. IVa za co został jej wręczony złoty medal. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Szkoła otrzymała Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję i gratuluję.

 

Krzysztof Skolik

03.06.2019r.

Srebrne Czółenko 2019

 

Dnia 01 czerwca w sobotę uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie wzięli udział w XXXVI Biegu o Srebrne Czółenko Włókniarskie w Zgierzu. W rocznikach 2003-2005 chłopców uczniowie naszej szkoły zajęli I, III, IV, V, VI miejsce, natomiast dziewczęta V, VI miejsce. W rocznikach 2006 i młodsi chłopcy zajęli I i IV miejsce, dziewczęta I, II i VI miejsce. Naszą szkołę reprezentowało łącznie 30 zawodników/zawodniczek. Drużynowo zajęli I miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym wychowankom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Izabela Puszczyńska-Mirecka

31.05.2019r.

Policja w szkole

 

W dniu 31 05 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu asp. Robertem Borowskim oraz asp. Tomaszem Klatką.

Tematem prelekcji było bezpieczeństwo w szkole i bezpieczne wakacje. Podczas wizyty policjanci opowiadali o procedurach zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych,

o poszanowaniu drugiego człowieka i zagrożeniach, jakie możemy napotkać w czasie wakacji.

Wszystkim uczestnikom prelekcji – klasom I-VIII rozdano kamizelki odblaskowe.

 

Wioletta Plich-Patora 

29.05.2019r.

Kartka Wielkanocna

 

W kwietniu młodzież Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie licznie wzięła udział w konkursie plastycznym "Kartka Wielkanocna". Organizatorem konkursu był Senator Rzeczypospolitej Polskiej pan Maciej Łuczak oraz jego biuro senatorskie w Pabianicach.

Pragniemy poinformować o sukcesach naszych uczniów, których prace zostały zauważone i nagrodzone. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Piestrzeniewicz, Julia Skotarek oraz Hubert Wyrębowski. Zasięg konkursu obejmował 3 powiaty: pabianicki, łaski i zgierski.

Miło nam było gościć w naszej szkole pana Senatora Macieja Łuczaka, który pogratulował i wręczył uczniom nagrody.

 

Urszula Cłapińska

29.05.2019r.

Madagaskar

 

Zakończenie "majówki" w wielkim stylu - zdecydowanie tak! W poszukiwaniu słonecznej i ciepłej pogody oddziały IVa i IVb z wychowawcami, wybrały się na "Madagaskar". Wyprawa nie była trudna i męcząca bo już po półgodzinnej podróży dotarliśmy do Teatru Muzycznego w Łodzi gdzie obejrzeliśmy pełen egzotyki spektakl. "Madagaskar" bo taki przedstawienie nosiło tytuł przeniósł nas na egzotyczną wyspę pełną przygód, które śledziliśmy z olbrzymim zainteresowaniem. Pełne humoru dialogi rozśmieszały do łez. Brawurowa gra aktorska, elementy multimedialne, piękna dekoracja i ciekawa fabuła przykuła uwagę wszystkich widzów, którzy wspólnie z Królem Julianem "wyginali śmiało ciało" w takt melodyjnych piosenek.

Bliskie spotkanie z teatrem z pewnością pozostanie w pamięci na długo, a miło spędzony czas będzie motywacją do częstszego zasiadania na widowni.

 

A. Gajda-Limanówka

wychowawczyni IVb

28.05.2019r.

Wycieczka 0B

 

W dniu 21 maja przedszkolaki z grupy OB odwiedziły Toruń - miasto Mikołaja Kopernika oraz uzdrowiskowy Ciechocinek. Wyjazd ten odbył się dzięki wygranej 2000 złotych w konkursie Potworny Zegarek Knock Nocky. Pierwszym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie Torunia.  Tutaj w pierwszej kolejności udaliśmy się na warsztaty pieczenia pierników. Wówczas to, przenieśliśmy się 500 lat wstecz i podjęliśmy nauki u toruńskiego mistrza piekarstwa. Nie była to łatwa praca, bo piekarz był bardzo wymagający. Najpierw musieliśmy poznać i zapamiętać wszystkie przyprawy i składniki potrzebne do wyrobu korzennych smakołyków. Kardamon, imbir czy kora cynamonowa, to tylko niektóre z 12 przypraw, które wchodzą w skład tajnej receptury. Po nauce u mistrza, wszystkie przedszkolaki nabyły uprawnienia do „piernikowania”. Zgodnie z przepisami i przy użyciu tradycyjnych narzędzi powstała nasza własna produkcja prawdziwych toruńskich specjałów. Smakowite zapachy rozchodził się po całej piekarni, utwierdzając nas w tym, że nasze wypieki na pewno się udały. Oczywiście mieliśmy rację i aby pochwalić się jacy jesteśmy zdolni, efekty naszej pracy zabraliśmy do domu. Następnie, nadal pozostając w średniowiecznym klimacie, udaliśmy się na zwiedzanie najstarszych zakątków Torunia. Krzywa Wieża, ruiny zamku krzyżackiego, czy mury obronne miasta, to zabytki które na długo pozostaną w naszej pamięci. Wszystkie miejsca które odwiedziliśmy wiązały się z różnymi ciekawymi legendami, które to opowiedział nam przewodnik. Niektóre wydarzenia były prawdziwe, bo jak wszyscy wiemy, w każdej legendzie jest maleńkie ziarenko prawdy. Trochę zmęczeni i głodni udaliśmy się do starej karczmy na przepyszny obiad. Natomiast deser – znakomite lody rzemieślnicze- zjedliśmy nad brzegiem Wisły. Niektórzy z nas po raz pierwszy mogli zobaczyć „królową rzek” na własne oczy, a nie tylko w książkach. Trochę żal było wyjeżdżać z tego przepięknego miasta, ale jeszcze czekał na nas Ciechocinek. Najedzeni i w świetnych humorach wsiedliśmy do autobusu i odjechaliśmy w kierunku słynnego miasta uzdrowiskowego. Miasto to, słynie z największych w Europie oraz najstarszych w Polsce solankowych tężni. Dlatego to, właśnie tutaj skierowaliśmy pierwsze kroki. Specyficzny mikroklimat wokół tych zabytkowych drewnianych konstrukcji, pozwolił naszym płucom dotlenić się, odprężyć i nabrać sił do następnego etapu wycieczki. Pełni energii spacerowaliśmy alejkami Parku Zdrojowego podziwiając liczne fontanny, dywany kwiatowe, a nawet odwiedzając ptaszarnie. Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy i nadszedł czas powrotu do domu. Wycieczka okazała się być nie tylko wspaniałą lekcją historii, ale także miło spędzonym czasem.

Wychowawca oddziału 0B – Bogumiła Bienias

27.05.2019r.

Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU: Technologie przyszłości

 

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie
CELE KONKURSU:
• Rozwijanie zainteresowań technologią, elektroniką, mechatroniką

• Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu ww. dziedzin

• Rozwijanie kreatywności, umiejętności technicznych i plastycznych
ADRESACI KONKURSU:
• Uczniowie oddziałów I – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

3 KATEGORIE KONKURSU:

• Klasy 1-3 SP – konkurs plastyczny „Dom przyszłości”/ „Szkoła przyszłości”

- technika dowolna, wymiar co najmniej A4, dopuszczalne są formy przestrzenne

• Klasy 4SP - 3 gimnazjum-prototyp/model urządzenia przyszłości, innowacje

- forma przestrzenna, urządzenie wykorzystujące innowacje technologiczne, dołączony opis urządzenia na kartce A4

• Klasy 4SP-3 gimnazjum – model robota, praca grupowa

TERMIN:
• Termin oddania prac upływa 07.06.2019r. do wychowawcy świetlicy szkolnej
p. Natalii Lesiak lub p. Krzysztofa Skolika

OCENA PRAC:
• Prace oceniane będą w następujących kategoriach :
- I grupa – oddziały I – III
- II grupa – oddziały IV – III gimnazjum
-III grupa – prace grupowe

• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

 

27.05.2019r.

Wycieczka klasowa do Mikoszewa

 

13 maja wraz z Va pojechaliśmy na trzydniową wycieczkę. Nasz ośrodek był w Mikoszewie. Po drodze, pierwszego dnia zatrzymaliśmy się w Toruniu. Tam spotkaliśmy się z ludźmi, którzy mówili starodawną gwarą i piekliśmy z nimi pierniczki. Nazywali nas huncwotami, po upieczeniu pierników niektórzy zjedli swój wypiek. Im bardziej stygły tym stawały się twardsze. Później przyszedł do nas przewodnik, który oprowadził nas po Toruniu i zorganizował grę miejską. Gra była świetna, pełna przygód i zagadek, które musieliśmy rozwiązać. Bawiliśmy się świetnie. Następnie pojechaliśmy zakwaterować się w ośrodku. W pokojach było trochę zimno, ale nam to nie przeszkadzało.

Drugiego dnia po śniadaniu poszliśmy do lasu. Budowaliśmy szałasy, ogniska, nosze i strzelaliśmy z łuków. Nauczyliśmy się jak przetrwać w lesie. Potem, nauczeni przetrwania uczyliśmy się jak wygrywać - w laserowy paintball. Szło nam świetnie. Polecamy tę grę wszystkim. Choć byliśmy wykończeni to nie był koniec atrakcji tego dnia. Wieczorem po kolacji pojechaliśmy autobusem do Mewiej Łachy. Tzn. prawie pojechaliśmy, bo żeby dojść na miejsce czekało nas ok 3 km, spacer - jak się okazało, pełen przygód. Na początku wszystko szło dobrze. Po kilkunastu minutach spaceru doszliśmy do bardzo wąskiej dróżki, prawie w całości zalanej wodą. Pani przewodnik zdecydowała, że mimo tego, idziemy dalej. Okazało się, że nie doszliśmy daleko, bo po minucie wędrówki przyszła fala i zmoczyła nasze buty i skarpetki do suchej nitki. Musieliśmy zawrócić. Choć mieliśmy wracać do ośrodka pieszo, nasze nauczycielki zdecydowały, że wrócimy autokarem. Zmęczeni i pełni wrażeń, poszliśmy spać.

Trzeciego dnia musieliśmy wstać bardzo wcześnie. Po śniadaniu wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Malborka. Zwiedziliśmy zamek i muzeum bursztynów. Później kupiliśmy pamiątki i zjedliśmy obiad. A na koniec pojechaliśmy…do…McDonalda! No co to za wycieczka, bez wizyty w McDonald... ;) Potem już tylko droga do domu.

Pola Kamińska i Basia Maciaszczyk (klasa Vb)

23.05.2019r.

Wydarzenia piłkarskie oraz wycieczka rowerowa do Białej z udziałem naszych uczniów

 

Mistrzostwa Gminy Zgierz w Piłkę Nożną Szkół Podstawowych – rocznik 2006 i młodsi.

Zawody  rozegrano  we wtorek  22 maja w Szkole Podstawowej w Białej. Frekwencja dopisała, a organizatorzy pokazali się naprawdę z bardzo dobrej strony. Nie brakowało spontanicznego dopingu, oprawy muzycznej, a nawet występów tanecznych w przerwach pomiędzy spotkaniami.

Trzeba przyznać , że na turniej wybraliśmy się w bardzo silnym składzie. Większość naszych reprezentantów na co dzień trenuje piłkę nożną w lokalnych klubach i już od kilku lat zaprawiona jest w ciężkich piłkarskich zmaganiach.

Jadąc  na te zawody mieliśmy przed sobą trudne zadanie aby udowodnić nasze umiejętności i przywieźć tytuł najlepszej drużyny w Gminie Zgierz.

Naszych barw podczas tych zawodów bronili następujący uczniowie: 

 

1. Jan Jędrzejczak

2. Bartosz Jędrzejczak

3. Nikodem Rogut

4. Wojtek Klamerus

5. Szymon Królikowski - bramkarz

6.  Miłosz Laska

7. Radosław Kosielski – bramkarz

8. Mateusz Przybysz

9. Kacper Wiciński

10. Szymon Pakuła

11. Konrad Plichowski

 

Nasi chłopcy zagrali bardzo ambitnie, pokazali duże umiejętności i bez starty chociażby jednej bramki  wygrali cztery spotkania. Z bilansem 12 zdobytych punktów oraz 13 strzelonych bramek zwyciężyli  w tych zawodach.

Drużyna otrzymała efektowny puchar, pamiątkowy dyplom, a każdy z zawodników złoty medal za I miejsce w Mistrzostwach Gminy Zgierz.

Poszczególni uczniowie zdobyli również indywidualne wyróżnienia.

Jan Jędrzejczak zdobył tytuł najskuteczniejszego strzelca (7 strzelonych bramek), a Radek Kosielski został wybrany najlepszym bramkarzem (czyste konto bramkarskie przez cały turniej).

Oto wyniki pojedynków podczas tegorocznego turnieju:

 

SP Szczawin –  SP Biała 2:0

SP Szczawin –  SP Słowik 2:0

SP Szczawin –  SP Dąbrówka Wielka 4:0

SP Szczawin –  SP Gieczno  5:0

 

Cała drużyna zagrała bardzo dobrze ale na szczególne wyróżnienie zasługują :

Jan Jędrzejczak (7 strzelonych bramek ) , Bartek Jędrzejczak – środkowy obrońca, filar naszej defensywy, Mateusz Przybysz i   Miłosz Laska – obaj wykonali bardzo dużo pracy w grze obronnej i w defensywie  oraz Konrad Plichowski – uczeń 4 klasy, zdobywca czterech bardzo ważnych i efektownych goli w turnieju.

Zarówno podczas zawodów jak i podczas rowerowego przejazdu uczniowie zachowywali się bardzo dobrze.  Cały dzień spędzili w bardzo  aktywny sposób i w bardzo dobrych nastrojach.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu należą się słowa uznania.

 

opiekun grupy: p. Włodzimierz Ziółkowski

13.05.2019r.

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

 

Adres strony systemu elektronicznego naboru

lodzkie.edu.com.pl

 

Harmonogram rekrutacji

1. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczeń będzie mógł wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół, a nie jak w poprzednich latach: dowolną liczbę oddziałów w obrębie tylko trzech szkół. Szczegółowe informacje zawarte  są w załączniku do uaktualnionego zarządzenia Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

 http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/02/z41.pdf.

2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa tylko w szkole ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

21.05.2019r.

21.05.2019r.

Wycieczka klas gimnazjalnych do Pragi.

 

6 maja obie klasy trzecie gimnazjum wyruszyły na podbój Kotliny Kłodzkiej i stolicy Czech – Pragi. Pogoda początkowo nas nie rozpieszczała, ale z każdym dniem było coraz cieplej.

Pierwszego dnia gimnazjaliści odwiedzili Park Miniatur w Kłodzku i udali się do miejsca zakwaterowania. Główną zaś atrakcją tej wycieczki była oczywiście Praga. Zwiedzanie jej nie mogło się obyć bez wizyty na Moście Karola i pod ścianą Johna Lenonna. Podziwialiśmy zamek Hradczany i  katedrę Św. Wita. Byliśmy też na Małej Stranie z zegarem Orloj. Piękno Pragi zrobiło na nas ogromne wrażenie, lecz z pewnością nie zapomnimy przewodnika, który nas po niej oprowadzał. Narzucił nam bowiem szalone tempo zwiedzania i dosłownie zalał wiedzą o tym cudnym mieście, opowiadając nieustannie przez 7 godzin.

Trzeciego dnia odwiedziliśmy Ogród Japoński we Wrocławiu, Stare Miasto i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. To niestety była już ostatnia wycieczka klas gimnazjalnych.

Agata Kupis-Piestrzeniewicz

17.05.2019r.

Spektakle Teatru Kurtyna w Szczawinie

 

 W dniu 16 maja 2019 roku odwiedził nas Teatr Kurtyna z Krakowa z przedstawieniami:

 „Więzy krwi” dla uczniów kl.7/8 SP i 3 G

 „Ciamajda” dla uczniów kl. 4-6 SP

 „Gadająca niespodzianka” dla uczniów 0-3 SP

Przedstawienia te niosły ze sobą przesłanie profilaktyczno-wychowawcze, po spektaklach dla klas starszych odbyły się krótkie prelekcje z aktorem Teatru Kurtyna.

Serdecznie dziękujemy.

 

Wioletta Plich-Patora

16.05.2019r.

Węgrzy w Szczawinie!

 

Dnia 13 maja 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie odwiedzili wyjątkowi goście. Pan Akos Engelmayer – dziennikarz, historyk, wykładowca, dyplomata, pierwszy ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce po upadku komunizmu i Pan dr Janos Tischler – dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Delegacji węgierskiej towarzyszyli członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Łodzi – Pani Hanna Studzińska i Pan Eugeniusz Mrowca.

Nasi goście spotkali się z uczniami klas trzecich gimnazjum. Opowiadali o historii przyjaźni między naszymi narodami na przestrzeni wieków. Mówili także o historii najnowszej. Uczniowie w skupieniu słuchali interesującego wykładu, ubarwionego licznymi anegdotami.

16.05.2019r.

Ach! Cóż to był za bal!

 

11 maja odbył się bal abiturientów Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie.W tym roku wyjątkowo w balu uczestniczyli uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych i uczniowie klas ósmych. Cała uroczystość była wyjątkowa. Po raz pierwszy z inicjatywy rodziców bal odbył się w Sali OSP w Szczawinie, która za ich sprawą zamieniła się w niezwykłą, tajemniczą scenerię Alicji w Krainie Czarów. Było pięknie!

Zgodnie z tradycją najważniejszym punktem tej uroczystości było wykonanie przez uczniów dostojnego poloneza- chyba na ten moment z niecierpliwością czekali stremowani wykonawcy oraz ich nie mniej przejęci rodzice. Młodzież spisała się na medal! Po krótkiej przerwie na posiłek uczniowie przenieśli się na parkiet , gdzie do późnych godzin wieczornych bawili się w rytm muzyki serwowanej przez DJ-a.

Wszyscy bawili się doskonale. Był również smaczny tort i fotobudka, w której mogliśmy zrobić sobie ciekawe zdjęcia.

Uczniowie chcieliby podziękować rodzicom i wychowawcom za przygotowanie tak wspaniałego przyjęcia, a przybyłym gościom za poświęcony nam czas i chęć udziału w tak ważnym w naszym życiu wydarzeniu.

Dziękujemy

10.05.2019

Międzyszkolny Konkurs „Baranek Wielkanocny"

 

8 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi nastąpiło rozstrzygnięcie XI Międzyszkolnego Konkursu Wielkanocnego. W tym roku zadanie uczestników polegało na wykonaniu, dowolnie wybraną techniką, baranka w formie przestrzennej. Ważne było  nawiązanie do symboliki i tradycji Świąt Wielkanocnych. Do konkursu zgłoszono ponad 400 prac z 50 szkół archidiecezji łódzkiej. Szkołę Podstawową w Szczawinie reprezentowały cztery baranki wykonane przez Natalię Ł. i Pawła R. z klasy 7a oraz Magdalenę W. i Kacpra R. z klasy 8b. Miło mi poinformować, że Natalia zajęła II miejsce, a Kacper III miejsce w kategorii wiekowej uczniów klas IV-VIII. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, za piękne reprezentowanie naszej szkoły. Wykonanie Baranka Wielkanocnego wymagało dużo pracy, kreatywności i cierpliwości. Nie da się ukryć, że także chęci i zaangażowania. Tym bardziej należą się wielkie brawa dla Natalii, Pawła, Madzi oraz Kacpra. Nagrodzone i wyróżnione prace można było oglądać na pokonkursowej wystawie otwartej dla zwiedzających w dniach 8-30 kwietnia 2019 roku w SP nr 206 w Łodzi.

 

Magdalena Kamińska

09.05.2019r.

Warsztaty

 

06.05.2019r.

Wielkanocne pomaganie.

 

Czas przed Świętami Wielkanocnymi skłania do refleksji i przemyśleń. To również chwila aby dostrzec drugiego człowieka, który często potrzebuje naszej pomocy. Wolontariusze naszego koła włączyli się w akcję organizowaną przez ojców i braci z Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach i przygotowali paczki z żywnością dla potrzebujących. Wspólnie udało nam się przygotować 9 wypełnionych po brzegi toreb, w których znalazły się produkty spożywcze i łakocie przydatne do przygotowania świątecznych potraw. Mamy nadzieje, że i tym razem dzięki naszej inicjatywie i chęci na czyjejś twarzy zagościł uśmiech. Dziękuję wszystkim wolontariuszom i rodzicom za wsparcie i włączenie się do akcji.

 

Opiekun SKW A. Gajda-Limanówka.

30.04.2019r.

Konkurs recytatorski

 

W kwietniu piątka dzieci z naszego przedszkola, wzięła udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Przedszkole w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach. Patronat nad konkursem objęła wójt gminy Zgierz – pani Barbara Kaczmarek. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze o tematyce patriotycznej. Mali artyści z wielkim zaangażowaniem podjęli się wystąpienia przed nieznaną publicznością Każdy z recytatorów zachwycił wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworów. Konkurs zakończył się sukcesem naszych przedszkolaków. W młodszej grupie wiekowej zaszczytne I miejsce zajął Szymon Piechota, III miejsce zajęła Kornelia Śmigielska oraz wyróżniono Julię Wieczorek. W starszej grupie wiekowej Zofia Karpińska zajęła III miejsce, a wyróżnienie otrzymała Oliwia Szczęsna. Udział w konkursie umożliwił dzieciom zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych, pokonać tremę, oraz udowodnić, że poezja nie jest im straszna. Wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody i piękne dyplomy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Wychowawcy oddziałów OA i OB:

Magdalena Wnuk i Bogumiła Bienias

05.04.2019r.

Strajk nauczycieli

 

Szanowni Rodzice,
w związku ze zbliżającym się terminem strajku w szkołach planowanym na 08 kwietnia 2019 roku, informuję, że w referendum strajkowym przeprowadzonym w Szkole Podstawowej w Szczawinie większość pracowników opowiedziała się za przeprowadzeniem strajku.
Z przyczyn niezależnych od Dyrektora Szkoły 08 kwietnia 2019 roku może rozpocząć się akcja strajkowa nauczycieli w naszej szkole. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą zostać odwołane. Szkoła w ograniczonym zakresie zapewni uczniom opiekę.
O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.
Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie
Jolanta Chojecka - Stępniewska

14.01.2019r.

1%

Drodzy Rodzice i Przyjaciele szkoły w Szczawinie,

dzięki Wam udało nam się zrobić tak wiele dla Naszej Szkoły.

W ubiegłym roku pozyskaliśmy dzięki waszym wpłatom 2092,72 zł.

Fundusze te zostaną przeznaczone na zakup kolejnych szafek dla uczniów.

Razem możemy zrobić jeszcze więcej. Twoje wsparcie wymaga jedynie wpisania

numeru KRS: 0000268115

a w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego

(PIT-28 poz. 141, PIT-36 poz. 417, PIT-36L poz. 143, PIT-37 poz.125, PIT-38 poz. 53, PIT-39 poz. 50) – Cel szczegółowy 1%:

,,RR Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym”

Dziękujemy

Rada Rodziców

05.04.2019r.

Odyseja Umysłu 2019 - Finał Ogólnopolski

 

30 marca, w sobotni poranek, o godzinie 6:45 spotkaliśmy się pod szkołą, my Odyseusze, nasi wierni kibice oraz nasza wspaniała trenerka i pani pedagog.
Spod szkoły (busem zapakowanym po sam dach) wyruszyliśmy o godzinie 7:00, prosto do Gdyni. Po drodze zatrzymaliśmy się jedynie na szybką przekąskę w Mcdonald’s.

 W czasie podróży wszyscy razem śpiewaliśmy piosenkę „Przez twe oczy…”, oczywiście w naszej lekko zmodyfikowanej wersji (-: . Na miejsce dojechaliśmy o godzinie 12:30, rozpakowaliśmy się i udaliśmy na obiad. Po obiedzie zdążyliśmy jeszcze zrobić kilka prób naszego występu, założyliśmy przebrania i pełni entuzjazmu, ale trochę też z tremą ruszyliśmy na scenę.

 Na szczęście nasi osobiści widzowie, przywiezieni prosto ze Szczawina, nas nie zawiedli i dzięki ich wspaniałemu dopingowi  odegraliśmy przygotowaną scenkę najlepiej jak umieliśmy. Wszystkim występ bardzo się podobał, dostaliśmy dużo oklasków i zdobyliśmy 83 punkty.

Następnym punktem Odysei, była impreza integracyjna dla wszystkich drużyn biorących udział w konkursie. Było głośno i bardzo wesoło. Zostaliśmy poczęstowania hot-dogami i napojami. Świetnie się wszyscy bawiliśmy.

W niedzielę rano grupa Odyseuszy, wraz z panią Beatą Baleją (naszą trenerką), pojechała na „spontana”. Trafił nam się słowny spontan. Po spontanie wróciliśmy do hotelu, gdzie zjedliśmy śniadanie, zrobiliśmy kanapki na drogę i ruszyliśmy szukać następnych przygód.

 Pojechaliśmy do Gdańska, do Bazyliki Mariackiej. Po zwiedzaniu Bazyliki poszliśmy na Starówkę, na obiad i mały deserek. Wtrąciliśmy co nieco w barze mlecznym.

 Po pysznym posiłku, pomaszerowaliśmy do Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku, gdzie zwiedziliśmy bardzo interesującą, ale też pouczającą wystawę.

Prosto z muzeum udaliśmy się na galę finałową Odysei Umysłu 2019.  Zostaliśmy powitani imponującym pokazem laserowym, po którym ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu Odysei. Niestety… przy wyczytywaniu wyników nie usłyszeliśmy ani słowa
o Szczawinie L. Naszej drużynie nie udało się zakwalifikować do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym konkursie, który odbywa się w USA. Pomimo tego, humory nam się nie popsuły. Wszyscy byliśmy uśmiechnięci i zadowoleni. Dla nas liczyła się dobra zabawa!

Następnego dnia rano (w Prima Aprilis) spakowaliśmy się i wymeldowaliśmy z hotelu. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze na spacer po plaży, a następnie zwiedziliśmy Westerplatte. Byliśmy również na molo w Spocie. Po kolejnym dniu pełnym wrażeń, wróciliśmy do Szczawina około  godziny 18:00.

I tak zakończyła się nasza przygoda z Odyseją Umysłu 2019.
Wszyscy będziemy ją dobrze wspominać, a za rok spróbujemy jeszcze raz
do czego i Was zachęcam, bo to świetna zabawa, niezapomniane wrażenia i nowe przyjaźnie.

 

Jakub Drozdalski VIIB, jeden z Odyseuszy.

05.04.2019r.

„O dwóch takich…”

 

W marcu dzieci z oddziałów przedszkolnych OA i OB  udały się do Teatru Arlekin na sztukę „O dwóch takich co ukradli księżyc”. Dla niektórych przedszkolaków była to pierwsza wizyta w teatrze, lecz na pewno nie ostatnia.

Przedstawienie bogate w piękne piosenki Lady Punk, ciekawą scenografię i niesamowitą grę aktorów zapadnie na długo w pamięć małych widzów.

 

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych OA i OB

Magdalena Wnuk i Bogumiła Bienias

05.04.2019r.

„Zima za oknem”

 

Zima na szczęście już za nami. Wraz z wiosną dotarły do nas wyniki z gminnego konkursu plastycznego „Zima za oknem”. W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej wzięły  chętnie i licznie dzieci z oddziałów przedszkolnych. Julia Wieczorek ( 5 lat) zdobyła  III miejsce, zaś prace Marcela Michalaka ( 4lata ) i Marianny Kosielskiej (5lat) zostały wyróżnione. Jesteśmy z was dumni życzymy dalszych sukcesów.

 

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych OA i OB.

Magdalena Wnuk i Bogumiła Bienias

02.04.2019r.

III Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz II Mistrzostwa Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie w Biegach Przełajowych

 

Impreza odbyła się 21 marca dzięki czemu obecni w szkole uczniowie mogli przywitać wiosnę na świeżym powietrzu. Bieg odbył się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i udziałowi w wydarzeniu wielu uczniów naszej szkoły. W tym roku pobiegło 88 uczniów. Zatem frekwencja była niższa niż rok temu o niemal 20 uczestników.

Natomiast od strony organizacyjnej współpracowali: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel historii p. Krzysztof Wołowski, przedstawiciele Rady Rodziców , p. Beata Kujawska-Placek. p. Agnieszka Jędrzejczak-Cybulska, konserwator p. Józef Królikowski, wychowawcy poszczególnych klas, którzy zgłaszali swoich uczniów do zawodów oraz dyrektor szkoły p. Jolanta Chojecka Stępniewska oraz  wicedyrektor p. Cezary Piotrowski, którzy dekorowali zwycięzców biegów  poszczególnych kategorii wiekowych.

Fundatorami nagród byli: Rada Rodziców naszej szkoły, lokalne kluby sportowe: Start Szczawin (piłka nożna), Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Czerniawka Łagiewniki(łucznictwo) oraz łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. To dzięki ich finansowej pomocy mogliśmy odznaczyć naszych biegaczy pamiątkowymi medalami, nagrodami książkowymi oraz  zapewnić słodki poczęstunek dla wszystkich biegaczy.

Bardzo ważną rolę odegrali również uczniowie z klas VI i VII, którzy pomagali zabezpieczyć trasę biegu i czuwali nad bezpieczeństwem biegaczy.

Wielkie uznanie należy się również Aleksandrze Pisarskiej z klasy IIIb, która już kolejny raz pełniła rolę fotoreportera zawodów sportowych.  

Organizując nasz bieg przyłączyliśmy się do ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzony jest 1 marca. My ze względu na warunki atmosferyczne robimy to trochę później. Należy pamiętać, że  data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości i  wypełnić złożoną przysięgę.

Według Instytutu Pamięci Narodowej: „Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.”

W naszym biegu najmłodsi uczniowie , klasy I-III rywalizowali na trasie 380 metrów, klasy IV , V,  VI, VII, VIII i III klasa gimnazjum miały do pokonania 640 metrów. Rywalizacja na trasie była zacięta chociaż czuć było nastrój zabawy i świętowania, a niektórzy uczestnicy prezentowali na strojach elementy militarne i barwy narodowe. Wyróżnić należy klasy: drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme gdyż wystawili oni najliczniejsze reprezentacje. Gorzej było z frekwencją w klasach ósmych oraz trzecich. Mimo to  osoby, które pobiegły  z tych klas zaprezentowały się bardzo dobrze

W poszczególnych kategoriach wiekowych udział w biegu wzięli i zajęli następujące pozycje na mecie:

Dziewczyny kl. I-III

1. Zalepińska Lena ( drugi raz z rzędu pierwsze miejsce)

2. Bujalska Oliwka

3. Kubera Marta

4. Kubera Olga

5. Krupińska Oliwka

6. Fortuna Hanna

7. Orankiewicz Małgorzata

8. Złotocha Joanna

9. Kochanek Antonina

10. Jędrzejczak Ola

11. Jabłońska Michalina

12. Kawałko Emilia

 

Chłopcy kl.I-III

1. Fabian Skotarek

2. Filip Hut

3. Krzysiek Dybek

4. Jan Sempkowski

5. Marcel Andrzejczak

6. Oskar Modliński

7. Paweł Pawlak

8. Julian Salomon

9. Szymon Salomon

10. Andrzej Rosiński

11.Olek Jędrzejczak

12. Antek Kacprzak

13. Szymon Piotrowski

14. Jakub Jędrzejczak

 

Dziewczyny kl. IV-V

1. Zosia Mazur ( drugi raz z rzędu pierwsze miejsce)

2. Maja Salamon

3. Liliana Gralewska

4. Zosia Ujazdowska

5. Wiktoria Zalepińska

6. Maja Wardęga

7. Natalia Flaszak

8. Julia Rutkowska

9. Julia Knach

10. Oliwia Cybulska

11. Paulina Szcześniak

12. Emilia Zwierzchowska

13. Oliwia Kondracka

14. Zuzanna Zagozda

 

Chłopcy kl. IV-V

1. Mateusz Przybysz

2. Filip Chęcielewski

3. Miłosz Laska

4.Szymon Pakuła

5. Karol Józwiak

6. Antoni Majak

7. Mateusz Kowalski

8. Konrad Marciniak

9. Rafał Chmielewski

10. Julek Cebulski

11.Wiktor Jaszczak

12. Hubert Wyrębowski

13. Kamil Piekarski

14. Aleksander Cybulski

15. Rafał Mirecki

16. Oliwer Malinowski

17. Filip Miklaszewski

18. Igor Salata

 

Dziewczyny kl.VI-VII

1. Oliwia Marciniak

2. Amelia Brynkiewicz

3. Iza Rybowska

4. Pola Piekarska

5. Gabrysia Gabara

6. Julia Skotarek

7. Ola Grodzka, Natalia Łuba

 

Chłopcy kl. VI-VII

 

1.Kuba Drozdalski

2.Patryk Czerwoniuk

3.Jan Jędrzejczak

4. Krystian Piekarski

5. Filip Józwiak

6. Dawid Łukszaniec

 

Dziewczyny kl. VII-III Gim.

 

1. Agata Romanowska( drugi raz z rzędu pierwsze miejsce)

2. Maja Zając

3. Aleksandra Boruta

4. Ola Mirys

5. Ola Telbuch

6. Hania Stefankiewicz

7. Julia Krzyżańska

8. Ola Górak

9. Oliwia Wersocka

 

Chłopcy kl.VII-III Gim.

 

1. Krzysiek Jóźwiak( drugi raz z rzędu pierwsze miejsce)

2. Michał Hućko

3. Sebastian Pakuła

4. Piotrek Łuba

5. Kacper Raczak

6. Wiktor Sujecki

7. Kajetan Stajuda

8. Filip Gazewski

 

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, fundatorom nagród oraz sympatykom naszego biegu. Za rok zapraszamy na kolejną edycję naszego historyczno-sportowego przedsięwzięcia.

 

Włodzimierz Ziółkowski

02.04.2019r.

Spektakularne pokazy chemiczne

 

28.03.19 r. w Szkole w Szczawinie odbyły się niezwykłe zajęcia chemiczne w ramach projektu „Miesiąc z Harrym Potterem”. Pani Elżbieta Truszkiewicz zachęciła młodzież do przeprowadzenia wielu ciekawych doświadczeń, które zostały zaprezentowane publicznie w holu szkolnym. Pokazy przygotowane bardzo pieczołowicie przez 8 zespołów młodzieży były widowiskowe, pełne wybuchów, dymów i różnych efektów specjalnych. Wywoływały niekłamane zainteresowanie i entuzjazm. Udowadniały, że lekcje chemii nie są nudne! Na pewno zostaną na długo w pamięci wszystkich uczniów!

 

Organizator projektu Agnieszka Dzikowska

29.03.2019r.

28.03.2019r.

UWAGA!!!

 

Informuję o zmianie terminu wywiadówki kwietniowej z 09.04.2019 (wtorek) na 04.04.2019 (czwartek) o godz. 17:00 .

Serdecznie Państwa zapraszam, Jolanta Chojecka-Stępniewska

28.03.2019r.

Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019. Etap powiatowy

 

W dniu 28 marca 2018 roku  w Starostwie Powiatowym odbyły się czterdzieste drugie eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nasza uczennica Aleksandra Boruta z klasy IIIA gimnazjum zajęła IV miejsce w powiecie zgierskim wśród uczniów klas VII-VIII SP i IIIG. Serdecznie gratuluję sukcesu.

 

Opiekun: Wioletta Plich-Patora

26.03.2019r.

Udany początek sezonu biegaczy ze Szczawina

 

Nowy lekkoatletyczny sezon 2019 rozpoczęły Halowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w ,  którymi to wicemistrzostwo otrzymał Krzysztof Jóźwiak  w biegu na 1000m na tym samym dystansie 4 miejsce zajęła Agata Romanowska. Na dystansie 600m 5 miejsce zajął Michał Hućko. Dnia 9 marca na terenie parku 3 Maja w Łodzi odbyły się Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowy, gdzie swój pierwszy tytuł Mistrza Województwa wywalczył Kacper Tworski w biegu na 2000m. Na tym samym dystansie wicemistrzynią województwa została Natalia Zatorska. Następne planowane zawody to Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych w Olszynie wystartują w nich Kacper i Natalia.  Oraz wystartują młodzicy na Mistrzostwach Makroregionu Centralnego w Strawczynie

Krzysztof Zatorski

26.03.2019r.

Mistrzostwa Powiatu w Mini Koszykówkę Dziewcząt i Chłopców. Trzecie miejsce w powiecie dla naszej reprezentacji chłopców.

 

W dniu 14.03.2019 w Szkole Podstawowej  nr 12 w Zgierzu przy ul. L.Staffa 26 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini koszykówkę dziewcząt. W zawodach brały udział dziewczyny klas: 5 i 6. W zawodach dwa punkty  z gry zdobyła Zosia Ujazdowska z klasy 5a, a w rzutach wolnych trafiły Ania Ukleja i Oliwka Marciniak. W meczu zgodnie z regulaminem zawodów występowały dwa składy. W  pierwszej kwarcie: Oliwka Marciniak, Ania Ukleja, Amelka Brynkiewicz, Natalka Dyankov i Maja Salamon. W drugiej kwarcie w  składzie znalazły się: Julka Skotarek, Julka Nowak, Maja Litwa, Zosia Ujazdowska i Oktawia Szymczak. Na ławce rezerwowych Wiktoria Zalepińska i Martyna Sołtysiak. W kwarcie trzeciej i czwartej skład był mieszany. W meczu ćwierćfinałowym Szczawin przegrał z Niesułkowem 4:10. Mecz był bardzo zacięty i mieliśmy dużą szansę pokonać naszych przeciwników z gminy Stryków. Ostatecznie Szczawin zajął  miejsca 5-7. Cały zespół podczas całego turnieju zachowywał się  bardzo dobrze i walczył z ogromnym zaangażowaniem. Brawa dla całej drużyny. Opiekunem zespołu był p. Włodzimierz Ziółkowski.

 

Julka Skotarek

Jeszcze lepiej dzień później w tych samych zawodach zaprezentowali się chłopcy. Tam rywalizacja toczyła się w dwóch grupach. Nasi chłopcy trafili do grupy z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 12 ze Zgierza oraz ze szkoły w Ozorkowie.  Nasza drużyna wygrała mecz z Ozorkowem i przegrała pojedynek ze Zgierzem. Dzięki tym wynikom zajęliśmy drugie miejsce w grupie co dało nam szansę gry w meczu o trzecie miejsce. Nasi reprezentanci nie zmarnowali szansy i tym samym zdobyli trzecie miejsce w powiecie.

Wyniki pojedynków:

SP nr 12 Zgierz – SP Szczawin 12:7

SP 5 OZORKÓW – SP Szczawin 7: 8

MECZ O 3 MIEJSCE:

SP 3 GŁOWNO – SP SZCZAWIN 3:9

Cała drużyna zagrała bardzo mądrze , a niezwykle ważne punkty w meczu o trzecie miejsce rzucił Krystian Piekarski. Wielkie brawa dla naszych chłopaków za zdobycie  wysokiego, trzeciego miejsca w powiecie oraz okazałego pucharu. Opiekunem drużyny był p. K. Zatorski

 

Włodzimierz Ziółkowski

26.03.2019r.

Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie

 

W dniach 16-17 marca w Głuchołazach odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie. Do zawodów przystąpiło ponad 200 uczestników z całej Polski w tym ja - zawodniczka z klubu LUKS Czerniawka Łagiewniki Nowe , uczennica klasy VIIa. Odległość, z której strzelałam to 18 metrów. Uważam, iż gospodarz zorganizował zawody na wysokim poziomie. Podczas uroczystego otwarcia Mistrzostw Polski  został nam przedstawiony nowy prezes Polskiego Związku Łuczniczego. W mojej kategorii wiekowej zajęłam 16 miejsce. Jest to jak dla mnie naprawdę wysoka pozycja. Tak wysoki wynik zawdzięczam trenerce - Ewie Siemońskiej, która nauczyła mnie wszystkiego od podstaw. Mam nadzieję, że za rok znowu będę mogła wystartować w tak wielkiej uroczystości i pokazać jak duży postęp zrobiłam przez ten czas.

 

uczennica klasy VIIa
Gabriela Gabara

  Zainteresowanych odsyłamy jeszcze na stronę Polskiego Związku Łuczniczego. Tam można sprawdzić jak nasza zawodniczka strzelała w każdej z trzech serii.

http://www.archery.pl/newsy/71/3434/archery_pl_newsy_file_3392.pdf

W każdej serii oddanych było po 30 strzał , co łącznie daje 90 powtórzeń. Gabrysia na 300 możliwych punktów (trzydzieści możliwych dziesiątek), w każdej z serii zdobywała kolejno:

I seria – 261

II seria – 279

III seria – 289

Widać jak nasza zawodniczka rozgrzewała się w trakcie zawodów i w każdej kolejnej serii strzelała coraz celniej.  Łączny wynik na 900 możliwych punktów to 829. Wielkie gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Włodzimierz Ziółkowski

25.03.2019r.

Fashion Debiut

 

W piątek 22 03 nasza szkoła brała udział w konkursie FASHION DEBIUT pojechało tam kilkanaście uczestniczek z których 2 dostały wyróżnienie. Wszystkie projektantki zaprojektowały fantastyczne stroje. A modelki pięknie się w nich prezentowały. Chociaż nie wszyscy byli wyróżnienie, to wszyscy są wygranymi. I projektantki za poświęcony czas i kreatywność i modelki za odwagę i dodatkową pomoc. Nie można też zapomnieć o Pani Pedagog, która zorganizowała konkurs w naszej szkole, zachęciła uczniów do brania udziału i opiekowała się nami.

Zosia Ujazdowska

 

Ponieważ wpis ten ukazał skromną osobowość autorki i skromną część tego, co moim zdaniem wydarzyło się w piątek, sama pochwalę jeszcze nasze dziewczyny. Konkurs FASHION DEBIUT w tym roku miał szóstą edycję. Głównym celem konkursu była prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim konkursu ,,Fashion Debiut” w 2019 r. był ABSTRAKCJONIZM. Patronatem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. W tym roku swoje stroje zaprezentowało ponad 150 projektantów z województwa łódzkiego. Z naszej szkoły przystąpiło dziesięć projektantek . Dziewczyny zaprojektowały stroje, które podczas konkursu na wybiegu w Centrum Promocji Mody w Łodzi zaprezentowały samodzielnie lub na modelce, którą zabrały ze sobą. Fascynujące doświadczenie i nie tylko dla naszych uczennic – dla opiekunów też. Wszystkie uczestniczki okazały się wyjątkowo kreatywne, odważne w swoich pomysłach. Lemoni Cook wraz ze swoja modelką Zosią Ujazdowską dostały wyróżnienie. Gratuluję! – Wszystkim dziewczynom gratuluję – każdy stój był wyjątkowy. Dziękuję Pani Sylwii za pomoc. Z głową pełną pomysłów szykujemy się na kolejny rok.

Opiekun Wioletta Plich-Patora

21.03.2019r.

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego!!!

 

Podczas apelu szkolnego dnia 12 03.2019r rozdano nagrody  zwycięzcom Turnieju Tenisa Stołowego, który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski klas gimnazjalnych dla klas VII, VIII i III gimnazjum. Dyplomy, puchary i medale wręczali : wice- dyrektor szkoły, przedstawicielka  Rady Rodziców i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup pucharów i medali dla zwycięzców!!! Gratulujemy wygranym i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Izabela Puszczyńska-Mirecka

20.03.2019r.

Zakręcona akcja

 

Przez 3 tygodnie wszystkie oddziały naszej szkoły brały udział w "Zakręconej akcji" - konkursie, który polegał na zebraniu jak największej ilości plastikowych nakrętek. Udało nam się zebrać 132 kg nakrętek, które zostaną przekazane Łódzkiemu Hospicjum dla Dzieci.

Przedstawiamy zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych:

 oddziały I- III - miejsce I klasa 1a ( 9 kg)

oddziały IV - VI - zwyciężyła klasa 4a ex aequo  klasa 5a (obie klasy zebrały po 34 kg)

Oddziały VII SP - IIIG - miejsce I klasa 8b ( 16.5 kg)

Zwycięzcom gratulujemy.  Nagrodą dla zwycięzców jest wybrany przez klasę dzień " bez pytania". Wszystkim uczestnikom naszej zabawy dziękujemy za to, że zakręciliście się na pomaganie.

Szkolne Koło Wolontariatu

19.03.2019r.

Terminy Konkursów z Języka Angielskiego

 

OLIMPUS kl. IV i III G - 20. 03. 2019 godz. 8.15 - 9.15

The Big Challenge -

3. 04. 2019

godz. 8.00- 9.00,  10.05 - 11.05

18.03.2019r.

Bieg Żołnierzy Wyklętych

Regulamin

Otwórz

18.03.2019r.

Targi edukacyjne 2019

 

W dniach 13 – 14 marca 2019 roku wraz z grupami uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, trzecich gimnazjum oraz ósmoklasistami w Dąbrówce i Besiekierzu braliśmy udział w XXII Łódzkich targach edukacyjnych.

Zwiedzaliśmy stanowiska szkół z regionu łódzkiego.  Wielu uczniów mimo sprecyzowanych już wyborów zawodowych odnalazło wśród wystawców ciekawe alternatywy i „koła ratunkowe” dla swoich przyszłych wyborów szkół i klas. Na targach spotkaliśmy kilku swoich absolwentów, którzy zachęcali naszych uczniów do wyboru ich szkoły. Uzbrojeni w ulotki, informacje o dniach otwartych w szkołach średnich wróciliśmy zadowoleni z wyprawy.

 

D. Werner; A Kupis-Piestrzeniewicz; M. Bukowska; U. Cłapińska ;Wioletta Plich-Patora

18.03.2019r.

Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019. Etap miejsko-gminny

 

W dniu 15 marca 2019 roku w eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” uczniowie naszej szkoły po raz kolejny odnieśli sukces! Do etapu przystąpiła trójka uczniów naszej szkoły: Aleksandra Boruta, Mateusz Modrak oraz Aleksandra Klimkiewicz.

Aleksandra Boruta uczennica klasy IIIA zajęła I miejsce w gminie wśród uczniów grupy wiekowej II (kl. VII- VIIISP i IIIG), Aleksandra Klimkiewicz kl. VIIIA - III miejsce, Mateusz Modrak kl. IIIAG - VII miejsce. Wszystkim uczestnikom gratuluję ogromnej wiedzy i trzymamy wszyscy kciuki za Olę Borutę, która będzie reprezentować Szczawin w etapie powiatowym turnieju!

Opiekun
Wioletta Plich-Patora

14.03.2019r.

King Jan Cytryniak Tae Kwon Do Mistrz

14.03.2019r.

Miesiąc z Harrym Potterem

 

 

 

 

 

13.03.2019r.

Kapitan Marvel vs kl. 7

 

12 marca klasa 7b wraz z kilkoma osobami z klasy 7a wybrała się do kina w manufakturze Cinema City. Opiekunami byli Pan Skolik i Pan Ziółkowski. Ze szkoły wyjechaliśmy po trzeciej godzinie lekcyjnej a o godzinie 11 siedzieliśmy już w fotelach z okularami na nosie oczekując na rozpoczęcie filmu ,,Kapitan Marvel”. Film obejrzeliśmy w IMAX co dodało jeszcze więcej wrażeń. Wszystkim bardzo podobała się a historia, a oglądanie go w takim towarzystwie tylko polepszyło atmosferę. Po zakończeniu seansu wszyscy skierowaliśmy się do autobusu gdzie przy akompaniamencie polskiego rapu wróciliśmy bezpiecznie do szkoły.

Maria Dominczyk, uczennica kl. 7B

13.03.2019r.

Wizyta w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu 2019

 

W dniu 11 marca 2019r. wraz z grupą uczniów zainteresowanych udziałem w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zabiega Pożarom" pojechaliśmy w poniedziałek odwiedzić Straż Pożarną w Zgierzu. Celem wycieczki było przygotowanie uczestników konkursu do etapu gminno-miejskich eliminacji TWP. Strażacy dzielnie odpowiadali na pytania szczawiniaków, oprowadzali po zakamarkach strażnicy i z dokładnością do milimetra opowiedzieli nam o zawartościach wozów strażackich. Dzięki wizycie w Straży wiedza uczniów poukładała się w głowie, a i nowych informacji przybyło sporo.  Serdecznie dziękujemy.

 

Opiekun Wioletta Plich-Patora

11.03.2019r.

Policja w SP w Szczawinie

 

„Bezpieczeństwo uczniów,  odpowiedzialność karna nieletnich i ich prawa” to temat spotkania, które miało miejsce w dniu 5 03 2019 r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenia kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI –VIII SP i III Gim. Lekcje przeprowadził funkcjonariusz Komendy Policji w Zgierzu  aspirant Robert Borowski. Serdecznie dziękujemy

Wioletta Plich-Patora

11.03.2019r.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny w klasie IIIBG

 

W dniach 1-6 marca w klasie IIIBG miały miejsce lekcje poświęcone omówieniu lektury "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" J. K. Rowling. Młodzież miała za zadanie przygotować stroje i gadżety kojarzące się z bohaterami tej słynnej powieści. Na zajęciach, na które wszyscy przyszli przebrani, wyposażeni w peleryny, różdżki, kapelusze i inne magiczne akcesoria, uczniowie opracowywali w grupach poszczególne zagadnienia, a następnie z zaangażowaniem prezentowali swoje wiadomości o Hogwarcie, niezwykłych lekcjach i nauczycielach, zasadach i tradycjach obowiązujących w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Niewątpliwie wykazali się kreatywnością, pomysłowością i na pewno nie są już mugolami! Zajęcia te bardzo się podobały i myślę, że pozostaną w pamięci na długo!

 

polonistka Agnieszka Dzikowska

06.03.2019r.

Odyseja umysłu – eliminacje regionalne

 

Niedziela 03.03.2019r dla trzech drużyn Odysei umysłu była bardzo pracowita, obfitująca w emocje i wyczerpująca. W SP 199 w Łodzi odbyły się eliminacje regionalne konkursu.  Z naszej szkoły w tym roku aż trzy drużyny przez kilka miesięcy przygotowywały się do eliminacji. Każda z drużyn prezentowała rozwiązanie problemu długoterminowego i brała udział w problemie spontanicznym. Drużyna I w składzie: Dominik Abramczyk, Filip Chęcielewski, Pola Kamińska, Natalia Piestrzeniewicz, Martyna Przybysz, Zofia Ujazdowska, Hubert Wyrębowski  przedstawiała rozwiązanie problemu „W pracowni mistrza Leonarda” grupa wiekowa I. Drużyna II w składzie : Lemoni Cook, Barbara Cyrulewska, Maria Dominczyk, Filip Józwiak, Julia Krzyżańska, Amelia Patora, Pola Piekarska, Aleksaandra Rogalska przedstawiała rozwiązanie problemu „W pracowni mistrza Leonarda” grupa wiekowa II. Drużyna III w składzie Natalia Augustyniak, Marcelina Baleja, Piotr Banaszek, Julia Bartkowska, Jakub Drozdalski, Aleksandra Górak, Magdalena Wierzbowska przedstawiała rozwiązanie problemu długoterminowego „Spory o pozory” grupa wiekowa II. Wszystkie drużyny przygotowały samodzielnie scenariusze, scenografię, oprawę muzyczną i wszystko co potrzebne, aby sędziów konkursu przekonać o tym że ich rozwiązanie jest najlepsze, najoryginalniejsze i najbardziej kreatywne. Uczestnicy konkursu spędzili ze sobą wiele godzin tworząc swoje spektakle. Poznali się dobrze w każdej możliwej sytuacji: w zmęczeniu, w stresie, w radości tworzenia. Przyjaźnie i wspomnienia zostaną na zawsze! Na finały krajowe w Gdyni zakwalifikowała się drużyna III. Trzymajcie kciuki.

Wioletta Plich-Patora i Beata Baleja

27.02.2019r.

Rekrutacja

 

Szanowni rodzice!

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej rozpoczyna się 4 marca 2019 r.

12.02.2019r.

Malarsko-filmowe inspiracje – 4a aktywna podczas ferii!

 

11 lutego br. klasa 4a odwiedziła Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, gdzie wzięła udział w warsztatach plastycznych i filmowych. Za sprawa dr Cezarego Marasińskiego (konsultanta WODN w Zgierzu) dzieci poznały licząca sobie kilkaset lat technikę malowania na wodzie, w wyniku czego stworzyły serię utrzymanych w onirycznym klimacie prac. W tym dniu uczestniczyły także w projekcji filmu Henry’ego Selicka pt. „Koralina”. Zwieńczeniem tego dnia była pizza, z niecierpliwością wyczekiwana przez czwartaków. Sądząc po minach moich wychowanków, stwierdzam, że był to bardzo udany dzień!

Alicja Matusz-Rżewska
konsultant WODN w Zgierzu,
wychowawca klasy 4a

11.02.2019r.

Życie – zawsze w cenie

 

W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych pracownicy SP w Szczawinie nie próżnowali, odbyli bowiem ważne, bo mające wymiar praktyczny szkolenie z Pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je dr n. med. Dariusz Zawadzki, pracownik zgierskiej WSRM i konsultant WODN w Zgierzu.

Pracownicy szkoły poznali aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim koncentrowali się na ćwiczeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach takie szkolenie muszą odbyć wszyscy pracownicy szkół i placówek oświatowych.

„Przymus” ten dla nikogo jednak nie powinien stanowić obciążenia, ponieważ ŻYCIE LUDZKIE ZAWSZE JEST W CENIE i naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy na naszych barkach spocznie prawna i moralna odpowiedzialność za nie. Bardzo prawdopodobne, że nastąpi to szybciej, niż nam się wydaje…

 

Alicja Matusz-Rżewska
koordynator Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

06.02.2019r.

Biwak „Odyseja Umysłu”

 

W nocy z 1 na 2 lutego, w szkole odbyło się nocowanie dla uczniów biorących udział w międzynarodowym konkursie „Odyseja Umysłu”. Uczestnicy przygotowywali swoje projekty do późnych godzin nocnych, co miało niezwykłe efekty końcowe. Była to ciężka praca, jednak niezwykle twórcza, dająca mnóstwo radości i zadowolenia. Po zaprezentowaniu swoich „przedstawień” nie brakowało wielu uwag, które zmotywowały uczniów do dalszej, kreatywnej pracy i dążenia do perfekcji.

Dzień zakończył się przyjemnie - pizzą i kinem szkolnym. Po  seansie zmęczeni wszyscy poszli spać.

Rankiem obudził ich cudowny dźwięk dzwonka szkolnego. Uczestnicy zjedli wspólne śniadanie i zadowoleni wrócili do domów.

Aleksandra Rogalska Klasa VIIIb

05.02.2019r

Wycieczka klas 7 na łyżwy

 

We wtorek 29 stycznia 7 klasy z panią Beatą Baleją i panem Włodzimierzem Ziółkowskim wybrały się na lodowisko. Pogoda dopisała i można było spokojnie poszaleć na łyżwach. Ci, którzy mieli swoje łyżwy poszli kręcić piruety jako pierwsi. Natomiast reszta klasy stanęła w kolejce do wypożyczalni łyżew. Kiedy już wszyscy byli wyposażeni w sprzęt zaczęła się prawdziwa zabawa. Prawie wszyscy potrafili jeździć na łyżwach. Tylko kilka osób z naszej grupy dopiero zaczynała swoją przygodę na lodowisku. Śmiechu przy tym było co nie miara. Jedni śmigali i tańczyli na lodowisku, a inni przewracali się co krok. Chociaż trzeba przyznać, że i tym którzy dopiero stawiali pierwsze kroki z minuty na minutę szło coraz lepiej. Zabawa była wyśmienita tak samo jak i nasze humory. Pod koniec zrobiliśmy parę zdjęć na pamiątkę i zaczęliśmy się zbierać. Był to jeden z naszych lepszych wyjazdów i wszyscy na pewno będą go długo wspominać.

Natalia Augustyniak klasa VIIb

14.01.2019r.

Rozstrzygnięcie Gminnych konkursów

 

10 stycznia gościliśmy w szkole Panią Barbarę Kaczmarek, Wójta Gminy Zgierz i Panią Małgorzatę Godlewską, Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Zgierz. Pani Małgorzata Godlewska przedstawiła wyniki gminnego konkursu „Smogu nie lubimy – ze smogiem walczymy”. Kategoria I – oddziały przedszkolne – II miejsce: Weronika Marcinkowska, Nikodem Wroński i Oskar Trzeciak; opiekun grupy – Bogumiła Bienias, kategoria III – SP klasy IV – VIII – I miejsce: Igor Kraska, Zuzanna Królewiak, Julia Krzyżańska, Mateusz Sempkowski, Aleksandra Telbuch; opiekun grupy – Jolanta Chojecka – Stępniewska, kategoria IV – gimnazjum klasy II – III – I miejsce: Aleksandra Pisarska, Martyna Antczak, Magdalena Jóźwiak, Piotr Łuba, Borys Ślusiewicz; III miejsca: Maria Jędrzejczak, Julia Łatecka, Viktor Bernhard, Szymon Matysiak, Maksymilian Minkowski; wyróżnienia: Klaudia Żelewska, Kasandra Glass, Dawid Przybysz, Jan Cytryniak, Wiktoria Kłębik oraz Alicja Szafarz, Aleksandra Boruta, Mateusz Laska, Mateusz Walczak, Oliwier Rudzki. Opiekunem 4 grup gimnazjalnych była Magdalena Janiszewska. Uczniowie i opiekunowie grup otrzymali wspaniałe nagrody książkowe. Nagrody wręczały i gratulowały dalszych sukcesów Panie: Barbara Kaczmarek i Małgorzata Godlewska.

Jolanta Chojecka-Stępniewska

14.01.2019r.

Święta, Święta i …

 

Święta już za nami, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wydłużyć tak szczególny, pełen ciepła i dobrej energii czas. Właśnie taka intencja przyświecała Radzie Rodziców SP w Szczawinie – organizatorom „Szkolnego konkursu bożonarodzeniowego”, celebrowanego przez  szczawińską społeczność szkolną od kilku już lat.

W tym roku postawione przed uczniami zadanie miało charakter muzyczny – każda z klas miała zaprezentować wybraną kolędę, pastorałkę lub utwór o tematyce świątecznej. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że proces przygotowań do występu był żmudny – od początku grudnia z różnych zakątków szkoły płynęły dźwięki, które zwłaszcza w początkowej fazie ćwiczeń „raniły” ucho słuchaczy. Z czasem jednak „fałsze” ustąpiły miejsca czystym brzmieniom, co ukoiło nerwy postronnych słuchaczy i uspokoiło wszystkich, szczególnie wychowawców…

Wielki finał nie pozostawił wątpliwości: wygrali najlepsi! W kategorii klas VIISP – IIIG zwyciężyły ex aequo klasy IIIA i IIIB gimnazjum. W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zajęły oddziały: IVB i VI, natomiast wśród najmłodszych ( oddziały przedszkolne i klasy I – III) najwyższe miejsce na podium przypadło klasie IIA.

Występy uczniów dostarczyły odbiorcom wielu wrażeń, jednak „wisienką na torcie” był finał, który dowiódł, że świeżość, energię i dystans do siebie mają nie tylko uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele. Największy entuzjazm wzbudziły bezdyskusyjnie dwa pozakonkursowe występy: rodziców (Mamy uczniów brawurowo wykonały niezmiennie popularny utwór Skaldów „Z kopyta kulig rwie”) oraz nauczycieli (ci zaśpiewali utrzymaną w ludowym klimacie pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”). Brawom nie było końca. I słusznie, bo w tym niezwykłym przedsięwzięciu wzięło udział wielu nauczycieli, ale również rodziców (p. Beta Placek-Kujawska, p. Agnieszka Cybulska, p. Lidia Pilichowska, p. Katarzyna Stopczyk-Rogalska, p. Sylwia Maciaszczyk, p. Magdalena Wardęga, p. Renata Marciniak, p. Izabela Skotarek, p. Magdalena Lotka), bez których większość inicjowanych w szkole działań nie miałoby racji bytu. Dlatego wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalsze, równie inspirujące wyzwania w Nowym Roku!

Alicja Matusz-Rżewska,

polonista w SP w Szczawinie

11.01.2019r.

Wywiadówka półroczna

 

15 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 17:00

Zapraszamy

07.01.2019r.

"Mędrcy świata monarchowie gdzie śpiesznie dążycie…"

 

W dniu 6 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz z rodzinami uczestniczyli w uroczystości Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy Mszą św, która miała miejsce w Zgierzu w kościele Matki Bożej Dobrej Rady. Po Mszy św. dołączyliśmy do Orszaku Trzech Króli, a następnie wraz z Trzema Mędrcami ze Wschodu dotarliśmy do kościoła św. Katarzyny. Tam Królowie złożyli Jezusowi dary i oddali mu pokłon. Podczas Orszaku mogliśmy cieszyć się kolędami, które śpiewaliśmy podczas marszu. Ponadto każdy z uczestników otrzymał koronę i śpiewnik z kolędami. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom za udział w tak pięknej i wyniosłej uroczystości. To wspólne spotkanie i kolędowanie było świadectwem naszej wiary i miłości do nowo narodzonego Zbawiciela.

Dorota Gwóźdź

24.12.2018r.

Tak niewiele nam potrzeba,

by przytulić się do nieba.

Zdrowia, szczęścia, bliskich blisko

i miłości ponad wszystko.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku

Dyrekcja SP w Szczawinie

27.12.2018r.

"Jasełka z diabłem"

 

Czym byłby świat, gdyby zabrakło światła nad Betlejem i anielskiej pieśni? W jakim mroku pozostałoby serce człowieka, gdyby w grudniową noc nie wyciągnęły się do niego niewinne dłonie Bożego Dzieciątka?

Święta Bożego Narodzenia są duchowym pielgrzymowaniem do tej szczególnej Nocy Betlejemskiej, do żłóbka Narodzonego Zbawcy, do czasu i miejsca, gdzie dzieje człowieka nabierają sensu. Święta jednoczą nasze rodziny, umacniają naszą wiarę, naszą miłość do bliźnich, do świata.

Do tego wyjątkowego okresu przygotowujemy się również w naszej szkole poprzez rekolekcje adwentowe, świąteczny wystrój sal, dekoracje, ale także poprzez przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej. Jedno z nich miało miejsce wczesnym rankiem 19 grudnia, kiedy to uczniowie klas siódmych, ósmych SP oraz trzecich gimnazjum wystawili "Jasełka z diabłem". Aktorzy pokazali, że nikt i nic nie było w stanie przeciwstawić się woli Boga, którą były narodziny Jego Syna. Diabeł Astarot wykorzystujący do swych niecnych celów zarówno wpływowych (Herod), jak i zwykłych ludzi (Gospodarze), nie zdołał wykonać zadania, którym było zabicie przyszłego Mesjasza.

Świetna gra aktorska uczniów, nad którą czuwała pani Agnieszka Dzikowska oraz piękna oprawa muzyczna, przygotowana przez panią Natalię Lesiak, wprowadziły w radosny, świąteczny klimat, skłaniając do zadumy i refleksji nad źródłem naszej chrześcijańskiej wiary.

Wielkie podziękowania dla aktorów: Igora (Diabeł Astarot), Piotra (Lucyfer), Pawła (Józef), Oli (Maryja), Dawida (Gospodarz I), Janka (Gospodarz II, Żołnierz), Sebastiana (Herod), Janka (Astrolog), Kacpra (Służący), Wiktora, Kajetana, Michała (Trzej Magowie), Wiktorii (Narrator) oraz Chóru: Oliwii, Oli, Zuzi, Marceliny, Oli, Klaudii, Mateusza oraz Julii oraz Madzi.

"Jasełka z diabłem" będzie można jeszcze obejrzeć 6 stycznia 2019 podczas Mszy św. o godzinie 12.30. w kościele w Szczawinie.

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Kamińska

(współorganizatorka jasełek)

27.12.2018r.

Szlachetna Drużyna

 

W tym roku już po raz szósty włączyliśmy się do akcji "Szlachetna Paczka" organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Tym razem przygotowaliśmy paczki dla pani Zofii, jej męża i wnuczki, którą wychowują. Dzięki hojności rodziców i olbrzymiemu zaangażowaniu uczniów z klasy 4b oraz wszystkich wolontariuszy SKW udało nam się uzbierać spory zapas środków chemicznych, żywności trwałej, oraz ubrań. Prezenty wypełniły 10 ciężkich pudeł. Równolegle do zbiórki produktów wolontariusze a jednocześnie mistrzowie kuchni w listopadowe i grudniowe środy sprzedawali mufinki, z których dochód również przeznaczyliśmy na pomoc rodzinie. Babeczki z kremem, rodzynkami, czekoladą i przeróżnymi dodatkami rozchodziły się praktycznie w czasie jednej przerwy. Za sprzedaży słodkości zebraliśmy aż 530 złotych. To wystarczyło na spełnienie kolejnych marzeń rodziny. Wnuczka Pani Zosi marzyła o ciepłych butach na zimę  a cała rodzina o komodzie na ubrania jednak zawsze brakowało na spełnienie tych marzeń pieniędzy... A tu proszę wraz z paczkami do rodziny dojechała piękna nowa komoda i karta podarunkowa do sklepu obuwniczego.

Z całego serca dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania, uczniom klasy 4b za włączenie sie do akcji i pomoc w zebraniu produktów spożywczo - chemicznych, wszystkim rodzicom za wsparcie, zrozumienie i okazaną pomoc a "fanom mufinek" za chętne kupowanie słodkich babeczek.

 

Poniżej zamieszczamy relację opiekuna rodziny z dostarczenia prezentów.

Opiekun SKW A. Gajda-Limanówka

 

Drogi Darczyńco,

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!

Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.

Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki.

Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki.

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem LDZ-840-545862), chciał przekazać kilka słów od siebie.

 

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki

Jako pierwsza przywitała mnie Weronika, swoim uśmiechem na twarzy już dała mi poczuć wdzięczność za dobro. Jako pierwszą wnieśliśmy komodę, Weronika z babcią Zosią zaraz wzięły się za rozpakowywanie jej i dokładne oglądanie. Pan Jan wraz z synem wnosili raz za razem kolejną paczkę, a Weronika z babcią rozpakowywały paczki. Ich miny były bezcenne. Weronika zaraz zaczęła przymierzać buty. Pan Jan ucieszył się z koszul, Pani Zosia również z odzieży, zwłaszcza pięknej koszuli biało-niebieskiej. Cieszyli się z podarowanych środków czystości i jedzenia. Zaskoczenie i radość miała miejsce kiedy w jednej z paczek Weronika dostrzegła kopertę, w której był bon do sklepu CCC oraz kartka z życzeniami od Darczyńców, to było coś cudownego. Pani Zofia i Pan Jan wspólnie prosili o przekazanie Darczyńcom dużo zdrówka, dużo miłości i wszelkiej pomyślności. Pani Zofia ze łzami w oczach ściskała mnie dziękując za pomoc.

 

Co chce przekazać Tobie wolontariusz:

Ze swojej strony chciałabym na początku podziękować, że w ogóle się poznaliśmy, jesteście cudownym ludźmi. Dziękuję Wam za zaangażowanie i życzliwość dla drugiego człowieka, w tym przypadku dla rodziny Pani Zosi. Tak dużą ilością paczek spełniliście marzenia tej rodziny. Łzy wzruszenia były pokazaniem wdzięczności dla pracy jaką włożyliście w przygotowaniu paczek. Wspólne chwile razem spędzone w tej rodzinie pokazują jaką miłością się darzą wzajemnie, tego chciałabym i Wam drodzy Darczyńcy życzyć. Dużo zdrowia, dużo rodzinnego ciepła i spokoju ducha. Możecie być z siebie dumni, ja z Was jestem bardzo.

 

Co chce powiedzieć od siebie rodzina:

Są wdzięczni za okazane serce, za tak dużą ilość paczek.

19.12.2018r.

Jasełka

 

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Z tej okazji w dniu 17 grudnia klasa 5b przedstawiła jasełka dla klas IV-VI pod tytułem „Dziecię nam się narodziło”.

Piękny występ w  wykonaniu uczniów wprowadził wszystkich obecnych we wspaniały świąteczny nastrój. To dzięki Nim mogliśmy wszyscy razem poczuć wspaniałą atmosferę i magię zbliżających się świąt. Całą uroczystość uświetniało wspólne śpiewanie kolęd i pięknych pastorałek.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2019 życzymy wszystkim zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz wielu sukcesów.

Elżbieta Truszkiewicz, Dorota Gwóźdź

18.12.2018r.

Choinki wyjazdowe

 

Gwiazdka Zakonu św. Jerzego Męczennika 2018

 

W dniu 6 12 2018 roku z grupą dziesięciu uczniów z naszej szkoły wzięłyśmy udział w spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez Zakon Rycerski Świętego Jerzego Męczennika w gmachu  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi.

Jak co roku Damy i Rycerze Zakonu przygotowali dla milusińskich animacje, zabawy świąteczne, śpiewanie kolęd, obfity poczęstunek oraz duże paczki słodkich prezentów.

Za spędzony czas- pełen wzruszeń i przemyśleń, za niezapomniane chwile spędzone wspólnie z dziećmi, za uśmiech naszych podopiecznych dziękujemy wszystkim, którzy dzięki swojej szczodrości i ogromnemu zaangażowaniu przyczynili się do tego, że i my tam byłyśmy.

Opiekunowie

Wioletta Plich-Patora

Dorota Gwóźdź

Choinka w  Grotnikach

 

W sobotę 8 12 2018 roku wraz z grupą uczniów naszej szkoły spędziliśmy miło czas  w ZSG w Grotnikach podczas Mikołajek. Dla przybyłych dzieci uczniowie szkoły w Grotnikach przygotowali piękny wzruszający występ a w nim min. Jasełka, kolędy w wykonaniu chóru szkolnego.

Na koniec oczywiście Mikołaj nie zapomniał o prezentach, okazało się, że nasza dzieci są bardzo grzeczne, bo każde wróciło z ogromną paczką prezentów.

Opiekun

Wioletta Plich-Patora

18.12.2018r.

Wpłaty za obiady

 

Szanowni Rodzice,

wpłat za grudniowe obiady dzieci prosimy dokonać w nieprzekraczalnym terminie DO PIĄTKU, 21 GRUDNIA BR.

14.12.2018r.

 

13.12.2018r.

Ogólnopolski konkurs „Biblia”

 

Wielu uczniów klas siódmych, ósmych SP oraz trzecich gimnazjum zgadza się z myślą św. Hieronima, że "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". 29 listopada wzięli oni udział w ogólnopolskim konkursie "Biblia i Przypowieści Biblijne", którego celem było pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. 25 uczestników konkursu musiało odpowiedzieć na niełatwe pytania związane z bogatą tematyką Starego i Nowego Testamentu. Jak sobie poradzili, dowiemy się pod koniec stycznia przyszłego roku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a tych którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę biblijną, zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

Dorota Gwóźdź

Magdalena Kamińska

10.12.2018r.

Pasowanie na Ucznia

 

29 listopada  miała  miejsce w naszej szkole miła uroczystość, a mianowicie Pasowanie na Ucznia. Przystąpili do niej wszyscy uczniowie klas IA i IB SP.  Uroczystość zaszczycił swoją obecnością dyrektor szkoły Pan Cezary Piotrowski oraz licznie przybyli rodzice, rodzeństwo oraz przyjaciele rodzin dzieci.

Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego poprowadziły część artystyczną, którą przygotowały wychowawczynie klas pierwszych Pani Lucyna Kubiak i Anna Isert. W trakcie części artystycznej Pierwszaki musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami z różnych przedmiotów ; matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, przyrody oraz wiedzy o społeczeństwie. Wykazały się też znajomością podstawowych zasad obowiązujących w  ruchu drogowym. Uczniowie popisali się umiejętnościami wokalno-rytmicznymi. Zaśpiewali kilka piosenek o tematyce szkolnej.

Po części artystycznej Pierwszaki złożyły ślubowanie na godło państwowe, a następnie dyrektor  Cezary Piotrowski dokonał indywidualnego pasowania każdego dziecka na ucznia naszej szkoły. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i skromne podarunki  w postaci  książek i przyborów szkolnych..

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i wychowawców, na którym  nie zabrakło  specjalnie przygotowanych tortów  dla uczczenia tej podniosłej chwili. Myślę, że możemy być dumni z  Pierwszaków, które udowodniły, że mogą należeć do naszej społeczności szkolnej.

Anna Isert

28.11.2018r.

"Przeszli przez życie, naśladując Chrystusa"

 

Każdy z nas potrzebuje przykładu ludzi, którzy dążyli do doskonałości i ją osiągnęli. Słowa często nie wystarczają, potrzebny jest przykład, świadectwo życia. To święci są dla nas wzorem, jak we własnym życiu możemy wypełniać wolę Boga. Zachęcają do kroczenia za Jezusem i swoimi czynami, wyborami oraz podejmowanymi decyzjami, pokazują, że jest to możliwe. O tym, że warto kultywować pamięć o świętych, potwierdzili uczniowie klas siódmych oraz ósmych naszej szkoły. Stworzyli ciekawe prace plastyczne, przedstawiające wybrane sylwetki świętych, m.in. św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Ojca Pio, św. Marii Magdaleny, św. Wojciecha, św. Franciszka. Do 15 grudnia wystawę tychże prac oglądać można w kościele parafialnym w Szczawinie. Serdecznie zapraszamy!

Dorota Gwóźdź

Magdalena Kamińska

20.11.2018r.

Wycieczka do Oświęcimia klas trzecich gimnazjum 15.11.2018r.

 

Myśląc o piekle, mamy przed oczami biblijne wizje miejsca kaźni, do którego trafiają ludzie za swoje grzechy. Wchodząc na teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, można odnieść wrażenie, że przez kilka lat piekło było umiejscowione w tym oto miejscu. Głód, eksperymenty medyczne, terror, nadludzka praca, choroby, egzekucje, komory gazowe, cyklon B – tego wszystkiego doświadczali przywożeni tutaj Polacy, Żydzi, Romowie oraz przedstawiciele innych nacji. Wizyta w Miejscu Pamięci i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to nie jest zwykła wycieczka. Zwiedzanie obozu przywołuje pamięć o tamtych wydarzeniach, ludobójstwie i Holokauście, a okrucieństwo, jakie tutaj się dokonało, wywołuje dreszcze. Daje również dużo do myślenia. Muzeum robi ogromne wrażenie, po wizycie już nic nie jest takie samo - ludzie ludziom zgotowali ten los!

Wizyta w Auschwitz to wstrząsające przeżycie, ale każda osoba chociaż raz w życiu powinna zobaczyć obóz. Budynki, zdjęcia, opisy i przedmioty przywołują przerażające wydarzenia z przeszłości oraz nie pozwalają przejść obok nich obojętnie. Uczniowie klas IIIA i IIIBG z przejęciem na twarzach, z wielką uwagą, często ze łzami w oczach uczestniczyli w tej trudnej lekcji historii. Oby ta historia nie powtórzyła się nigdy!!!

Agnieszka Dzikowska

15.11.2018r.

Piłka ręczna

 

Dnia 05.11.2018 roku odbyły się eliminacje zawodów powiatowych w piłce ręcznej dziewcząt. Udział w eliminacjach wzięło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy. Z każdej grupy do półfinału i finałów weszły dwie drużyny ( drużyna , która wygrała grupę i drużyna , która zajęła drugie miejsce).

Dziewczęta naszej szkoły wygrały swoją grupę i zakwalifikowały się do półfinałów, które odbyły się w piątek 09.11.2018roku.

Walczyły dzielnie przegrały ze Słowikiem, ale pokonały drużynę z Parzęczewa i zajęły III miejsce.

Dnia 06.11.2018r odbyły się powiatowe zawody w piłce ręcznej chłopców.

Uczniowie naszej szkoły po dramatycznej walce zakończonej rzutami karnymi przegrali III miejsce. Ostatecznie zajęli IV miejsce.

Dziękujemy za sportową walkę.

Gratuluję wszystkim uczennicom biorącym udział w zawodach i życzę dalszych sukcesów.

Izabela Puszczyńska-Mirecka

15.11.2018r.

Nie takie straszne potwory, jak się wydaje!

 

Kto z nas nie bał się w dzieciństwie potworów, które czaiły się w zakamarkach i wychodziły z szafy? Chyba każdy. Naszym zerówkowiczom przyszło zmierzyć się z potwooornie trudnym zadaniem - stworzenia zegara, właśnie z takimi miłymi stworzątkami. Okazało się, że nasze potworki nie dosyć, że nie straszą, to jeszcze w dodatku uczą. Wskoczyły na zegar, by pomagać w nauce odczytywania godzin, a nawet i miesięcy. Potworki wykonane samodzielnie przez dzieci dostały jeszcze swoje atrybuty, tak, by kojarzyły się z danym miesiącem w roku. Zegar ten posłużył nam podczas zajęć o przemijającym czasie. Godziny, dni, miesiące już nie są tak straszne przedszkolakom. Pretekstem do przeprowadzenia takiej lekcji był krajowy konkurs organizowany przez internetowy serwis CzasDzieci i firmę Knock-nocky, produkującą zegarki. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z przedszkoli w całym kraju. I tu potwornie miło jest mi poinformować, że zaszczytne I miejsce zajęły właśnie nasze przedszkolaki z OB. Nagrodą (oczywiście oprócz miło spędzonego czasu podczas tworzenia zegara), którą zdobyliśmy, jest 2 000 które już wkrótce wydamy na wyjście kulturalno-oświatowe. Gratulacje dla naszych przedszkolaków!

A oto jeszcze wierszyk, który powstał do naszego potwornego zegara:

 

Styczeń Tymi zjeżdża na stoku,

szybko chce zjechać, bo jest pierwszy w roku.

A kto mknie na sankach i ma ciepłe buty?

- to musi być na pewno zakochany Dibi Luty.

Marzec Koti szuka zwiastunów wiosny,

zobaczył krokusy, ach jaki jest radosny!

Kwiecień Goldi zamienił się w kolorową pisankę,

zrobił kurczakom taką niespodziankę.

Kolorowy Tymi Maj jak tęcza wygląda

i jednym okiem na motyla spogląda.

Dibi Czerwiec korzysta z ciepłej pogody,

gra sobie w piłkę dla zdrowia i urody.

Nenek lipiec w morzu sobie pływa,

kto będzie szybszy – Nenek czy ryba?

Sierpień Manio wybrał się w góry,

chce wejść z owcami, aż ponad chmury.

Wrzesień Koti nie boi się pogody deszczowej,

ledwie go widać spod parasolki kolorowej.

Goldi Październik dynię przypomina,

zobaczcie jaka u niego straszna mina!

Nenek Listopad spaceruje wśród kolorów jesieni,

i dostrzegł, że już mało który listek się zieleni.

Grudzień Manio przypomina świąteczną choinkę,

siedzi wśród prezentów i ma wesołą minkę.

I tak oto minął właśnie rok cały,

na zegarze Knock-nocky, który jest niemały.

Popatrzcie odlicza on nie tylko godziny,

ale również miesiące i z Maniem i Tymi.

I z pozostałymi przyjaznymi potworkami,

z nimi nigdy nie jesteście sami.

Więc jeśli na naukę, nie chcesz zarwać nocy,

ucz się z nami wspólnie z zegarem Knock-nocky!

Koordynator konkursu - Bogumiła Bienias

13.11.2018r.

Zaczarowany ołówek

13.11.2018r.

Pomoc w zbiórce materiałów szkolnych dla dzieci w Zambii

13.11.2018r.

Mieć parcie na szkło i nie zwariować!

 

Feeria dynamicznie pulsujących świateł i wibrujących dźwięków, a my w samym centrum… Tak można by podsumować wizytę klas czwartych na nagraniu programu „Jaka to melodia”, cyklicznie emitowanego przez Program 1 Telewizji Polskiej. Wspomniane doświadczenie było jednym z wielu zdobytych tego dnia podczas wycieczki do Warszawy.

Najpierw, w Centrum Nauki Kopernik, daliśmy upust emocjom i w dziecięcym szale eksplorowaliśmy m.in. tajemnice ludzkiego ciała, zjawiska kinetyczne czy naszą podatność na iluzje. Resztę dnia spędziliśmy, maszerując korytarzami TVP, na których mijaliśmy wielu ciekawych i rozpoznawalnych w polskim show-biznesie ludzi mediów. Największe emocje wywołał w nas jednak Agustin Egurrola, juror „Mam talent!”, popularnego w Polsce programu typu „talent show”.

Wyjątkowym doświadczeniem było także zwiedzanie sal studyjnych, w których nagrywa się takie programy, jak „Pytanie na śniadanie”, „Alarm” czy „Tygodnik Literacki”. Ale chyba najbardziej przypadł nam do gustu pobyt w studiu nagrań (wspomnianego już na początku) programu „Jaka to melodia”, gdzie najpierw zasiedliśmy na widowni, potem z zapartym tchem oklaskiwaliśmy występ ikony polskiej estrady – Maryli Rodowicz.

Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń i refleksji. Trudno bowiem oprzeć się wrażeniu, że świat mediów wabi swoją atrakcyjnością. Pytanie: „jak mieć parcie na szkło i nie zwariować?”, pozostawiamy bez odpowiedzi. Po wizycie w TVP rozumiemy jednak szaleństwo wszystkich tych, którzy zabiegają o to, aby w niej zaistnieć…

Opiekunowie:
Aleksandra Gajda-Limanówka,
Izabela Puszczyńska-Mirecka,
Alicja Matusz-Rżewska

08.11.2018r.

Komunikaty

 

12.11.2018 r. (poniedziałek) – Stulecie Odzyskania Niepodległości

13.11.2018 r. (wtorek), godz. 17:00 –  spotkania z rodzicami (wywiadówka śródroczna)

08.11.2018r.

PSM w Szczawinie

 

W dniu 09.11 będziemy gościć w naszej szkole Nauczycieli oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej ze Zgierza.

07.11.2018r.

Prezent pod choinkę

 

Chociaż to dopiero początek listopada grupa wolontariuszy z naszej szkoły już przygotowała świąteczne upominki dla dzieci i nastolatków z ubogich rodzin. Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji charytatywnej współorganizowanej przez Kościół Ewangelicko - Augsburski. Nasze prezenty powędrują do najbiedniejszych dzieci  z całej Europy. Poprzez udział w akcji chcieliśmy pokazać, że: mając niewiele, też można pomagać oraz że wciąż uczymy się empatii i wrażliwości. Jesteśmy pewni, że dzięki nam w magiczną, świąteczną, grudniową noc na kilku buźkach pojawi się uśmiech. Bo więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.

Wielkie podziękowania dla tych "wrażliwców", na których współpracę zawsze mogę liczyć: Mai, Agaty, Wiktorii, Klaudii, Kajetana, Kacpra z klas VIII, Weroniki, Agaty, Oli, Ali, Kasandry z klasy IIIa gimnazjum oraz Olka i Rafała z klasy 4b.

 

Opiekun SKW A. Gajda-Limanówka

05.11.2018r.

Wycieczka klas 7A i 7B

 

Dnia 11 października obie klasy wyruszyły na magiczną 2-dniową wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zapowiadało się ciekawie… Od razu po zakwaterowaniu się ruszyliśmy z przewodniczką na zdobycie najwyżej oznakowanego szczytu Góry Zborów. Oczywiście my jesteśmy najlepsi i udało nam się. Po powrocie z Góry Zborów czekały nas zajęcia z filcowania. Ku naszemu zaskoczeniu mogliśmy z owczej wełny zrobić różne breloczki i ozdoby, ale sądzę że większości najbardziej spodobała się opcja zrobienia wełnianych dredów i przyczepienia ich do włosów. Po obiedzie ruszyliśmy na kolejną wędrówkę. Dostaliśmy młotki i po wejściu na pewne piętro ,,góry’’ wydobywaliśmy kalcyt. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na pole do  paintball-a, ponieważ mieliśmy tu zrealizować zorganizowaną dla nas niespodziankę. Tą niespodzianką była gra w sapera. Podzieleni na grupy w określonym czasie (na prawie całej powierzchni pola do paintball-a ) musieliśmy znaleźć jak najwięcej porozmieszczanych w różnych miejscach mazaków, po upływie określonego czasu zeszliśmy się wszyscy na podliczenie i rozdanie nagród dla zwycięzców (była to czwórka dziewczyn).    Po skończonej zabawie wróciliśmy do ośrodka. Mieliśmy trochę czasu dla siebie. Po kolacji w planach mieliśmy obejrzeć film… Nagle nasze plany się zmieniły. Gdy zapadł zmrok ubraliśmy się ciepło, dostaliśmy latarki i ruszyliśmy z przewodnikiem (i inną grupą) drogą wiodącą przez ciemny las. Celem wyprawy było dojście do jaskini. Po dłuższym czasie doszliśmy. Tylko odważni (czyli większość) weszła do jaskini. Ci którzy byli w środku mówią, że nie żałują wejścia. Wróciliśmy późną porą i zmęczeni poszliśmy spać. Następnego dnia po śniadaniu poszliśmy na prezentacje pt. ,,Szlakiem Orlich Gniazd’’.  Po prezentacji weszliśmy do autokaru i ruszyliśmy na badanie wody w źródłach krasowych w Zdowie (metoda biologiczna i chemiczna). Kolejnym punktem naszej wycieczki był Szlak Warowni Jurajskich: Mirów i Bobolice. Zobaczyliśmy tam piękne zamki, szliśmy szlakiem od jednego do drugiego zamku i z powrotem oraz zawitaliśmy do jaskini, w której nie tak dawno wykopany został ząb neandertalczyka.  Wróciliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną podczas której najlepszą rzeczą było zawitanie do McDonalda (bo kto nie lubi jeść?).  Moim zdaniem ta wycieczka była dobrze zaplanowana i wszyscy świetnie  się na niej bawiliśmy!

Gabriela Gabra uczennica kl VIIA

05.11.2018r.

Biwak klasy VB

 

Uczniowie klasy VB wraz z wychowawczynią Elżbietą Truszkiewicz zorganizowali biwak z nocowaniem w szkole w dniach 26-27.10.18r. Wspierały nas z dużym oddaniem panie Izabela Puszczyńska-Mirecka i Agata Kupis-Piestrzeniewicz.

Uczniowie przygotowali i przeprowadzili wiele zabaw i gier sportowych, gier stolikowych. Zorganizowali podchody, konkurs " Mam talent". Po wspólnym posiłku oglądali film. Główną atrakcją było spanie na materacach w śpiworach, jak na prawdziwym biwaku.

Wspólne spędzenie czasu sprawiło dzieciom dużo radości i przyczyniło się do integracji grupy. Przygotowanie biwaku, potem sprzątanie i pakowanie wiele ich nauczyło. Dzieci wszystkiego uczyły się w działaniu, samodzielnie pokonywały napotkane trudności. Do domu wróciły zmęczone, ale radosne i pełne wrażeń.

 

Elżbieta Truszkiewicz

05.11.2018r.

Konkurs różańcowy

 

"Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia".

Jan Paweł II

Październik w kościele katolickim to miesiąc, w którym wierni biorą udział w codziennych nabożeństwach różańcowych. W szczególny sposób rozważane są wtedy tajemnice radosne, bolesne, chwalebne oraz światła. Aby uświadomić dzieciom i młodzieży naszej szkoły niezwykłą wagę i moc modlitwy różańcowej, został ogłoszony konkurs na najładniej wykonany różaniec. W konkursie wzięło udział 25 uczniów klas I-VII. Prace można było podziwiać przez cały październik w kościele parafialnym w Szczawinie. Finał konkursu odbył się 28 października, kiedy to po Mszy świętej o godz. 12.00 uczestnikom konkursu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Wszystkim uczniom, którzy wykonali niezwykle piękne różańce, serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że zarówno udział w konkursie, jak i oglądanie wykonanych prac zachęciło niejedną osobę do sięgnięcia po różaniec i kontemplacji najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi.

Dorota Gwóźdź

Magdalena Kamińska

29.10.2018r.

Mistrzostwa Gminy Zgierz w Piłce Ręcznej Chłopców i Dziewcząt w kategorii wiekowej 13-15 lat

 

W minioną środę 24 października, rozegrano w naszej szkole turniej piłki ręcznej, który wyłonił najlepsze drużyny wśród  dziewcząt i chłopców w naszej gminie w kategorii klas VII, VIII oraz III gimnazjalnych. Jak zwykle frekwencja dopisała i gościliśmy trzy szkoły z naszej gminy. Byli to uczniowie z Gieczna, ze Słowika oraz Szkoła Podstawowa z Białej. Atmosfera była bardzo przyjazna, ale w trakcie gry nie brakowało walki, dużego wysiłku fizycznego i emocji sportowych.

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” co według schematu tego rodzaju rozgrywek dało nam 6 meczy w kategorii dziewcząt i tyle samo w kategorii chłopców.

Nasza reprezentacja dziewcząt zagrała w następującym składzie: Aleksandra Boruta (3 bramki w turnieju) , Klaudia Żelewska (2 bramki ), Kasandra Glass, Alicja Szafarz, Joanna Nowicka, Barbara Cyrulewska (2 bramki ), Wiktoria Motylewska (1 bramka ), Julia Krzyżańska, Aleksandra Sawicka,  Maja Zając , Magdalena Wierzbowska, Gabrysia Gabara, Karolina Strzemecka (bramkarka).

 

Oto wyniki meczy dziewcząt:

Biała – Szczawin 2:1

Szczawin – Gieczno 5:2

Słowik – Szczawin 4:2

 

Końcowa tabela:

I Słowik 6pkt

II Biała 4 pkt

III Szczawin 2 pkt

IV Gieczno 0pkt

 

Dziewczęta zajęły 3 miejsce w zawodach. Dużo jednak nie brakowało aby wynik był wyższy gdyż w meczu z bardzo silną drużyną ze Szkoły Podstawowej w Słowiku bardzo długo toczyły zaciętą i wyrównaną walkę. Dopiero w końcówce spotkania nasze rywalki uzyskały przewagę i wygrały rywalizację dwoma bramkami.

 

Chłopcy grali tym samym systemem i rozegrali również trzy pojedynki.

Oto skład naszej reprezentacji oraz wyniki meczy chłopców:

Mateusz Walczak (4 bramki w turnieju) , Borys Ślusiewicz (4 bramki), Miłosz Dobrzelewski (1 bramka) , Jan Cytryniak (1 bramka), Mateusz Modrak, Mateusz Czekaj(bramkarz), Krzysztof Jóźwiak(2 bramki), Michał Hućko (3 bramki), Sebastian Pakuła ( 2 bramki) , Wiktor Sujecki, Kacper Raczak (1 bramka) , Patryk Czerwoniuk (2 bramki), Filip Józwiak,  Miłosz Antczak (1 bramka), Mateusz Sempkowski, Kajetan Stajuda, Kacper Gawlik, Oliwier Koralewski, Kacper Witak.

 

Szczawin – Gieczno 4:4

Szczawin – Słowik 9:5

Biała – Szczawin 8:11

 

Końcowa tabela:

I Szczawin 5 pkt (bramki +10)

II Gieczno 5 pkt  (bramki +9)

III Biała 2pkt 

IV Słowik 0pkt

 

Nasi chłopcy wygrali 2 mecze i jeden zremisowali. Zgromadzili taką samą liczbę punktów co rówieśnicy ze Szkoły Podstawowej w Giecznie lecz uzyskali lepszą różnicę bramek rzuconych do straconych (24 rzucone , a dziesięć straconych, +10). W końcowym rozrachunku  zdobyli tytuł Mistrzów Gminy Zgierz.

Zwycięskie drużyny tych zawodów otrzymały okazałe puchary ufundowane przez Szkołę Podstawową  w Szczawinie oraz pamiątkowe dyplomy.

Naszym reprezentantom należą się brawa za zaangażowanie, umiejętności i wolę walki w całych zawodach.

Opiekunami  naszych zespołów byli: Izabela Puszczyńska-Mirecka i Krzysztof Zatorski.

 

Włodzimierz Ziółkowski

24.10.2018r.

Wycieczka klas VA i VB

 

W dniu 19.10.18r. uczniowie kl. VA i VB  wraz z wychowawcami p. Elżbietą Truszkiewicz i p. Krzysztofem Wołowskim oraz p. Izabelą Puszczyńską-Mirecką byli na jednodniowej wycieczce w Warszawie. Najpierw odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, które jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Warszawie. Uczniowie zwiedzając eksperymentarium poznali prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Podziwiali eksponaty związane z falami, prądem, płynami, budowali magnetyczny most. Testowali wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów czy podatność na iluzje. Po zjedzeniu smacznego obiadu uczniowie zwiedzali stolicę. Podziwiali Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmunta, byli przy Pałacu Prezydenckim oraz Grobie Nieznanego Żołnierza. Podczas spacerowania po Warszawie dopisywała młodzieży pogoda i bardzo dobry nastrój. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale pełni wrażeń.

Elżbieta Truszkiewicz

22.10.2018r.

Ołówek dla Afryki

 

10 października podsumowaliśmy organizowaną w szkole  akcję "Ołówek dla Afryki" w czasie której zbieraliśmy przybory szkolne dla dzieci z czarnego lądu. Jak zwykle mogliśmy liczyć na szczodrości uczniów, rodziców i  nauczycieli naszej szkoły. Udało nam się zebrać całe mnóstwo kolorowych ołówków, kredek, długopisów, gumek, bloków, temperówek a nawet całych piórników, które w ogromnej paczce przesłaliśmy do fundacji misyjnej Redemptoris Missio z Poznania. Stamtąd nasze prezenty wraz z darami uczniów z całej Polski dotrą do potrzebujących uczniów w Afryce.

Szczególne podziękowania dla Zuzi, Asi, Ali oraz Oli z klasy III a gimnazjum za zajęcie się akcją i zmotywowanie kolegów do przekazania tak wielu przyborów szkolnych.

Opiekun SKW A. Gajda-Limanówka

22.10.2018r.

Pomoc na 4 łapy

 

Piątek 19 listopada zaczął się mglistą i niezachęcającą do spacerów pogodą. Mimo to 11 wolontariuszy wyruszyło do zgierskiego schroniska Medor aby choć na chwilę uczynić psi los odrobinę weselszym.  Po podróży busem i niemal dwukilometrowym spacerze dotarliśmy do przytuliska. Już z daleka do celu prowadziło nas donośne szczekanie psów, zupełnie jakby czuły, że idziemy je odwiedzić. Tuż przed bramą napełniliśmy kieszenie psimi przysmakami, które miały nam pomóc przełamać pierwsze lody, gdyby któryś z czworonogów okazał się nieufny.  W schronisku oprócz dziesiątek wpatrzonych w nas oczu, merdających ogonów przywitali nas uśmiechnięci pracownicy, którzy po krótkim instruktażu przydzielili każdemu  mniejszego lub większego towarzysza spaceru. Chociaż psy z którymi przyszło nam spacerować nie były rasowe to każdy, wyprowadzany kolejno z boksów wydawał sie słodszy i ładniejszy.:)  Choć pogoda nie dopisała to w czasie godzinnego spaceru wcale nie było zimno bo psie serducha i wpatrzone z wdzięcznością oczy ogrzewały nas od środka a  merdające krótsze lub dłuższe ogonki rozwiewały mgłę.

Spacer z przemiłymi psiakami był zwięczeniem,  trwającej w  szkole od połowy września, zbiórki funduszy na zakup karmy dla podopiecznych schroniska. Uzbieraliśmy 520 zł za które kupiliśmy ponad 120 kg karmy oraz wiele puszek i smakołyków dla psów i kotów. Obserwując wdzięczność psiaków i zadowolenie wolontariuszy z całą pewnością mogę stwierdzić, że była to w tym roku pierwsza ale nie ostatnia akcja dla czworonożnych przyjaciół.

Ogromne podziękowania dla wspaniałej grupy z klas 8a i 8b : Oli T, Julki, Wiktorii, Oli M, Roksany, Zuzi Klaudii, Magdy, Wiktora, Sebastiana i Kacpra.

Aleksandra Gajda-Limanówka

18.10.2018r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w tym roku koncertem życzeń dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Swoją obecnością zaszczyciły nas pani Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek oraz  pani Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Zgierz – Bożena Frank.

Były kwiaty, życzenia i drobne upominki dla nauczycieli samodzielnie wykonane przez uczniów. Ogromny talent wokalny zaprezentowały uczennice klasy 3B gimnazjum – Julia Łatecka i Oliwia Kosiewicz oraz Aleksandra Rogalska z klasy 8B SP. Niemałe wrażenie zrobiła na nas również Magdalena Wierzbowska (8B SP), która zgrała na skrzypcach utwór Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”.  Akademię poprowadzili Maria Jędrzejczak i Maksymilian Minkowski (3BG).

Kolejna akademia już za rok….., a przed nami rok intensywnej nauki i pracy!

 

Organizatorzy:

Izabela Puszczyńska-Mirecka

Agata Kupis-Piestrzeniewicz

Natalia Lesiak

17.10.2018r.

Obrazy nadziei

 

Październikowa środa od rana pachniała słodkimi mufinkami, a duże i małe szkolne łasuchy ustawiały się w kolejkach aby za drobną opłatą skosztować łakoci. Zebrane w ten sposób fundusze ( 120zł) zostały w całości przeznaczone na wsparcie zgierskiego hospicjium. W sobotni wieczór,  13 października, Wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu po raz drugi uczestniczyły w aukcji obrazów na rzecz Hospicjum w Zgierzu.  Za zebraną sumę udało się nam wylicytować 3 obrazy, które będą zdobiły szkolne mury. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy finansowo wsparli naszą akcję a w szczególności wolontariuszkom : Aleksandrze, Alicji i Kasandrze z 3a za zaangażowanie,  pomysł, wykonanie i poświęcenie swojego wolnego czasu.

Opiekun SKW A. Gajda-Limanówka

08.10.2018r.

Survival, glina, „imprezki”, czyli czwartaki w Burzeninie

 

Kto by przypuszczał, że podczas dwudniowej wycieczki może wydarzyć się tak wiele? Dzieci z klas czwartych nie mogły narzekać na nudę.

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Muzeum Okręgowe w Sieradzu, gdzie po obejrzeniu bogatych zbiorów etnograficznych udaliśmy się na warsztaty gliniarskie, podczas których uczniowie poznali historię i właściwości gliny. Mieli także okazję do twórczej zabawy, w efekcie której powstały niebanalne i jedyne w swoim rodzaju kubeczki, filiżanki, miseczki autorstwa uczestników zajęć.

Po zakończonych warsztatach udaliśmy się do Osady Sportowej w Burzeninie, gdzie czekała na nas moc survivalowych atrakcji. Tam wspinaliśmy się na ściankę wspinaczkową, strzelaliśmy z łuku, pokonywaliśmy tor przeszkód – wszystko to sprawiło, że zmęczyliśmy się nieludzko. Mieliśmy jednak poczucie  efektywnie wykorzystanego czasu.

Ukojenie przyszło tuż po kolacji – wieczór upłynął w atmosferze spotkań towarzyskich w pokojach uczestników, gdzie było wyjątkowo głośno. Radości przysporzyły wszystkim zabiegi kosmetyczne, którym (o dziwo!) poddawały się nie tylko dziewczyny. Nie zabrakło chłopców, którzy zapragnęli poczuć na własnej skórze maseczkę i profesjonalnie wykonany make-up.

Mimo dobrej zabawy i głośno wyrażanej radości cisza nocna rozpoczęła się zgodnie z planem, co dla nas, organizatorów, było szczególnie ważne. Możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że nasi podopieczni byli zdyscyplinowani, życzliwi i… dociekliwi. Często padało pytanie: kiedy kolejna wycieczka? Odpowiadamy: niebawem!

 

Organizatorzy i opiekunowie:
Aleksandra Gajda-Limanówka,
Izabela Puszczyńska-Mirecka,
Alicja Matusz-Rżewska

02.10.2018r.

Na tropach Diabła Boruty

 

26 września klasy I A i 0 A  wybrały się na wycieczkę do Łęczycy. Najpierw odwiedziliśmy Kino Górnik, w którym obejrzeliśmy film przygodowy pt. „Biały Kieł”.  Film wywołał wiele wzruszeń i silnych emocji. Niejedna łezka potoczyła się z maleńkich oczek na widok karkołomnych przygód dzielnego wilka i jego przyjaciół. Na widowni panowała zupełna cisza, przerywana jedynie odgłosami zachwytu lub strachu.

Następnym etapem wycieczki była niezwykle pouczająca lekcja historii, która odbyła się w tutejszym zamku.  Dowiedzieliśmy się, że zamek łęczycki został wybudowany za czasów króla Kazimierza Wielkiego, jednego z najwybitniejszych władców Polski. Zwiedziliśmy zamek z przewodnikiem. Poznaliśmy wiele fascynujących legend związanych ze średniowieczną warownią. Najciekawszą zdaniem dzieci była legenda o przygodach diabła Boruty. Dowiedzieliśmy się np., że tajemniczy diabeł Boruta dalej przebywa w łęczyckim zamku, gdzie można go usłyszeć wędrując wąskimi, stromymi schodami prowadzącymi na wieżę zamkową. Podczas wspinaczki słyszeliśmy tajemnicze wycie i brzęczenie łańcuchów z głębi lochów. Okazaliśmy się bardzo odważni, bo żaden przedszkolak ani pierwszaczek nie okazał strachu wspinając się wąskim korytarzem na miejsce widokowe, skąd mogliśmy podziwiać panoramę całej Łęczycy.

Po wyjściu z zamku udaliśmy się na Stary Rynek, aby podziwiać piękny ratusz i kolorowe kamieniczki. Byliśmy już trochę zmęczeni i głodni, dlatego odwiedziliśmy tutejszą restaurację pod  niepokojącą nazwą „Trzynastka”, aby skosztować pysznej pizzy.

Niestety wszystko „co dobre szybko się kończy” i nasza wycieczka również. Musieliśmy udać się w drogę powrotną do naszej szkoły. Myślę, że na długo pozostaną w pamięci piękne wspomnienia z tego udanego wyjazd.

Wychowawcy klas: IA i 0A Anna Isert, Bogumiła Bienias

02.10.2018r.

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Szczawinie - Króla Stefana Batorego

 

28 września 2018r. był wyjątkowym dniem dla naszej społeczności szkolnej, bowiem tego dnia obchodziliśmy Dzień Patrona. biało-czerwone barwy, galowy strój oraz uroczyście wprowadzone sztandary szkół( Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi i Szkoły Podstawowej w Szczawinie) – to wymowny znak, że odbyła się uroczystość na cześć naszego patrona Króla Stefana Batorego.

Zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar przed obliczem samej pary królewskiej. Król Stefan Batory wraz z małżonką zaszczycili bowiem wszystkich swoją obecnością.

Na uroczystości, obecni byli zaproszeni goście:

- pan Tadeusz Kaczor, Honorowy Konsul Generalny Węgier w Łodzi,

-   pani Bożena Frank, kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Gminy Zgierz,

- pani Ewa Peplińska - Chałaj, prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Łodzi,

- pani Anna Marciniak, dyrektor SP nr 5 w Łodzi im. Króla Stefana Batorego

- pani Krystyna Wojtczak, dyrektor Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej,

- pani Agnieszka Jędrzejczak- Cybulska, przewodnicząca Rady Rodziców,

- pani Beata Placek-Kujawska, honorowe kierownictwo Rady Rodziców,

- państwo Jadwiga i Zygmunt Jędrzejczakowie, przyjaciele szkoły.

Otrzymaliśmy także życzenia od pani Orsolyai Zsuzsanny Kovacs, ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce.

Uroczystość Dnia Patrona była poprzedzona zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez nauczycieli licznych konkursów szkolnych. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się podczas uroczystości. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę i  umiejętności  w następujących konkursach:

- Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

- Konkurs literacki o patronie Szkoły

- Turniej warcabowy

- Konkurs na prezentację multimedialną

- Konkurs plastyczno-językowy, czyli „Komiksowe przygody Króla Stefana”

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowało dla uczniów konkurs „Węgry, papryka i …”, lecz największym zainteresowaniem cieszyła się  zupa węgierska, którą mogliśmy wszyscy degustować po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, przygotowana także przez Panie z Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.  Para królewska zaś udała się w obchód po szkole niosąc słodkie podarki dla uczniów.

Agata Kupis–Piestrzeniewicz

01.10.2018r.

Regulamin Konkursu Czytelniczego Dla Uczniów Klas I-III Książkowy Świat Słodziaków

 

I Cele konkursu: 

1.    stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań,

2.    kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,

3.    promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej

4.    doskonalenie techniki czytania

5.    wzbogacenie przeżyć poprzez poznawanie przygód bohaterów czytanych książek

 

II. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Szczawinie

2. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury w składzie wychowawców klas I-III oraz p. N. Lesiak

3. Konkurs inspirowany jest akcją czytelniczą Biedronki „Gang Słodziaków”

 

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III.

2. Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie powinny zgłosić swoją kandydaturę u swojego wychowawcy klasy do 05.10.2018r.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przeczytania określonej ilości dowolnych lektur.

4.  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

 

IV. Forma konkursu:

1.    Zadaniem uczestnika konkursu jest przeczytanie określonej ilości lektur w wyznaczonym czasie.

2.    Uczestnik otrzyma naklejkę za każdą przeczytaną książkę po zweryfikowaniu znajomości lektury przez wychowawcę

3.    Uczestnik, który wypełni cały album konkursowy naklejkami otrzyma nagrodę w postaci maskotki SŁODZIAKA. Ilość słodziaków ograniczona, liczy się kolejność ukończenia zadania.

4.    Konkurs rozpoczyna się 08.10.2018 i trwać będzie do końca pierwszego semestru.

 

V Postanowienia końcowe:

Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora

18.09.2018r.

01.10.2018r.

Zwycięstwo naszych drużyn piłkarskich w Gminnym Turnieju w Rosanowie

 

W środę 19.09.2018  odbył się Turniej Piłkarski im. Leszka Jezierskiego  pod patronatem  Wójta Gminy Zgierz  p. Barbary Kaczmarek  dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

W słoneczne przedpołudnie  dwie reprezentacje  naszych  piłkarzy stawiły się na gminnym boisku w Rosanowie,  gdzie bardzo ciepło przywitali Nas organizatorzy zawodów: Szkoła  Podstawowa w Słowiku oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Zgierz.

Szkołę podstawową, klasy: VII, VIII oraz III klasę gimnazjalną  reprezentowali: Bartosz Tlałka, Krzysztof Jóźwiak, Michał Hućko, Sebastian Pakuła, , Wiktor Sujecki, Kajetan Stajuda, Kacper Raczak, Oliwier Nowacki ,Dawid Przybysz, Jan Cytryniak, Mateusz Walczak, Wojciech Tomczak i Kacper WItak.

Nie tracąc  żadnej bramki  nasza drużyna wygrała rywalizację w tej kategorii wiekowej.

Szczawin -Gieczno  2:0 (bramki Wiktor Sujecki oraz Dawid Przybysz)

Szczawin - Biała 1:0 (bramka Dawid Przybysz)

Szczawin - Słowik 2:0 (bramki : dwie Dawid Przybysz)

W tych okolicznościach nie dziwi fakt , że najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany uczeń klasy III a Dawid Przybysz. Świetnie w naszej bramce zaprezentował się Janek Cytryniak, który przez cały turniej zachowal czyste konto w swojej bramce. Opiekunem tej drużyny był p. Krzysztof Zatorski.

Natomiast klasy IV –VI reprezentowali:  Szymon Pakuła, Kacper Wiciński, Miłosz Laska, Kuba Drobuszewski, Radek Kosielski, Mateusz Przybysz,  Janek Jędrzejczak, Bartek Jędrzejczak, Wojtek Klamerus, Nikodem Rogut i Szymon Królikowski.

W tej kategorii wiekowej drużyny zostały podzielone na dwie grupy , w których mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Nasi chłopcy trafili do grupy ze Szkołą  Podstawową z Besiekierza Rudnego oraz ze Szkoła Podstawową z Gieczna. Oto Wyniki:

Szczawin –Besiekierz Rudny  3:0  (bramki: Miłosz Laska, Mateusz Przybysz 2)

Szczawin -Gieczno 2:1  (Miłosz Laska 2)

Wygraliśmy naszą grupę co dało nam bezpośrednią możliwość gry w finale , w którym zmierzyliśmy się ze Szkołaą Podstawową ze Słowika. Po niezmiernie ekscytującym pojedynku, który przedłużył się o dogrywke nasza drużyna zremisowała w tym spotkaniu  1 :1.  Bardzo ważną bramkę  w momencie gdy  przegrywliśmy strzelił najmłodszy na boisku Szymon Pakuła.  Aby wyłonić zwycięscy turnieju w tej kategorii wiekowej potrzebne były rzuty karne, które w naszej drużynie bezbłędnie wykonywali: Milosz Laska, Mateusz Przybysz oraz Janek Jędrzejczak. Bohaterem jedenastek został nasz bramkarz , Radek Kosielski , który zachował zimną krew i obronił jeden ze strzałów przeciwnika. Opiekunem  tego zespołu był p. Włodzimierz Ziółkowski.

Również w tej rywalizacji trenery drużyn najlepszym zawodnikiem wybrali piłkarza z naszej szkoły. Został nim uczeń klasy Va  Miłosz Laska.

Nasi reprezentanci w wyśmienitych nastrojach  odbierali: złote medale, okazałe puchary, dyplomy, efektowne statuetki oraz skorzystali  z gościnności gospodarzy , którzy poczęstowali nas słodkimi bułkami oraz napojami.

Serdecznie dziękujemy organizatorom turnieju  i gratulujemy wszystkim naszym reprezentantom.

Włodzimierz Ziółkowski

Krzysztof Zatorski

01.10.2018r.

Webinar

 

Szanowni Państwo
gorąco zapraszamy rodziców na bezpłatny webinar pn. Jak wspomagać rozwój dziecka w dniu 4.10.2018r godz. 19:00. Prowadząca Anna Bielak-Bajda, na co dzień pedagog specjalny oraz terapeuta, wskazuje obszary odpowiedzialne za dobry start w nauce i powodzenie szkolne dzieci.  Udział w webinarze pomoże Państwu ocenić, jakie są potrzeby Waszych dzieci na właściwym dla nich etapie rozwoju: poznawczego, społecznego i emocjonalnego oraz podpowie jak należy je zaspokoić, wskazując przykładowe pomysły i narzędzia. Zapisy i więcej informacji na stronie:

http://www.dladzieci.edumaster.pl/aktualnosci/bezplatne-webinarium-dla-rodzicow/

Serdecznie zapraszamy!

20.09.2018r.

SP w Szczawinie włącza się do obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Wydarzenia w ramach projektu wieloletniego NIEPODLEGŁA 2017-2021)

 

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/szkola-podstawowa-im-krola-stefana-batorego-w-szczawinie-dla-niepodleglej/

18.09.2018r.

Turniej Warcabowy

 

TURNIEJ WARCABOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA

1. Zasady

a) Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma zawodnikami nazywanymi warcabistami. Zawodnicy grają systemem pucharowym – przegrywający odpada z turnieju, a zwycięzca przechodzi do kolejnego pojedynku.

 b) Grę zaczyna gracz, który wylosował białe pionki.

 c) Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi pionkami.

d) W jednym ruchu dowolnie wybrany pionek może zostać przesunięty o jedno pole naprzód po przekątnej (na ukos). Nie wolno wchodzić na białe pola ani na pola zajmowane przez inne pionki.

e) Bicie pionków przeciwnika odbywa się przez przeskoczenie przez bity pionek na następne pole za nim, o ile jest ono wolne. Jeżeli pionek, po przeskoczeniu pionka przeciwnika, ma możliwość bicia następnego pionka, to musi je wykonać.

f) Bicie jest obowiązkowe i ma pierwszeństwo przed wykonaniem innego ruchu   (zasada przymusu bicia). W przeciwnym razie traci się pionek.

 g) Zbicie może być wykonywane do przodu lub do tyłu.

h) Gdy pionek dojdzie do ostatniego rzędu planszy, zmienia się w ,,damkę”. Pionek, który został ,,damką” jest odwrócony i w ten sposób porusza się po polach.

 i) Damka porusza się po przekątnych (ciemnych polach) we wszystkich kierunkach  (do przodu i do tyłu) na dowolnie wybrane pole.

j) W przypadku, gdy istnieje wybór pomiędzy zbiciem różnych ilości pionków przeciwnika, to obowiązkiem jest bicie większej ilości (zasada bicia większości). Przy czym damka nie ma obowiązku pierwszeństwa wykonania bicia.

k) Gra jest wygrana, gdy przeciwnik stracił wszystkie pionki lub nie ma możliwości wykonania ruchu, ponieważ jego warcaby zostały zablokowane.

2. Wynik wpisywany jest do tabeli rozgrywek (zwycięstwo –1 pkt., porażka 0 pkt.)

3. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozgrywanie partii, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatora, uczestnik może zostać wykluczony z Turnieju.

4. Obowiązuje zasada – dotknięty pionek przez gracza musi wykonać ruch i postawiony pionek stoi, czyli nie można cofnąć ruchu wykonanego pionkiem.

14.09.2018r.

Konkurs multimedialny o Stefanie Batorym

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ/FILM
PT. "STEFAN BATORY – NASZ PATRON."

 

§ 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie.

 

§ 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu dotyczącego naszego patrona.

 

§ 3. Cele konkursu:

• popularyzacja osoby Stefana Batorego
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 

§ 4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint, w programie Impress lub  w programie Prezi i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach. Możliwe jest również nagranie filmu w wersji cyfrowej. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji /filmie powinny być zawarte informacje autorach pracy. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

 

§ 5. Miejsce i termin składania prac:

Prace należy dostarczyć na płycie CD lub Pendrivie do nauczyciela organizującego konkurs (Krzysztof Skolik). Prace przyjmowane będą do dnia 25.09.2018r. Wyniki ogłoszone zostaną 28.09.2018r.

 

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja najwyżej będzie oceniała prace:

• które ujęły temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
• które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
• które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób,
• mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

 

Zwróci także uwagę na:

• estetykę,
• samodzielność pracy,
• zawartość prezentacji,
• grafikę i całą szatę graficzną,
• efekty wizualne,
• przejrzystość,
• techniczną poprawność wykonania.

 

§ 7. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, oraz możliwość otrzymania oceny celującej z informatyki.

 

§ 8. Postanowienia końcowe Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.

Organizator:
Krzysztof Skolik

07.09.2018r.

Projekt programu Profilaktyczno-Wychowawczego

 

Szanowni rodzice, nauczyciele i uczniowie!

Proszę o zapoznaniem się z projektem programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019. Jeśli mają Państwo jakieś potrzeby lub oczekiwania wobec  programu proszę o zgłaszanie propozycji na piśmie do Pedagoga Szkolnego do dnia 10.09.2018 r.

 

Otwórz

 

Wioletta Plich-Patora

07.09.2018r.

Zebranie z rodzicami

 

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas 11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00.

 

Dyrekcja Szkoły

01.09.2018r.

Karate

01.09.2018r.

Uwaga na dopalacze!